OVERPEINZING: DE NASHVILLE-VERKLARING
Wij vervoeren u graag!

Alzheimer café: “Oorzaken van dementie"
Levenskunst voor wie goed oud wil worden (derde film)
Wilt u reageren op de inhoud van deze pagina?
 Colofon  

Le penseur links  OVERPEINZING DE NASHVILLE-VERKLARING

In de NRC van 7 januari j.l. werd gewag gemaakt van honderden Nederlandse predikanten van orthodox protestantse snit,  die de inmiddels beruchte Nashville-verklaring hebben ondertekend, een verklaring, ondersteund door een met God gesloten verbond inzake huwelijk en seksualiteit, waarbij God het huwelijk zou bedoelen als een levenslange verbintenis tussen één man en één vrouw en waarbij homoseksuelen en transgenders verdoemd zouden raken als zij hun seksuele leven op hun eigen persoonlijke manier zouden praktiseren.  Half Nederland, in rep en roer, viel vol verontwaardiging over deze bewering.

Men kan natuurlijk gerust uit de bijbel inspiratie putten, maar de bijbel als wet voor het heden gebruiken en aan anderen als leefregel opleggen, zonder deze in de toenmalige context te plaatsen, gaat te ver, lees ik in Trouw. “Ongevoelig, dom en bot”, reageert  ook de behoudend protestantse Theoloog des Vaderlands, Prof. Stefan Paas: “In deze verklaring ontbreekt elk besef van wetenschappelijk verantwoorde hermeneutiek ofwel  bijbeluitlegkunde”. “Deze Nashville-verklaring”, zegt hij, “pakt lukraak wat teksten en gooit die op een hoop. Er wordt van alles geroepen over Gods natuur en hoe die werkt en baseert dat dan op biologie. Maar dat is geen theologisch verantwoord denken. Dat is slechts een beetje om je heen kijken en zeggen: zo ziet mijn gezonde boerenverstand het, en daar plak ik dan de naam van God bij. Maar daar wordt het nog geen theologie van”.

BonhoefferDat deze orthodoxe christelijke stroming haar middeleeuwse denkstijl in onze eeuw nog steeds aan anderen wil opleggen is zorgelijk en brengt mij op de waarschuwing in deze van de kant van een van hun bekendste en internationaal zeer gewaardeerde protestantse theologen en predikanten: Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer (1906-1945) , hoogleraar theologie, predikant en verzetsheld, heeft namelijk uitgebreid geschreven over onze veranderende cultuur en over de daarmee samengaande toenemende autonomie ofwel mondig- wording van de huidige moderne mens en over het verzet van de traditionele kerken tegen dit ‘zelfstandig leren nadenken zonder de leiding van anderen’. Bonhoeffer, zoon van een hoogleraar psychiatrie, was ondermeer beïnvloed door de filosofen Kant en Nietzsche. Zelf lid van een traditionele christelijke behoudende kerk verweet hij deze geen oog te willen hebben voor de geestelijke volwassenwording van de moderne mens. Hij verweet de behoudende kerken dat ze de gelovigen probeerden te dwingen het oude middeleeuwse denken vast te houden op straffe van verdoeming. Hij zei hier het volgende over: “ De aanval van de christelijke apologetica (geloofsverdediging) op de moderne mondigheid van de wereld vind ik in de eerste plaats zinloos, in de tweede plaats onfatsoenlijk en in de derde plaats onchristelijk. Zinloos, omdat het mij een poging lijkt volwassen mensen terug te wijzen naar hun puberteit, hen afhankelijk te maken van dingen waarvan ze niet meer afhankelijk zijn, hen problemen aan te praten die geen problemen meer voor hen zijn. Onfatsoenlijk, omdat hier de zwakheid van de mens wordt uitgebuit voor een doel dat hem vreemd is, dat hij niet vrij gekozen heeft. Onchristelijk, omdat Christus hier verward wordt met een bepaalde fase in de religieuze ontwikkeling, dat wil zeggen met een menselijke wet”.

Wellicht zouden de ondertekenaars van deze Nashville-verklaring er goed aan doen hun modern denkende erudiete theologische voorganger Bonhoeffer toch nog eens wat nader te bestuderen.
Hans Pijnaker
 ( reageren via mail)    

Terug naar boven                                                                                                      

Wij vervoeren u graag!
Vele ouder wordende Oisterwijkers ervaren steeds meer moeilijkheden om deel te kunnen blijven nemen aan onze samenleving en kunnen ongewild worden geconfronteerd met optredende eenzaamheid. Gebrek aan vervoer om op die plekken te kunnen komen waar men graag heen wilt of moet zijn, is dan heel vervelend. Men kan zich buiten gesloten voelen en de contacten met anderen worden langzaamaan steeds minder. Het persoonlijke netwerk brokkelt af. Het inwonersinitiatief ‘Stichting Verbindend Vervoer’ (SVV) heeft hiervoor een oplossing.
            
Al enige jaren worden kwetsbare ouderen door vrijwilligers uit de gemeente Oisterwijk met hun eigen auto vervoerd naar onder andere het Gerard Horvers Huis (GHH) om daar een aantal aangename uren met elkaar door te brengen. Wij noemen dit het buddy-vervoer. Ook in Moergestel vindt dit soort vervoer plaats vanuit Buurtgenoten. Meestal is daar de bestemming het verzorgingshuis Stanislaus. Dit Vrijwilligers Vervoer Oisterwijk (VVO) vervoert kwetsbare ouderen van adres naar adres, binnen Oisterwijk, Moergestel of Heukelom. Het is bedoeld voor ouderen uit de gemeente Oisterwijk die (nog) niet beschikken over een regiodeeltaxipas of die met een tijdelijk of structureel mobiliteitsprobleem worden geconfronteerd. De aanvragen voor dit vervoer kunnen worden Vervoer 1gedaan bij Ria Oostdijk via tel.nr. 06-34038895 en Trees Verhoeven, tel.nr. 06-15935913. De eigen bijdrage voor een rit zijn 1,30 euro. Voor een rit van Moergestel naar Oisterwijk of van Oisterwijk naar Moergestel is de eigen bijdrage 1,95 euro. We hebben 10- rittenkaarten waarmee kan worden betaald, maar men kan ook contant betalen aan de vrijwilliger die u vervoert.

ParelcaBs                                                               
Sinds 2 januari heeft de Stichting Verbindend Vervoer de beschikking gekregen over twee elektrisch aangedreven taxi’s, de zogenaamde ParelcaBs. Deze zijn door het taxibedrijf Bert Korthout uit Tilburg ter beschikking gesteld en worden bij het rijden logistiek vanuit dat bedrijf ondersteund. Deze ParelcaBs worden door vrijwilligers uit de gemeente Oisterwijk bestuurd. Inmiddels zijn ze al duidelijk herkenbaar geworden in Oisterwijk en zijn degenen die er gebruik van maken uiterst tevreden. Deze ParelcaBs zijn bedoeld voor inwoners van de gemeente Oisterwijk die de beschikking hebben over een regiodeeltaxipas. Zij worden zonder omrijden en rechtstreeks naar hun gewenste bestemming gebracht. Deze bestemming zijn ‘welzijn- en zorg-gerelateerd’. Dat wil zeggen dat het bestemmingen betreft als huisarts, tandarts, dagopvang e.d,. als ook bezoek aan vrienden/kennissen en supermarkt. Dit noemen we doelgroepenvervoer. Het gaat er om inwoners behulpzaam te zijn bij het kunnen blijven deelnemen aan de samenleving, eenzaamheid te voorkomen en  de mogelijkheid hun netwerk te onderhouden of te versterken. De eigen bijdrage voor dit vervoer is 1,50 euro voor ritten binnen Oisterwijk of Moergestel en Heukelom. Voor ritten van Oisterwijk naar Moergestel of van Moergestel naar Oisterwijk is de eigen bijdrage 3,00 (dat zijn 2 zones: 2x1,50 euro). Dit bedrag kan worden voldaan contant bij de chaufferende vrijwilliger of met behulp van een vooraf aangeschafte 10-rittenkaart (te verkrijgen in de ParelcaBs bij de chauffeur). De aanvraag voor een rit kan via het tel.nr. 0800-4002020 gebeuren. U krijgt dan contact met een telefoniste van het taxibedrijf Bert Korthout die u aanvraag verwerkt en aan de vrijwillige chauffeur doorgeeft. U wordt dan op tijd opgehaald en naar de bestemming gebracht die u hebt opgegeven.

Vervoer 2Verdere informatie
Het is veel informatie die u in deze publicatie voorgeschoteld krijgt. Wij kunnen ons voorstellen dat u nog met vragen zit. U kunt bij het informatiepunt terecht met uw vragen. Het tel.nr. is 06-34038905. Ook is er een door de gemeente Oisterwijk uitgegeven waaier over de vervoersmogelijkheden binnen Oisterwijk beschikbaar. Daarin kunt u ook nog het nodige lezen over de mogelijkheden van het invullen van uw vervoersbehoeften. De waaier gaat verspreid worden onder organisaties en mensen die werkzaam zijn in de zorg. En als dat nog niet genoeg is dan kunt u ook nog kijken op de website www.stichtingverbindendvervoer.nl
Terug naar boven

alzheimer café Op dinsdag 19 februari stond in het Alzheimer café Oisterwijk-Moergestel als thema centraal: “Verlies en rouw”. (Levend verliezen / verlies bij leven)

Gastspreker was Jeannette Kamps, familiecoach/trainer bij Expertisecentrum Familiezorg Tilburg.

Gezinnen en families die te maken krijgen met een chronische of progressieve ziekte of beperking van één van de gezins-/familieleden zitten in een “levenslang” rouwproces waarin ze telkens afscheid nemen van iets wat er niet meer is en ook nooit meer zal komen.
Jeannette vertelde over verschillende vormen van verlies. Bij dementie kan sprake zijn van anticiperend rouwen; rouwen om het verlies van de dierbare dat komen gaat. Hierbij loert het gevaar dat men voortijdig de dierbare loslaat, waardoor deze zich in de steek gelaten voelt.
Na de pauze ging Jeannette met de gasten in gesprek, waarbij duidelijk werd hoe verschillend de beleving en het omgaan met de ziekte dementie binnen families kan zijn.

De volgende café-avond is op dinsdag 19 maart, thema: Oorzaken van dementie.
Gastspreker is Sarah Robben, klinisch geriater bij het ETZ Tilburg.
Sarah Robben is onder andere werkzaam op de geheugenpolikliniek van het ETZ, waar zij betrokken is bij de diagnostiek en behandeling van mensen met geheugenproblemen. 
Gesproken zal gaan worden over hoe de diagnose dementie gesteld wordt en over de oorzaken van dementie.  Ook zal Sarah vertellen over de vragen die haar het meest gesteld worden op de geheugenpolikliniek.

Het Alzheimer café Moergestel – Oisterwijk vindt maandelijks plaats op de derde dinsdagavond in de maand en is gevestigd in:
Wijkcentrum De Coppele
Prunusstraat 69 5061 AS Oisterwijk
Tel: 013-5283696  
Informatie: Jeanne Verberk (coördinator)
Tel: 013-5284571 ; E-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 Terug naar boven

Levenskunst voor wie goed oud wil worden.

De trialoog-filmvoorstelling 2019

Een vaste waarde in Oisterwijk en is dit voorjaar aan zijn achtste uitgave toe. Was in 2018 het centrale thema: “Liefde”  dan stelt de werkgroep "Levenskunst voor wie goed oud wil worden" drie films voor met als  centrale actuele thema: Hoop van generatie op generatie. 

Derde film: donderdag 21 maart 2019
Lion (2016)
Regisseur: Garth Davis. 
De film “Lion”  is genomineerd geweest voor maar liefst vier Golden Globes op filmfestival van Cannes .Naast de nominatie voor Beste Film werden zowel Dev Patel als Nicole Kidman persoonlijk genomineerd voor hun acteerprestatie. De soundtrack van de film werd genomineerd in de categorie Best Original Score. Het is een Australisch-Amerikaanse-Britse dramafilm. Het scenario, dat geschreven werd door Luke Davies, is gebaseerd op Saroo Brierleys memoires A Long Way Home.
Het verhaal: De film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de Indiase jongen Saroo Brierley. Als 5-jarig jongetje komt hij per ongeluk terecht op een trein die hem duizenden kilometers wegvoert van zijn familie en thuis. Wekenlang overleeft hij het ruige straatleven in Calcutta. Via een verblijf in weeshuis wordt hij geadopteerd door een liefdevol echtpaar in Australië. Op zijn 30ste gaat hij op zoek naar de plek waar hij zijn familie hoopt terug te vinden. Na innerlijke strijd, loyaal ook aan zijn adoptieouders wordt het verlangen naar de eigen broer, de eigen moeder te sterk. Vervolg op het witte doek …

Waar: De Voorhof, Kerkstraat 64, Oisterwijk
3de film Lion Trialoogfilm 2019Entree: € 5,- ( welkomdrankje inbegrepen) Aanvang middagvoorstelling: 14.00 uur
Aanvang Avondvoorstelling: 19.30 uur
Zaal open 30 minuten vooraf.  Reserveren niet nodig. Van harte WELKOM.
Meer info: www.metgezelinzingeving.com ofwel Jan Daem. Deze activiteit wordt mogelijk gemaakt door de samenwerking van Metgezel in Zingeving samen met : Gemeentebestuur Oisterwijk/ ContourdeTwern/  Verenigde Senioren Oisterwijk / Seniorenvereninging 50+ . Tel: 06/13416942

Terug naar boven

 Wilt u reageren op de inhoud van deze pagina?
Stuur uw reactie naar :
Henk van de Rijke 
Laurier 16
5061WS Oisterwijk
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Website van het Senioren Platform:  www.sspo.nl 
De volgende seniorenpagina  verschijnt in 27 maart 2019

 redactie 
Colofon Seniorenpagina
Terug naar boven