ERFGOED
 Paps is een trotse BABS

Enquête woonbehoefteonderzoek voor senioren

Wilt u reageren op de inhoud van deze pagina?
 Colofon  

ERFGOED

‘Erfgoed’ een woord wat sinds de eeuwwisseling plotseling vaker gebruikt wordt. Vroeger spraken we meer over monumenten of tradities, over geschiedenis en gewoontes. Tegenwoordig omvat het begrip erfgoed alles wat we erven van voorgaande generaties en wat we de moeite waard vinden om te bewaren. Die lijst is intussen enorm groot en omvat zowel materieel als immaterieel erfgoed. Zelfs de ‘Indische rijsttafel’ staat inmiddels op de lijst van immaterieel erfgoed.
Erfgoed
Herbestemming en hergebruik van onroerend erfgoed is steeds meer aan de orde. Door de bevolkingsgroei en het toenemende belang van duurzaamheid komen in onbruik geraakte monumenten steeds vaker in het vizier van lokale besturen. En juist nu de markt weer ruimte biedt, is er meer geld beschikbaar voor kwaliteit in de bebouwde omgeving. Een mooi voorbeeld hiervan in Oisterwijk is het project ‘De Leerfabriek’. Kosten nog moeite is gespaard om dit grote industriële complex te restaureren en te exploiteren. De ruwe en stoere uitstraling bleef behouden. En op die uitstraling is bijna iedereen de laatste jaren dol geworden. Het lijkt wel of we de ruwe structuur van de industrie omarmen. Zo jammer is het dan ook, dat het plan van meer groen in de vorm van een park in deze omgeving uiteindelijk niet door gaat. Zoals met veel van deze projecten zijn het financiële belangen die de doorslag geven. Visie over de belangrijkheid van een groene leefomgeving, temidden van stenen, ontbreekt.
Een dergelijk industrieel project is ook te bezoeken in Tilburg. ‘De Spoorzone’. Met name de ‘Loc hal’ roept enthousiaste reacties op. In de voormalige stoffige, tochtige hallen waar onze voorouders als arbeiders liepen te zweten en te sjouwen is nu een bibliotheek, vergader-en studeerruimtes, leestafels en bar. Ook hier hebben architecten hun best gedaan om de enorme industriële ruimtes te veranderen in pareltjes. Bezoekers zijn enthousiast over het mooie resultaat.
Beschermde historische gebouwen zijn vaak belangrijk voor de identiteit van een bepaalde buurt, dorp of stad. Maar soms verliezen ze hun functie en komen ze leeg te staan. De zoektocht naar een nieuwe invulling is niet altijd evident. Er zijn vele afwegingen te maken en vele beslissingen te nemen. Dat is bijvoorbeeld ook zo gegaan met de monumentale Petruskerk in Vught. Deze kerk gebouwd in 1884, werd in 2005 onttrokken van de eredienst. Een van de markantste gebouwen van Vught werd met sloop bedreigd. Tot in 2011 zeven Vughtse ondernemers een vennootschap zonder winstoogmerk vormden en economisch eigenaar van “De Petrus” werden. In april 2018 vond de opening plaats. Het is een ontmoetingscentrum geworden. Uiteindelijk kwamen de bibliotheek, het Vughts museum, de wereldwinkel Vught, Welzijn Vught, de biljartgroep, en de Stichting Anders Bezig Zijn, erin. Deze bewoners en een groot aantal vrijwilligers maken “De Petrus” tot een plek waar het fijn is om te zijn. Jong en oud treft men er aan. Mensen kunnen er werken, lezen, koffiedrinken, een cursus volgen of samen iets doen. Architect Jan Hanrath heeft de inrichting ontworpen. En hij heeft dat gedaan met respect voor de kerk. Er is vloerverwarming, het interieur is op rails gezet, zodat het middenschip helemaal vrij gemaakt kan worden voor lezingen, concerten of andere evenementen.
Ik vraag me nu wel af wat er 30 jaar geleden zou zijn gebeurd wanneer in die tijd al de erfgoedwind zou hebben gewaaid. Zou de mooie Oisterwijkse villa de ‘Huifkar` (die stond op de plek waar nu het foeilelijke gemeentehuis staat) dan voor afbraak zijn gespaard?
Else van Helmond ( Reactie zijn welkom: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.!!!!

Terug naar  boven                                                                                                 

Paps is een trotse BABS

Je bent gelukkig getrouwd, gezegend met twee prachtige dochters en vijf kleinkinderen waarvan er drie met hun schoolcarrière zijn gestart op de basisschool. Oudste dochter en partner hebben weliswaar de intentie om in het huwelijksbootje te stappen, maar met een gro-te vriendengroep die allemaal ook in zo’n bootje willen springen, werd besloten te wachten tot rustiger vaarwater.
Een half jaar geleden was het dan zover. Tijdens een copieus dinertje, ik had nog wat bonnen te besteden, werd een fles champagne aangerukt en kwam het hoge woord eruit. Wij hebben een trouwdatum!

TogaEen paar dagen na de aankondiging schoven dochter en aanstaande schoonzoon aan voor een kop koffie en thee. In de omgeving van Oisterwijk werd gezocht naar een passende loca-tie voor de bruiloft. “En vlot het een beetje?”, was mijn belangstellende vraag. “Prima”, zei schoonzoon, “maar we zoeken nog een ambtenaar”. De bedoeling van de vraag was duidelijk. Die kans liet ik mij niet ontnemen. “Stoppen met zoeken, ik ga dat doen!”.

Wat is er nu mooier dan je eigen dochter te mogen trouwen. Ik glim nog steeds van trots en ben hen dankbaar dat mij deze eer te beurt valt.
Maar goed, ter voorbereiding moet er wel een en ander worden geregeld. Allereerst moet een verklaring van onbesproken gedrag bij het ministerie van justitie worden aangevraagd. Daar-voor maak ik een afspraak bij de gemeente, die de aanvraag doorstuurt. Dat was overigens de eerste keer dat een verzoek om een bevestiging van goed gedrag gepaard gaat met een prijskaartje van €40. Ook aan goed gedrag hangt een kostenplaatje.

Twee weken na de aanvraag viel de verklaring van onbesproken gedrag op de deurmat. Die verklaring heb ik volgens afspraak afgegeven op het gemeentekantoor. De gemeente stuurt de verklaring aansluitend door naar de rechtbank in Breda, waarna een afspraak wordt ge-maakt voor de beëdiging. Dat gebeurt tijdens een zitting bij de rechtbank, waar ik officieel wordt beëdigd tot BABS, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Na een paar dagen valt ook dit proces-verbaal op de deurmat. Deze PAPS is nu BABS. Het feest kan beginnen.

Nou, niet helemaal. De bruiloft laat nog enige maanden op zich wachten en ik heb ook nog wel wat tijd nodig om mijzelf zorgvuldig voor te bereiden.
Trouwambtenaar voor mijn eigen dochter, een bijzondere uitdaging voor een trotse vader waar ik tot voor kort nog niet bij had stilgestaan.

Heeft u ook een bijzondere gebeurtenis, of zo u wilt uitdaging, die u graag wilt delen op de Seniorenpagina. Neem dan contact op met de redactie of maak een afspraak voor een inter-view. U vertelt en ik maak er een mooi artikel van.

Henk van de Rijke.
Terug naar boven

ENQUÊTE WOONBEHOEFTEN VOOR SENIOREN

logo SVM kopieSVO logo kopieSenioren Vereniging Moergestel ( S.V.M.) en de vereniging senioren Oisterwijk ( V.S.O.) hebben onlangs een woonbehoefte-onderzoek uitgezet onder hun eigen leden in de vorm van een enquête. Deze enquête is een aanvulling op een onderzoek dat Senioren Vereniging Oisterwijk ( S.V.O.) heeft gehouden onder haar 325 leden.

S.V.O. is een vereniging die in 1992 is opgericht en zich op de eerste plaats, in de meest ruime zin, ten doel stelt te bevorderen dat er meer huur-en koop seniorenwoningen worden gebouwd voor alle senioren in Oisterwijk en Moergestel.  Ook is de vereniging actief om er voor te zorgen dat  nieuw te bouwen woningen geschikt zijn voor senioren. Ook geeft S.V.O. adviezen over aanpassingen in bestaande woningen.

Om de representativiteit van de enquête te vergroten, is het wenselijk dat alle Oisterwijkse en Moergestelse senioren (dus ook niet-S.V.M. en niet V.S.O. leden) worden uitgenodigd aan de enquête deel te nemen. In principe denken de meeste senioren niet aan het moment dat ze vanwege een probleem met de gezondheid van een van de partners gedwongen moeten gaan verhuizen. Het moment is ook moeilijk voorspelbaar. Juist daarom is nu de tijd rijp om hier over na te denken. In principe zijn er voor senioren 2 mogelijkheden : preventief verhuizen en gedwongen verhuizen. In beide gevallen is het noodzakelijk dat de woningmarkt zich aanpast aan het sterk groeiend aantal senioren, zodat de beleidsmakers weten wat de wensen van de senioren zijn. Bij preventief verhuizen moet de woningmarkt ook gunstige alternatieven bieden. Bijvoorbeeld door gelijkvloerse woningen te bouwen die betaalbaar zijn, al dan niet in combinatie met mogelijke zorg in de buurt. Dit gebeurt nu te weinig, waardoor ouderen kiezen voor b.v. verbouwing van een te grote eengezinswoning ( garage ombouwen tot slaapkamer met een badruimte). Dit is niet de bedoeling bij de doorstroming en verkleint het aanbod van eengezinswoningen. Bij gedwongen verhuizing doet zich het probleem voor dat er onvoldoende aanbod is van passende woonruimte in de verschillende prijsklassen.

We wensen dat ouderen toekomstgericht gaan denken over woonruimte. Een eerste mogelijke stap is door mee te doen aan deze enquête.

Om de verwerking snel en soepel te laten verlopen, vragen wij u om de enquête digitaal in te vullen. U kopieert of typt onderstaande link in de adresbalk van de internet-browser. U komt dan vanzelf in de enquête terecht. Mocht u geen internet hebben, kunt u misschien ook terecht  bij een van uw familieleden/kennissen. De enquête is anoniem en loopt tot  15 april. De uitslag zullen wij uiteraard melden, zowel bij de gemeente alsook via dit weekblad.

S.V.M. en V.S.O zijn u zeer dankbaar  voor uw medewerking  

De link is:  https://www.survio.com/survey/d/V2A6R7K8J6U5Z7A6U
 Terug naar boven 

 Wilt u reageren op de inhoud van deze pagina?
Stuur uw reactie naar :
Henk van de Rijke 
Laurier 16
5061WS Oisterwijk
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Website van het Senioren Platform:  www.sspo.nl 
De volgende seniorenpagina  verschijnt in 10 april 2019

 redactie 
Colofon Seniorenpagina
Terug naar boven