Beleggen in senioren, Else bespiegeling
Gemeente heeft weinig aandacht voor senioren
Dementie en bewegen
Dit wordt een love story
Wilt u reageren op de inhoud van deze pagina?

Colofon
        

logo Else Beleggen in senioren                                                       
 
U kijkt misschien op van bovenstaande titel. Maar het is een feit.  Nederland kent nu zo’n 1,3 miljoen 75-plussers en dat aantal stijgt snel de komende jaren. Veel senioren zitten vast in een huis dat te groot wordt, of allerlei noodzakelijke aanpassingen mist. Doordat de mobiliteit afneemt en winkels zich niet meer in hun directe omgeving bevinden, ervaren ze ook daarmee allerlei problemen.  

Vaak beginnen mensen rond hun 75e met zoeken naar een alternatief. Maar omdat er weinig aanbod is, is dat vaak te laat. Het aantal plekken in verzorgingshuizen neemt snel af. Binnen afzienbare tijd zullen ze niet meer bestaan. Alleen senioren die zeer hulpbehoevend zijn, komen nog in aanmerking voor een verpleeghuis. Ook in Oisterwijk spelen dergelijke problemen. Nog niet zo lang geleden las ik een interview met de laatste winkelier in elektrische artikelen die zijn winkel gaat sluiten. ‘Vroeger waren in onze wijk twee bakkers, een slager, een kruidenier en een schoenmaker’ Nu is er niets meer. Maar zijn de mensen aangewezen op winkels in of nabij het centrum. Hetzelfde geldt voor de spreiding van artsenpraktijken in de gemeente. De economie is nog nooit zo goed geweest maar de service voor de burger gaat achteruit. Het lijkt er echt op dat ontwikkelaars denken dat zij weten wat goed is voor de mensen maar wel vergeten met mensen te praten. Maar nu terug naar het wonen. Projectontwikkelaars en beleggers zien een steeds groter wordende markt in zorgvastgoed. De totale markt voor zorgvastgoed is op het ogenblik ongeveer € 85 miljard. Behalve woningen voor senioren horen daar bijvoorbeeld ook ziekenhuizen bij. Die markt is groter dan de markt voor winkelvastgoed. Woningen voor senioren zullen in niets meer op de traditionele verzorgingstehuizen lijken. Babyboomers zouden daar ook in geen geval willen wonen. Ze willen hun eigenheid houden maar wel als het nodig is gebruik maken van zorg en allerlei voorzieningen in de directe omgeving. En ook als het enigszins kan omringd door gelijkgestemden. Voor investeerders levert dat een flinke markt op. In Nederland zijn inmiddels zo’n 316 woonzorgcentra door particulieren opgezet. Vaak in een oud herenhuis en landelijk gelegen maar ook wel in nieuwbouwcomplexen.De vrije markt tiert welig op dat gebied. Je zou zelfs kunnen stellen dat de overheid al heel lang geleden een enorm stuk zorg heeft overgelaten aan privé-initiatief. Er is mede door de kerk een uitgebreid zorgnetwerk opgebouwd in het verleden. Maar omdat de kerk in West-Europa eenvoudigweg geen personeel meer heeft, komt een groot deel van het zorgnetwerk onder de hoede van de overheid. Maar dat dat ook tot catastrofes kan leiden konden we onlangs lezen in de berichtgeving over de sluiting van het Slotervaartziekenhuis.
38bff64d5642daa8834f2ef392d2c9c1
De Franse rusthuisgroep Korian, met zoals men het noemt ‘rusthuizen’ in Frankrijk, Duitsland, Italië en België, heeft een totaal van 75.000 bedden en een gemiddelde groei van 20%. Die ontwikkeling kun je natuurlijk niet financieren met de opbrengst van een fancy fair. Daarom staat Korian genoteerd op een beurs in Parijs. Beleggen in senioren is vandaag een populaire bezigheid. Beleggen in serviceflats wordt hier ook aangeprezen. En zelfs investeerders uit het buitenland worden aangetrokken. Rendement verzekerd! Groeiende markt en de senioren betalen toch. Gevaar ligt op de loer, immers:                                  
‘Waar winst het wint van waarde is verlies het resultaat ‘

Else van Helmond
Terug naar boven 

alzheimer caféDEMENTIE EN BEWEGEN  

Op dinsdag 15 januari stond in het Alzheimer café Oisterwijk-Moergestel als thema centraal, “Dementie en bewegen”. Jelle van den Elzen - bewegingswetenschapper / beweegcoach senioren – was de gastspreker. Hij hield een vurig pleidooi voor blijven bewegen aan de hand van een heldere uitleg over de werking van het brein. Ons brein is continu in ontwikkeling waarbij naar mate we ouder worden krimping en slijtage van de hersenen gaan optreden. Dit proces kan worden vertraagd door te zorgen voor een goede conditie en door het brein te blijven uitdagen door sociaal en mentaal actief te blijven.

Als het brein wordt aangetast door de ziekte dementie kan Alzheimer Cafépositieve invloed op dit proces worden uitgeoefend door voldoende beweging. Bewegen verbetert de hersenfuncties en lichamelijke conditie en verbetert daardoor de kwaliteit van leven. Dit is onafhankelijk van het type beperking en heeft zelfs bij een lage frequentie effect.
Wandelen en fietsen hebben het meeste effect, zelfs bij 15 – 30 minuten per dag. Jelle gaf aan de hand van het gooien van een bal aan dat – 75% ! – van alle hersencellen bij deze beweging zijn betrokken. Er werden beweegtips gegeven: huishoudelijke klusjes, tuinieren, luisteren naar muziek en het maken van puzzels houden het brein in beweging!
Bewegen kan zowel op eigen initiatief als onder begeleiding van een fysiotherapeut, individueel of in groepsverband. Informeer naar de mogelijkheden in de omgeving.
 
Mevrouw Jeanne Verberk (coördinator)
Tel: 013-5284571 Email:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Terug naar boven

onbegripGemeente heeft weinig aandacht voor senioren.
Het coördinatiepunt van de WMO-raad, de Klanbordgroep Wet Werk en Bijstand en het Seniorenplatform Oisterwijk hebben in een open brief de gemeente Oisterwijk aangesproken op de gebrekkige dienstverlening en communicatie in het sociaal domain.

Het sociaal domein beslaat het beleidsterrein van de sociale wetten Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet die de gemeente tot uitvoer moet brengen. Het gaat daarbij om persoonlijke hulpvragen die niet altijd standaard zijn. Met name de WMO raad ontvangt regelmatig signalen over de gebrekkige bereikbaarheid van de WMO consulenten en het team Inkomen. Tevens blijkt dat afspraken niet worden nagekomen, er sprake is van kille soms respectloze bejegening en het niet ingaan op hulpvragen die niet volgens bestaande regels kunnen worden afgehandeld.

Het betreft hier burgers die verkeren in een afhankelijkheidspositie, en die mede daardoor kwetsbaar zijn. Juist deze groep inwoners moeten kunnen rekenen op een correcte en zorgvuldige behandeling door een empatische gemeente

Terug naar boven 
 Dit wordt een love story.
IMG 6145Waarom ik mij door een mantelzorger heb laten overhalen om lid te worden van de cliëntenraad van Zorgcentrum De Vloet? Ik weet het zo gauw niet, maar ik zei direct volmondig “ja”.

Mijn man Ber kreeg na zijn pensionering de ziekte van Alzheimer. Hoewel wij daar in het begin nog weinig van merkten, werd de diagnose gesteld bij een bezoek aan de huisarts. Ik verzorgde hem thuis totdat duidelijk werd, dat ik daartoe niet langer in staat was. Hoe graag ik er ook voor hem wilde zijn, door Alzheimer werd ik voor hem een vreemde in ons eigen huis. Samen in één bed leidde tot een wel heel wonderlijke maar ook vertederende reactie: “Je kunt nu wel bij mij blijven slapen, maar ik ga alleen maar met mijn eigen Jo naar bed”. Ik werd een vreemde voor hem. De eens zo rustige en warme persoonlijkheid werd bij tijd en wijle door een Delier agressief en onhandelbaar.
Een Alzheimer consulente van de gemeente wees mij op de mogelijkheid tot opname in zorgcentrum De Vloet. En gelukkig duurde het niet lang, voordat Ber voor opname in aanmerking kwam. Het werd een warm bad gevuld met aandacht, geduld, liefdevolle zorg en een vriendelijk woord, ook als Ber zijn gedrag de verzorgenden behoorlijk op de proef stelde.

Ik kwam Ber dagelijks halen op de afdeling. Hij herkende mij niet meer, maar wist wel dat ik degene was die hem meenam naar beneden en naar buiten. Dan zat hij met jas en zijn rood geruite pet in zijn rolstoel. Samen met mij in de lift keek hij dan in de spiegel en zei: “Kijk hij heeft dezelfde pet op als ik”.

Warme zorg komt bij de medewerkers van De Vloet “echt van binnenuit”. Zo nam ik een be-woner mee in de auto naar een uitvaart. Bij terugkomst werd ik omhelst door de verzorgende en werd bedankt met drie dikke kussen. Mijn man is vijf maanden geleden overleden. De laatste vijf dagen voor zijn overlijden, in de terminale fase, werd mij aangeboden de resterende periode in De Vloet op zijn slaapkamer te blijven, zodat ik de klok rond bij hem kon zijn. Er werd goed voor mij gezorgd, en ik mocht Ber zelf mee helpen verzorgen.
In september hadden we onze gouden bruiloft willen vieren. Dat heeft helaas niet zo mogen zijn. Maar op de dag kreeg ik een boeket van de afdeling waar mijn man is verzorgd.
Voor mij is De Vloet een love story. Ik kom er nog elke zondag als vrijwilligster en neem dan een bewoner mee naar beneden en naar buiten. Zoals ik dat voorheen gewend was.

Twintig jaar verhalen uit De Vloet…met het oog op het jubileum. Mevrouw Jo Smits, Lid cliëntenraad en vrijwilligster. 3 oktober 2018

Terug naar boven 

 Wilt u reageren op de inhoud van deze pagina?
Stuur uw reactie naar :
Henk van de Rijke 
Laurier 16
5061WS Oisterwijk
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Website van het Senioren Platform:  www.sspo.nl 
De volgende seniorenpagina  verschijnt in januari 2019

 redactie 
Colofon Seniorenpagina
Terug naar boven