Vriend van de VLOET
Het GERARDHORVERS HUIS
Even lachen naar het vogeltje
Wilt u reageren op de inhoud van deze pagina? 
Colofon  

 Vriend van De Vloet
                          
Vrienden van De Vloet
Mijn kennismaking met de zorg, in het bijzonder de ouderenzorg bij De Vloet, begon in 1999 toen mijn schoonmoeder in De Vloet kwam wonen. Als gevolg van dementie werd het zelfstandig wonen na enkele jaren een probleem. Opname in de verpleegafdeling van De Vloet was dringend nodig. Gelukkig was dat binnen afzienbare tijd mogelijk.

In 1999 vroeg de toenmalige voorzitter van de cliëntenraad, of ik bereid was haar op te volgen. Daar heb ik positief op gereageerd. Mijn prille ervaring met de cultuur binnen De Vloet was betrokkenheid, warmte, gastvrijheid en geborgenheid. Los van de druk op mensen en middelen, waar ons beeld van de zorg vooral mee wordt geassocieerd, blijkt die cultuur voor mij en menig andere vrijwilliger de kurk waar onze motivatie op drijft. Mijn definitie van de cliëntenraad is “een parlement gekozen door bewoners om toe te zien op adequate zorg”. De bevoegdheden en de zeggenschap van cliëntenraad zijn in de wet verankerd. Maar het gaat er natuurlijk om wat je er samen van maakt.

Regelmatig overleg met de locatiemanager, zonodig optreden als luis in de pels en contact onderhouden met bewoners. Dat doet de cliëntenraad onder andere door twee keer per jaar een overleg te organiseren waarvoor alle bewoners worden uitgenodigd. Zij bevoorraden de cliëntenraad met de actualiteit die aandacht vergt. Mijn voorzitterschap, dat ik met veel plezier heb vervuld, eindigde in 2010.


Een ander gremium, waarin ik vanaf de oprichting in 2006 bestuurlijk actief mag zijn, is de Stichting Vrienden van De Vloet. De Vrienden vormen een gezelschap dat zich met name richt op “de kers op de taart”. Het merendeel van de aandacht van het management en de medewerkers gaat op aan de dagelijkse zorg. En dat geldt ook voor de beschikbare middelen. De Vrienden richten zich daarom op de financiering van “de leuke dingen” voor de bewoners. Eén van de meest tot de verbeelding sprekende projecten, waar De Vrienden tijd en energie in staken, was de realisering van de alzheimer tuin. De tuin was toen nog opgedeeld in drie partjes, voor elke verpleegafdeling een eigen tuin. Bij de oriëntatie op een moderne en passende versie werden een aantal basiscondities duidelijk. Zorg voor rechte paden, kies bekende planten, plaats een fonteintje, dieren mogen niet ontbreken.

De gemeente stelde grond ter beschikking, een offerte werd aangeleverd dus kon worden gestart met de voorlaatste fase. Sponsoren werden gezocht en gevonden waarna de tuin kon worden gerealiseerd. Daarnaast zijn talrijke andere projecten gerealiseerd, zoals het inlijsten van tientallen reproducties, welke in de gangen van De Vloet werden opgehangen. Voorts het inrichten van een snoezelruimte  op de verpleegafdeling, het aanschaffen van de duofiets, van een braintrainer, het mogelijk maken van de schildercursus voor bewoners, e.d. Alles gericht op het welbevinden van de bewoner van De Vloet.

De primaire verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de zorgverlening in een intramurale voorziening zoals De Vloet ligt natuurlijk bij het personeel. Maar ook een grote groep vrijwilligers die een handje toesteken, vinger aan de pols houden en die kers op de taart zetten dragen bij aan de cultuur die zo belangrijk is voor al degenen die wonen en werken in organisaties zoals De Vloet.

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Daarom vind ik het van belang mijn ervaring met die warme kant van de zorg te delen.
Twintig jaar verhalen uit De Vloet…met het oog op het jubileum.
Hans Roos Voormalig voorzitter cliëntenraad en lid van De Vrienden van De vloet.

Terug naar boven                                                                                          

Het GERARD HORVERS HUIS  
logo inlooppuntsPersoonlijke aandacht in een sfeervolle huiskamer

Elke dinsdag: Een heerlijke lunch in een kleine groep
Elke woensdag en donderdag:  Een gezellige middag met een spelletje of gewoon een praatje. Niet meer zo mobiel? Geen nood. Wij regelen vervoer.

Meer informatie of aanmelden kan via Ingrid Oosterling/Contourdetwern: 013-5284080 (kantooruren) of 06-17163091.           
Kijk ook eens op de website www.gerardhorvershuis.nl

Gerard Horversa HuisHet INLOOPPUNT
Een leuke plek om anderen te ontmoeten We hebben alle activiteiten voor u op een rijtje gezet 

Bingo      Elke 2e maandagmiddag
Creatieve middag    Elke 2e dinsdag van de maand
Sjoelen     Elke 1e en 3e dinsdag van de maand
Stoelyoga     Elke 2e en 4e vrijdag van de maand
Handwerkmiddag    Elke 3e donderdag van de maand
Wereldkeuken    Elke laatste zondag van de maand
Kaarten:      Elke week op donderdagmiddag
Cultuur en Beleef    Elke laatste maandag van de maand
Koffie Inloop       Elke dinsdag-en donderdagmiddag

Meer informatie of aanmelden kan kan via Ingrid Oosterling/Contourdetwern: 013-5284080 (kantooruren) of 06-17163091.           
Kijk ook eens op de websites www.inlooppuntoisterwijk.nl
Terug naar boven

Even lachen naar het vogeltje
Voor de ouderen onder ons is dit echte nostalgie. De fotograaf, die gebogen over een forse notenhouten kast, zijn hand opstak naar zijn objecten en riep: “Even lachen naar het vogeltje”. Een doffe flits, sluiter open en weer dicht, en de lichtgevoelige plaat achter in de kast was belicht.

Mijn eerste ervaring met fotografie was met een film die moest worden ontwikkeld, waarna de foto’s op speciaal papier konden worden afgedrukt. Die rolletjes bracht je naar de fotograaf, waarna je na een paar dagen de foto’s kon ophalen en het resultaat bekijken.

In de zeventiger jaren van de vorige eeuw (dat klinkt ver weg!) was ik docent op, wat toen nog heette, de Streekschool voor beroepsbegeleidend onderwijs in ‘s-Hertogenbosch. Op een dependance was in drie daarvoor geschikt gemaakte ruimten een donkere kamer ingericht. Een van de keuzevakken op de cursus Algemene Vorming en Beroepenoriëntatie was fotografie. Daar bracht ik groepjes van twaalf leerlingen de beginselen van fotografie bij. Vervolgens gingen zij op pad met de camera en maakten foto’s in opdracht. De films, we spreken over analoge fotografie, werden door mij ontwikkeld, waarna we met de leerlingen en de negatieven de donkere kamer in doken. Verbazing en bewondering alom als zo’n stuk wit papier stukje bij beetje veranderde in een zelf gemaakte opname.

Inmiddels heb ik mijn oude camera ingeruild voor een digitale spiegelreflexcamera, een full frame; what you see is what you get. Die camera gaat mee als we (verre) reizen maken, op zondag gaan fietsen of gaan wandelen. Tijdens verjaardagen zijn de kleinkinderen de klos, maar ook de bruidsfoto’s van een neef en nicht heb ik mogen verzorgen. Een hele eer en spannend, want zo’n klus kun je niet overdoen. Althans dat is ten principale toch niet de bedoeling.

674 GalgenvensDie passie voor fotografie duurt nu al zo’n kleine veertig jaar. Wat is er nu zo leuk aan het meesleuren van een kleine vijf kilo aan apparatuur? Alleen de camera en zoomlens wegen samen al ruim twee kilo. Voor mij is het antwoord simpel. Je raakt niet alleen verslingerd aan de techniek en de mogelijkheden die moderne digitale fotografie biedt, maar je waarneming van de omgeving en het onderwerp waarop je focust is intenser en bewuster. Ik wil met een foto een verhaal (laten) vertellen. Het is een uitdaging daar telkens invulling aan te geven. Daarbij is het voordeel van digitale fotografie dat je direct kunt zien wat je hebt geschoten, en met software op de computer het beeld kunt vervolmaken.

Sinds twee jaar fotografeer ik voor Oisterwijk in beeld. Een groep van vier hobby fotografen en een enthousiaste filmer, die tevens samen met zijn echtgenote de hoeder van de club is.  Wij brengen van alles in beeld dat in en in de directe omgeving van Oisterwijk gebeurt. Momenteel wordt gewerkt aan een natuurfilm. Er is in Oisterwijk meer dan voldoende inspiratie te halen op dat gebied. Die film gaat 31 augustus aanstaande in première in het Natuurtheater. Niet zo maar een film tussendoor, maar een professioneel opgezet project uitgevoerd door hobbyisten. Oisterwijk in Beeld heeft ook een Facebookpagina. Dus voor de nieuwsgierigen onder u; ga eens lekker plaatjes kijken.

Henk van de Rijke
 Terug naar boven

 Wilt u reageren op de inhoud van deze pagina?
Stuur uw reactie naar :
Henk van de Rijke 
Laurier 16
5061WS Oisterwijk
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Website van het Senioren Platform:  www.sspo.nl 
De volgende seniorenpagina  verschijnt in 10 mei 2019

 redactie 
Colofon Seniorenpagina
Terug naar boven