SSPOHoofdstuk III – 2: Zorg  2018

Het Seniorenplatform wil de komende jaren veel aandacht besteden aan:

Het blijven wonen in eigen huis staat voor veel ouderen boven aan het wensenlijstje. Ook omdat de doorstroming naar een aanleun- of inleunwoning door de Overheid zo goed als onmogelijk is gemaakt. Daarmee komt de extra zorg, die zeer waarschijnlijk op een bepaald moment nodig zal zijn, meteen  om de hoek kijken. Extra zorg die ten gevolge van het overheidsbeleid geboden moet worden door familie, vrienden en kennissen.

Mantelzorg, door wie? Eigen kinderen of professionele hulp? Voor beide wordt gekozen met een lichte voorkeur voor de professionals. Die zullen er dan wel moeten zijn. De oude vertrouwde wijkverpleegkundige komt terug.

Of alles goed wordt geregeld in het WMO-beleid blijft een grote zorg. Een ontwikkeling die wij nauwgezet gaan volgen en monitoren.

Het signaleren van eenzaamheid met medewerking van thuiszorg en buren is belangrijk.

Het contact met het platform “kwetsbare burgers“ en de projectgroep “dementievriendelijk Oisterwijk”.