SSPOHoofdstuk III:  Communicatie   2018

  
Voor de communicatie met senioren maken wij gebruik van onze website en van de seniorenpagina die tweewekelijks verschijnt in de Nieuwsklok.

De kosten van de Seniorenpagina drukken voor een groot deel op de exploitatie omdat eerdere sponsoren helemaal zijn weggevallen. Met de nieuwe uitgever van de Nieuwsklok hebben wij goede afspraken gemaakt waardoor de kosten van de Seniorenpagina aanzienlijk naar beneden konden   worden bijgesteld. Ondanks deze prijsaanpassing blijven de kosten van de Seniorenpagina een substantieel deel van de jaarlijkse lasten.

Met de redactie van de Seniorenpagina stellen wij voor 2018 een planning op met betrekking tot de onderwerpen die in dat jaar zeker aandacht moeten krijgen. Te denken valt aan: Huishoudelijke hulp, Cli├źntondersteuners, Gebruik van de Digid, Domotica voorzieningen zelf uit te voeren, Blijvend thuis wonen, Dementie.

De website is in 2017 helemaal gemoderniseerd. Deze voldoet weer aan onze wensen. Voor 2018 blijft de doelstelling de website actueel te houden en te vullen met artikelen die interessant voor onze doelgroep. De artikelen van de Seniorenpagina worden ook allemaal op de site geplaatst. Via de Seniorenpagina vindt er regelmatig een verwijzing plaats naar onze website. Op deze wijze proberen wij de site meer bekendheid te geven onder onze doelgroep.