Activiteiten

SSPOIn 2017 had het Seniorenplatform regelmatig overleg met de Gemeente Oisterwijk, de WMO-raad en de Klankbordgroep WBB. Dit overleg continueren wij in 2018 continueren en intensiveren dit nog meer om daar waar mogelijk naar de Gemeente Oisterwijk gezamenlijke standpunten in te nemen met betrekking tot het door de gemeente geformuleerde en nog te formuleren beleid.

De ambtelijke organisatie van de Gemeente Oisterwijk heeft het Seniorenplatform als gesprekspartner en als belangenbehartiger voor de senioren in Oisterwijk heeft aanvaard.

Inmiddels zijn wij op een goede wijze betrokken bij het proces van het opstellen en bijstellen van beleidsplannen. Samen met de WMO raad en daar waar mogelijk ook de Klankbordgroep WBB voorzien we (concept) beleidsplannen van commentaar voorzien. Ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid.

De ontwikkeling van een nieuw zwembad aan de Sportlaan blijven wij op de voet volgen. Beweging voor ouderen is belangrijk. Beweging bevordert de gezondheid en de mobiliteit. Veel ouderen kunnen nog op hoge leeftijd zwemmen en dus bewegen. Wij blijven bij het College aandringen op een goede zwemvoorziening in Oisterwijk.

Het Inlooppunt Oisterwijk bestond in 2017 20 jaar en het Gerard Horvershuis 5 jaar. Beiden instellingen zijn gevestigd aan de Kerkstraat 48 en 48a in Oisterwijk. Beide instellingen richten zich op de ontvangst van (kwetsbare) ouderen. In samenwerking met de Stichting Vrijwilligers Vervoer Oisterwijk worden minder mobiele ouderen die het Inlooppunt / Gerard Horvershuis willen bezoeken door een grote groep vrijwillige chauffeurs van en naar huis vervoerd.

De Stichting Vrijwilligersvervoer Oisterwijk heeft haar activiteiten inmiddels uitgebreid met het aanbod van vervoer door een taxibedrijf. Vooralsnog kunnen hier alleen nog maar mensen die beschikken over een wmo-pas van de gemeente gebruik van maken. De Stichting VVO biedt taxivervoer aan met gegarandeerde vertrek en aankomsttijden. Op dit moment worden maandelijks ongeveer 250 ritten verzorgd. Een van de problemen waar onze inwoners tegen aan lopen is dat een aanvraag voor een wmo-pas een doorlooptijd heeft van minimaal drie maanden en voor incidenteel noodzakelijk vervoer geen pas wordt verstrekt. De Stichting onderzoekt op dit moment de mogelijk om zelf een pas uit te geven. Daarnaast onderzoekt de Stichting of er mogelijkheden zijn voor het zogenaamde buddy-vervoer. Vervoer waarbij bijvoorbeeld bij een bezoek aan een ziekenhuis een vrijwilliger mee gaat.   De SSPO ondersteunt het initiatief van de Stichting VVO van ganser harte en zal dit initiatief dan ook naar de gemeente Oisterwijk ondersteunen.

Periodiek organiseert de SSPO een symposium waarbij alle ouderen van Oisterwijk worden uitgenodigd. Het doel van het symposium is onze doelgroep te informeren maar ook om voeling te houden met de doelgroep en te ontdekken welke vraagstukken er leven en in welke mate hieraan extra aandacht moet worden geschonken. In 2018 organiseren wij weer een symposium. Met betrekking tot het (hoofd)thema van het symposium gaan wij overleggen met de Verenigde Senioren Oisterwijk (VSO), Seniorenvereniging Moergestel (SVM), Seniorenvereniging Oisterwijk (SVO) en de Vereniging van Hulpverlenende Vrijwilligersorganisaties (VHVO).