ALLEMAAL VERHALEN

Op 6 november heeft u op de gemeentepagina in de Nieuwsklok al kunnen lezen dat we dit jaar een boeiende middag organiseren voor alle  mantelzorgers.

Hierbij vragen we nog even uw aandacht voor deze middag met het thema "Allemaal verhalen".

allemaal verhalen 

Op maandag 24 november organiseren we in Oisterwijk 

de Middag van de Mantelzorg.

U bent dan van 13.30 uur tot 17.00 uur te gast  in de Tiliander,
Spoorlaan 82c in Oisterwijk.

Om 13.30 uur opent wethouder Peter Smit de ‘Middag van de mantelzorg’.

Daarna is het podium voor het theatergezelschap Klinker met hun voorstelling  'Over de Kopzorg’. Een voorstelling over en voor mantelzorgers.

Het doel is dat de voorstelling (h)erkenning biedt en gedeeld kan worden met andere mantelzorgers en dienstverleners  die betrokken zijn bij mantelzorg. 

Na de pauze is er ruimte voor gesprekstafels.

We zien uw  aanmelding  voor de Middag van de Mantelzorg graag  vóór 19 november a.s. tegemoet. Voor aanmelding en informatie:

Liesbeth Lautenschutz, mantelzorgconsulent van het Steunpunt Oisterwijk. Contourdetwern, Blokshekken 3, maandag t/m woensdag op telefoonnummer: 013-5284080.

Of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Terug naar boven.

VOORLICHTINGSMIDDAG

over de aanstaande veranderingen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De besturen van KBO-Oisterwijk en Seniorenvereniging Moergestel -SVM- nodigen u uit

op donderdag 20 november 2014 om 13.30 in den Boogaard.

We blijven langer thuis wonen en er zijn ontwikkelingen rond de zorg. Als daar begeleiding en ondersteuning bij nodig is, moeten we eerst in eigen kring op zoek. De inzet van georganiseerde zorg wordt minder vanzelfsprekend en als dat kan aan huis geleverd. Onze gemeente is per 1 januari 2015 daarvoor verantwoordelijk. De drempel tot de toegang tot een instelling, zoals het verzorgingshuis wordt hoger. De kosten van de zorg worden hoger.

Tijdens de informatiebijeenkomst komen aan de hand van een presentatie o.a. de volgende onderwerpen aan de orde, specifiek gericht op senioren:

waarom de veranderingen;  oplossingen vanuit de overheid; de wetten die veranderen; de gevolgen voor u; welke termen horen we; welke zorgvarianten zijn er; hoe heb ik toegang tot de zorg; mantelzorg en informele zorg; wat zijn de financiële gevolgen; wat is de rol en verantwoordelijkheid van de gemeente; wat kunt u zelf doen; waarmee moet u nu en in de toekomst rekening houden. 

Na de algemene informatie geeft de gemeente toelichting over een aantal aspecten voor onze gemeente met betrekking tot de WMO.

En uiteraard kunt u vragen stellen. We zijn doende te regelen, dat aan het eind van de middag u ook terecht kunt voor uw specifieke persoonlijke vragen.

U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis.

Terug naar boven.

Het eerstvolgende interview in de rubriek

Een 60+er vertelt

verschijnt op de Seniorenpagina van week 48

Terug naar boven.

overpeinzingOVERPEINZING

ZORGEN OVER DE ZORG

Links geeft de pijp aan Maarten.

Rechts wil niet praten over inhoud.

Al maanden lees ik in de krant over de financiële zorgen van  onze politici over de zorg. Er zou geen geld meer zijn voor de zorg, de zorg wordt onbetaalbaar. De zorg voor de medemens wordt een financieel probleem. De medemens, de ander, is een financieel probleem geworden, zeggen ze hier eigenlijk mee. Of dat inderdaad zo is, hangt natuurlijk af van hoe je de ander, de medemens, wilt zien. Als een van alles en iedereen losgekoppeld individu, dat alleen voor zichzelf , voor zijn eigenbelang en eigen ontwikkeling en zorgen verantwoordelijk is. Of als een sociaal wezen, dat voor zijn eigen geestelijk en lichamelijk voortbestaan afhankelijk is van en verbonden is met de andere sociale wezens en dus ook vanuit zichzelf verantwoordelijkheid draagt voor die  andere  sociale wezens.

De filosoof Levinas zegt dat alleen al het gezicht van die ander een moreel beroep op mij doet. Die ander presenteert zich aan mij met zijn gelaat en brengt daarmee mijn binnenste in verwarring. De hulpeloosheid in die ogen vraagt mij om verantwoordelijkheid te nemen, breekt als het ware in in mijn privéwereldje. Die ander bepaalt daarmee mijn vrijheid. Die ander moet in zijn anders zijn niet een te grote inbreuk maken op mijn wereld, denk ik dan,  want dan kan hij mijn vijand worden of laat ik hem misschien wel helemaal links liggen. Hoeveel anders zijn van die ander kan ik eigenlijk aan? Zijn blik roept mij op om uit mijn egocentrische positie te komen. En dat verstoort mijn rust. Kennelijk appelleert hij aan iets in mij dat gaat meetrillen. Hij ontsluit met zijn blik mijn afgeslotenheid. Hij ontsluit iets wat wij blijkbaar  gemeenschappelijk hebben met elkaar: onze kwetsbare onderlinge afhankelijkheid.

De toekomst van de zorg, zegt ook de Tilburgse hoogleraar theologie Erik Borgman, is een belangrijk vraagstuk geworden. Nog altijd blijven politici en beleidmakers boven de concrete situatie hangen, maken ze vanuit deze positie plannen en willen die uitvoeren. Dat werkt niet goed. De zorg wordt een zorgenkind en we hebben het alsmaar over kostenbeheersing. Tegelijk komt de laatste jaren vooral van de mensen die in de zorg werken een steeds krachtiger tegengeluid: dat zorg géén handeling is of een product, maar een betekenisvolle relatie. Als je goed kijkt, zegt hij, bestaan wij altijd al uit zorg: we leven van zorg van anderen voor ons, en van de zorg die wij anderen geven. Dat moeten we serieus nemen bij de organisatie van de zorgsector, bijvoorbeeld door zorg niet te organiseren als de oplossing van een probleem. Zeg nou zelf, vervolgt hij: de troost in het leven is toch te merken dat mensen niet op zichzelf aangewezen zijn. Op cruciale momenten in mijn leven word ik gezien door anderen, voel ik mij gedragen. En dat is geen zoethoudertje!

“Je kunt alleen zinvol handelen in de samenleving”, zegt Borgman, “als je die samenleving ziet als een betekenisvolle plaats, met al zijn lastige kanten.” En als je dat erkent, krijg je  vanzelf perspectief. Dan vind je samen wel een weg.En zo geef je dan invulling aan een participatie-maatschappij.

Dat is iets wat onze politici van alle partijen ter harte moeten nemen als ze gezamenlijk uiting willen geven aan een beleid dat een zo groot mogelijk draagvlak vereist.

Hans Pijnaker

Terug naar boven.

Logo SSPOVAN HET PLATFORM

Het bestuur van de Stichting Senioren Platform Oisterwijk heeft het Beleidsplan "Goed voor elkaar in Oisterwijk",  de Verordening  WMO 2015 en de toelichting daarop zorgvuldig bestudeerd.

Het lezen van de stukken heeft het bestuur voldoende aanleiding geven om onze zorg uit te spreken over de komende veranderingen en een aantal kritische vragen te stellen.

Deze vragen zijn naar het college van B&W en aan de fracties gestuurd.

Op maandag 27 oktober, dus drie dagen vóór de raadsvergadering van 30 oktober,  heeft een gesprek plaatsgevonden met de fracties .

In dat gesprek hebben we met klem de hoop uitgesproken dat bij de uitvoering van deze ingewikkelde materie, die voor alle lagen van de bevolking enorme aanpassingen met zich mee brengt, het partijbelang ondergeschikt zal zijn aan het algemeen belang.

We zullen deze maatschappelijke veranderingen gemeenschappelijk  moeten dragen; het Senioren Platform  voelt zich nauw betrokken bij haar achterban en zal zich hier volledig voor inzetten.

De actuele politieke ontwikkelingen baren ons dan ook grote zorgen.

 Terug naar boven.