logo SSPOHoofdstuk III - 1:    Welzijn  2018
Welzijn en Zorg zijn nauw met elkaar verbonden en hebben direct te maken met hoe mensen zich in de samenleving voelen en kunnen bewegen. Alle ouderenorganisaties houden zich op velerlei manieren met welzijn bezig.

De grote ouderenorganisaties zoals de VSO, SVM en SVO zetten zich sterk in voor de senioren. Enerzijds, door allerlei activiteiten te organiseren anderzijds, door heel veel aandacht te geven aan ouderen, die zich eenzaam voelen of op een andere manier ondersteuning nodig hebben.

De VSO en de SVM hebben bezoekgroepen, die ouderen die kwetsbaar zijn vanwege hun gezondheid of leeftijd regelmatig bezoeken en met Kerstmis en Pasen een presentje brengen. Juist door deze intensieve contacten worden vele ouderen bereikt.

De Seniorenvereniging Oisterwijk zet zich in voor de bouw van seniorenwoningen in projecten die in voorbereiding zijn of in ontwikkeling worden genomen voor zowel huur als koop. Daarnaast geeft de SVO informatie met betrekking tot het verbeteren van bestaande woningen zowel technisch, duurzaam als financieel om zodoende langer zelfstandig in de bestaande woning te kunnen blijven wonen.

Cliëntondersteuners in de gemeente Oisterwijk. De cliëntondersteuner staat naast de cliënt. De vrijwillige cliëntondersteuner volgt regelmatig bijscholing. In onze gemeente is er een goed contact met de gemeente. Een direct contact met één aanspreekpunt in de persoon van een WMO-consulent. De doelgroep wordt middels nieuwsbrieven en de plaatselijke pers geïnformeerd over hun werk.

Via het Seniorenplatform vindt er op beleidsniveau met de gemeente overleg plaats. Dit overleg is regelmatig heel direct omdat een beleidsmedewerker van de gemeente onze vergaderingen altijd bijwoont en de verantwoordelijk wethouder de vergaderingen periodiek bijwoont. De werkwijze en het beleid wordt in 2018 voortgezet met de ervaringen van het afgelopen jaar als bagage.

In 2018 willen wij in het overleg in ieder geval extra aandacht besteden aan:
- de mogelijkheden van een huisartsenpost in Oisterwijk;
- de mogelijkheden van crisisopvang bij ontslag uit het ziekenhuis of tijdelijke immobiliteit;
- de toewijzingscriteria bij huurwoningen;
- de bouw van voor senioren geschikte woningen.