SSPOStichting Seniorenplatform Oisterwijk wil de belangen van alle ouderen in Oisterwijk behartigen. Wij komen jaarlijks ongeveer 7 maal bij elkaar om vooral het ouderen beleid in de breedste zin van het woord van de gemeente Oisterwijk te toetsen, knelpunten in het beleid te signaleren en verbetervoorstellen te doen.


In de vergaderingen van januari en maart 2017 kwamen de volgende onderwerpen ter sprake

  • We willen graag een toelichting van woonstichting Leystromen op de inkomenstabellen die van toepassing zijn bij de toewijzing van woningen;
  • Woonstichting Leystromen is de grootste verhuurder in de gemeente Oisterwijk. Het aanbod van woningen die geschikt zijn voor senioren is te gering. Zeker in combinatie met de van toepassing zijnde inkomenstabellen is het voor ouderen die een verhuiswens of –noodzaak hebben bijna onmogelijk een andere woning te betrekken;
  • Onze eigen website moet meer actuele informatie bieden;
  • De Parel Express willen wij van harte ondersteunen. Wel staan wij voor dat er wat meer overleg is met de Seniorenvereniging Moergestel en de Verenigde Senioren Oisterwijk;
  • Knarrenhof is een landelijk initiatief dat mogelijk ook navolging vindt in Oisterwijk. Het idee is een soort begijnhof nieuwe stijl. Het initiatief lijkt ons vriendelijk. Het eerste contact met de lokale initiatiefnemers leert dat er nog veel werk verzet moet worden. Het Seniorenplatform wil heel graag bij de ontwikkelingen betrokken blijven;
  • Op de locatie Bienekebolders te Moergestel kan wellicht woningbouw gerealiseerd worden. We hebben de gemeente laten weten dat wij sterke voorstander zijn voor de bouw van sociale huurwoningen voor senioren.

  • Door het overheidsbeleid moet ouderen steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen. Algemeen bekend is dat de vergrijzing de komende jaren sterk gaat toenemen. De vraag naar laagdrempelige dagopvang wordt steeds groter. De Seniorenvereniging Moergestel probeert in samenwerking met Stanislaus hierin iets te betekenen. Het Seniorenplatform ondersteunt dit initiatief van harte;
  • De Seniorenvereniging Oisterwijk is een warm pleitbezorger van de bouw van betaalbare huur- en koopwoningen op de locatie van het huidige zwembad en sporthal de Leije. Het Seniorenplatform ondersteunt het initiatief van de SVO;
  • Enkele vertegenwoordigers van het Seniorenplatform zullen de miniconferentie Dementievriendelijk Oisterwijk op 3 april bijwonen.