logo SSPO Hoofdstuk III – 3 Wonen 2018      
Het aantal ouderen in onze samenleving blijft de komende jaren nog stijgen. De vraag naar voor senioren geschikte woningen zal voorlopig dus ook nog steeds blijven. Via de Seniorenvereniging Oisterwijk blijven wij ons inzetten voor het behoud van de bestaande voorraad maar zullen we ook blijvend de nadruk blijven leggen op de noodzaak tot de bouw van voor senioren geschikte woningen.

Bij Woonstichting Leystromen leggen wij nadrukkelijk onze wens op tafel dat de bestaande woningvoorraad bereikbaar blijft voor onze doelgroep. De afgelopen jaren heeft teveel de nadruk gelegen op de financiële positie van de corporatie. Hierdoor werden bij veel woningen de huren extra opgetrokken en bij een woningmutatie de huren zelfs geharmoniseerd. Ten gevolge van dit huurbeleid werd een relatief klein aantal goedkope huurwoningen alleen nog maar bereikbaar voor woningzoekenden of doorstromers met een heel laag inkomen. Betaalbare huurwoningen werden bereikbaar voor een hele kleine middengroep. En het merendeel van de betaalbare huurwoningen werd helemaal niet meer bereikbaar omdat door de Rijksoverheid werd bepaald dat bij een inkomen boven € 33.000 geen huurwoning mag worden toegewezen. Heel veel ouderen die vanwege gezondheid moeten doorstromen naar een andere woning komen door dit rigide beleid in moeilijkheden omdat zij simpelweg niet in aanmerking komen. De SSPO zal voor deze wantoestand blijvend aandacht vragen.