2014-12-23          De samenwerking met de WMO-raad moet verstevigd worden. De beleidsplannen van de Gemeente Oisterwijk moeten meer in coproductie van commentaar worden voorzien.
2014-12-23          Er vindt tenminste tweemaal per jaar overleg plaats met de WMO-raad.
2014-12-23          Door de gemeente Oisterwijk is voor het jaar 2015een subsidie toegekend van € 4.200. Helaas zijn andere partijen allemaal afgehaakt. Van zowel Thebe als Leystromen wordt geen bijdrage meer ontvangen. Deze instellingen zeggen wel toe in een voorkomend geval over projectsubsidie na te willen denken.
2014-12-23          De Seniorenpagina in de Nieuwsklok wordt goed gelezen. Dus de tweewekelijkse verschijning moet blijven. Wel moeten we met de uitgever praten over de tariefstelling omdat de huidige kosten teveel op de begroting drukken.
2014-12-23          De vrijwilligersverzekering via de gemeente Oisterwijk geldt voor al onze bestuursleden. De dekking is duidelijk en voldoende.
2014-12-23          De resultaten van het project ‘Blijvend thuis’ zijn op 16 december 2014 gepresenteerd aan de task forse. Mogelijk komt er een vervolg met als thema ‘bouwen voor senioren’.
2014-12-23          We nemen afscheid van Gé Verhoeven als secretaris van de SSPO. Omdat we helaas nog geen vervanger hebben kunnen vinden wordt de taak van secretaris voorlopig ingevuld door de penningmeester.