Weet u bij wie u terecht kunt als u in een plotselinge situatie hulp of advies nodig heeft ? 
Overpeinzing: De eikenprocessierups rukt op.
SIRE of SATIRE?
Wilt u reageren op de inhoud van deze pagina?
Colofon  


 Weet u bij wie u terecht kunt als u in een plotselinge situatie hulp of advies nodig heeft ? 
                            

Als in een straatinterview of anderszins deze vraag wordt gesteld, bent u dan in staat om een duidelijk antwoord te geven? Heel veel burgers zullen het antwoord schuldig blijven. Na enige aarzeling zullen zij misschien antwoorden: dan kan ik toch bij de hulpoverheid terecht?

De overheid zal echter niet meteen voor een oplossing zorgen. De overheid zal eerst aan u vragen of u zelf een mogelijkheid ziet om de ontstane situatie  op te lossen. U moet eerst zelf een beroep doen op  familie, buren, goede vrienden of op iemand die de taak van mantelzorger op zich wil nemen. En dat valt niet altijd mee, niet iedereen heeft mensen om zich heen op wie hij/zij een beroep kan doen.

De gemeente zal u echter niet aan uw lot over laten. Als u zelf geen oplossing kunt vinden, zal de gemeente u de ondersteuning geven die binnen de wettelijke mogelijkheden ligt. Het gaat hierbij om de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet (voorheen: Wet werk en bijstand). Dat de gemeente hiervoor een aantal afspraken met u moet maken zal begrijpelijk zijn. Het is wel belangrijk dat de burger weet wat hij/zij van de overheid kan verwachten en wat de overheid van hem/haar mag vragen. Dit is helaas niet altijd duidelijk en daarmee is de basis gelegd voor onduidelijkheid en wederzijds verkeerde verwachtingen.

De Rijksoverheid heeft in 2015 besloten om de zorg dichter bij de burger te leggen. Daarbij is de Rijksoverheid ervan uitgegaan dat de gemeentelijke overheid het beste weet wat er onder de burgers leeft en welke behoeften de burgers hebben. Om de stem van de burgers te laten doorklinken is in de wet opgenomen dat er onafhankelijke adviesraden worden ingesteld die het College gevraagd en ongevraagd van advies kunnen dienen.

De gemeente Oisterwijk kent drie adviesraden, die adviseren over de toepassing van de drie sociale wetten:
Wmo-raad (Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet);
Klankbordwerkgroep Wwb (Participatiewet);
Stichting Senioren Platform Oisterwijk (Ouderenbeleid).

Deze drie adviesraden worden in de loop van dit jaar samengevoegd tot één Sociale Adviesraad. Het is voor deze adviesorganen belangrijk te weten wat er onder de burgers leeft, om op basis daarvan aan het college onderbouwde adviezen te kunnen uitbrengen. Wij zijn dan ook geïnteresseerd in uw ervaringen met de manier waarop de gemeente de sociale wetten uitvoert. Wij zullen die informatie gebruiken bij het uitbrengen van onze adviezen.

In de komende tijd zullen de adviesorganen regelmatig op de seniorenpagina u op de hoogte houden van de ontwikkelingen die zich in de komende maanden voordoen.

U kunt contact opnemen met de sociale adviesraden via het mailadres van de Wmo-raad: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
  
 Terug naar boven                                                                                            

 OVERPEINZING                                                                                                                                                            
Le penseurDe eikenprocessierups rukt op. Wageningen Universiteit slaat alarm.

Begin mei komen ze weer, de eikenprocessierupsen met hun microscopisch kleine haartjes met  scherpe weerhaakjes, die op windkracht in je ogen waaien en op je huid en je kleren en daar zorgen voor constante jeuk en irritatie aan de ogen en de luchtwegen. Deze zomer worden er nog meer rupsen verwacht. In 2017 waren en al drie maal zoveel rupsen als zich normaliter voordoet. Nu in 2019 worden er nog meer verwacht, zegt bioloog en medewerker van het Kennis Instituut van Wageningen Universiteit, Arnold van Vliet. “De omstandigheden zijn perfect voor de rups”, zegt hij.  Van Vliet zegt dat er te weinig bestrijders werkzaam zijn. Niet alle nesten konden vorig jaar op tijd worden opgeruimd. Daardoor zijn er dit jaar méér eitjes uitgekomen. Ook het warme voorjaar werkte in het voordeel van de rupsen.
Door de vroege bladergroei in de bomen konden de rupsen zich gemakkelijk verstoppen voor de vogels. brandharens

Elke rups zorgt voor ongeveer 700.000 brandhaartjes, zegt van Vliet. Medio mei zal de overlast wel beginnen. Dan krijgen de rupsen hun brandharen. De weerhaakjes op die haren zijn zo microscopisch klein, dat je ze niet kunt zien, maar ze veroorzaken wel veel allergische reacties op je huid, in je ogen en in je luchtwegen. De bestrijdingsbedrijven zullen weer overuren moeten draaien om de overlast de baas te worden. Maar door de EIKENPROCESSIERUPSkopiesovermacht aan  rupsen zijn de wachttijden voordat er kan worden ingegrepen, bijzonder lang geworden.

Wat te doen bij klachten?
- Strip de geïrriteerde huid met plakband.
- Spoel de huid of de ogen met lauw water.
- Niet krabben of wrijven, want dan wrijf je de weerhaakjes dieper in je huid.
- Bij ernstige jeuk kun je verkoelende zalf gebruiken.
- Was je kleren bij besmetting grondig op 60 graden.
- Ga niet zelf de rupsen verwijderen, maar laat dat over aan beroepsbestrijders.
- Ga bij echt ernstige klachten naar de huisarts.

uitslag processierupskopiesHet probleem met de rupsen wordt vaak onderschat, merkt  bioloog van Vliet op. Daarom wil het Kenniscentrum van Wageningen Universiteit met grote boomeigenaren, zoals gemeenten, nog deze zomer een plan van aanpak maken inzake hoe verstandig om te gaan met de rups. Ook de GGD’s en de rupsenbestrijdingsbedrijven zullen bij dit overleg worden betrokken. Dit is nodig, zegt deze Wageningse bioloog,  omdat er te gemakkelijk wordt omgegaan met de beheersing van het probleem. Enkel wat vogelhuisjes ophangen, zal niet werken! De rupsenplagen gaan niet meer verdwijnen, vervolgt hij. Daarom moeten we hier omwille van de volksgezondheid beter en serieuzer mee omgaan!  Want ook de dennenbomen worden inmiddels ten gevolge van de klimaatverandering steeds meer bedreigd door ongedierte, om het over de schade door de buxusmot maar niet te hebben. Die slaat inmiddels al hard toe, zoals hier in Brabant blijkt. De sluipwespen, sluipvliegen en de koolmees, de natuurlijke vijanden van deze rupsen,  kunnen het alleen niet meer aan. Meld de locatie van processierupsen in uw buurt dus aan bij de gemeente.

Hans Pijnaker( reageren via mail)  
Terug naar boven

SIRE of SATIRE?
doeslief
Blij ben ik met de campagne die sinds 4 maart wordt gevoerd door SIRE (Stichting Ideële REclame). 
Met de slogan “Doeslief” wil de stichting aandacht vragen voor bewust en onbewust asociaal gedrag: bijvoorbeeld in het verkeer, schelden op sociale media, voordringen in het openbaar vervoer en in de supermarkt.

Deze slogan is overal te zien: in de dagbladen, in de bioscoop in de sociale media, via radio-spots en tv-commercials. Met het verspreiden van deze boodschap ligt de nadruk op positief handelen. In mijn jarenlange ervaring in het onderwijs als opleider en begeleider en trainer heb ik ervaren hoe belangrijk het is om negatief gedrag zoveel mogelijk te negeren en positief gedrag te versterken. Dit bereik je onder andere door niet te vervallen in verwijten (waarin de aandacht is gericht op het verleden, op wat niet meer terug te draaien is), maar aan te geven wat je graag wilt dat de ander doet (‘positieve wens’, gericht op de toekomst). In plaats van ‘zit niet zo te kletsen’ kun je  zeggen ‘let op wat ik nu ga vertellen’; in plaats van ‘dring niet voor’ kun je vragen: ‘let je op je beurt?’ of ‘geef de ander de ruimte’.

Met boodschappen die we verbaal uitzenden waarin we het woord ‘niet’ gebruiken vestigen we de aandacht op iets wat we niet willen in plaats van te benadrukken wat we wél willen. Een klassiek voorbeeld is de uitspraak ‘denk niet aan een roze olifant’ Er gebeurt iets eigenaardigs in het brein van de ontvanger: het brein kan zich geen voorstelling maken bij het woord ‘niet’. Wél bij wat er volgt: ‘roze olifant’. Om te doen wat de spreker zegt moet de ontvanger dat beeld wegdrukken, maar… wat moet daarvoor in de plaats komen?

In mijn onderwijspraktijk heb ik leerlingbegeleiders opgeleid in faalangstreductie’. Eigenlijk is dat een slecht etiket, want het benadrukt wat je niet wilt: faalangst. De naam die we dan ook hanteerden was ‘cursus zelfvertrouwen’.
De begeleider zegt dan ook niet ‘wees maar niet bang’, maar zegt bijvoorbeeld ‘ga lekker zitten en ontspan je’ (angst en ontspanning kunnen immers niet samengaan).

De boodschappen van SIRE zijn op dezelfde manier (hopelijk) effectief; zij roept in haar campagne niet ‘scheld toch niet zo’ of ‘doe niet zo asociaal’, maar vraagt om tegenovergestelde (positieve) gedragingen: ‘Doeslief!

Bij SATIRE gaat de aandacht vooral naar de vorm en pas later naar de inhoudelijke boodschap (als die er al in zit….). Politieke satire is vooral gericht op het belachelijk maken van de politieke tegenstander. Een duidelijk voorbeeld is de videoboodschap die door de SP is verspreid in het kader van de verkiezingen voor het Europees parlement: een filmpje waarin ene Hans Brusselmans letterlijk ‘te kakken wordt gezet’.

Deze boodschap is een echo van de slogan waarmee de SP 25 jaar geleden de eerste twee zetels in de Tweede Kamer veroverde: ‘Stem tegen, stem SP!”.

Doch de tijden veranderen! De SP is groter geworden en maakt zich nu sterk vóór een socialer Europa en vóór maatschappelijk zwakkere groepen; o.a. vóór kwetsbare ouderen en mensen die dreigen buitenspel gezet te worden.

Maar het moet me helaas van het hart: waar we vóór kiezen, als we op 23 mei onze stem uitbrengen op de SP-parlementariër wordt door de (volgens henzelf satirische) videoboodschap niet direct duidelijk.
Als redactielid van de Senioren Pagina en als senior voel ik me oud en wijs genoeg om de politieke SP een goed advies te geven: DOESLIEF!
Jos Fianen

 Terug naar boven

 Wilt u reageren op de inhoud van deze pagina?
Stuur uw reactie naar :
Henk van de Rijke 
Laurier 16
5061WS Oisterwijk
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Website van het Senioren Platform:  www.sspo.nl 
De volgende seniorenpagina  verschijnt in 5 juni 2019

 redactie 
Colofon Seniorenpagina
Terug naar boven