Logo Familiezorg_Hart_van_BrabantFamiliezorg Hart van Brabant:

nieuwe vorm van zorg

Elkaar helpen, samen werken en professionele hulp achter de hand

Dat mensen elkaar helpen was vroeger heel gewoon. Want mensen hebben elkaar nodig. Tegenwoordig helpen mensen elkaar nog net zo graag als vroeger. Daarin is de wereld niet veranderd. Maar de tijden zijn wel veranderd. Veel vrouwen werken, kinderen wonen verder weg en mensen die hulp nodig hebben, willen zo lang mogelijk op zichzelf blijven wonen. Hulp bieden is daarmee ingewikkelder geworden. Daarom moet  hulp uit de eigen omgeving (familie, buren, vrienden, vrijwilligers) anders worden georganiseerd.

Voor Moergestel, Heukelom en Oisterwijk is daar iets op gevonden. Het nieuwe zorgconcept dat in praktijk wordt gebracht heet Familiezorg Hart van Brabant. Hulp die mensen het  liefste ontvangen wordt geboden vanuit de eigen omgeving. Toch is professionele hulp soms onontbeerlijk. Familiezorg brengt beide vormen van zorg letterlijk bij elkaar. Deze combinatie en de winst die het oplevert is zeer eigentijds.        

Als zorg gewenst is, gaat Familiezorg als volgt te werk. In samenspraak met de vragers van hulp wordt onderzocht wat werkelijk de behoefte is en hoe die vanuit de eigen omgeving kan worden geboden. Kan de partner voldoende bijspringen? De kinderen? De buren? Als dit in kaart is gebracht, wordt de gevraagde hulp met mantelzorgers ingevuld. De resterende hulp wordt ingekocht. Uiteindelijk staat er een gegarandeerd zorgpakket waarbij de omgeving ten naaste is betrokken en die tegelijkertijd de garantie heeft van professionaliteit.

Familiezorg levert de sterkste vorm van hulp op. Het werkt relationeel en vraaggericht. Binnen de gemeente Oisterwijk wordt Familiezorg al ruim twee jaar in praktijk gebracht. En met succes. Wat in Moergestel begon, is inmiddels ook geïntroduceerd in plaatsen in de omgeving en daarbuiten. De praktijk heeft geleerd dat Familiezorg er is voor iedereen. Jong en oud, alleenstaand of gezinnen. De begeleiding richt zich op situaties die ingewikkeld zijn. Situaties die mensen over een periode van jaren zwaar kunnen belasten.

Familiezorg wordt aangeboden vanuit de huisartsenpraktijk of het bedrijfsleven. De zorgsituatie rondom de patiënt en zijn systeem staan centraal. De persoon die zorg nodig heeft, voert zelf de regie. Familiezorg verheldert de zorgvraag, voert uit en coördineert, waardoor continuïteit is gewaarborgd. En steeds is de vertegenwoordiger van Familiezorg de aan te spreken persoon – altijd hetzelfde vertrouwde gezicht. Dat schept een band. Dát is Familiezorg!

Familiezorg Hart van Brabant

Hennie van Schooten

06 - 573 423 71    

Terug naar boven.

 

Waarom?

2 paar_handen

Tekst van cabaretier Lebbis:

“Waarom worden mensen die op mijn geld letten

beter betaald dan

de mensen die op mijn oude vader letten?”

Terug naar boven.

 

Elisa's

belevenissen

 

Vitaal oud

Vitaal oud 

Een energieke vrouw.... dat is ze. De 90-jarige jarige dame die ik ontmoet op het strand aan de Middellandse zee. Ondanks de hoge, aangemeten laarsjes, en de stok die haar ondersteunt is ze vast van plan om in het nog koude zeewater een duik te nemen. “Héérlijk!” zegt ze.

Het badpak is aan, de laarsjes worden losgemaakt en leunend op de stok wandelt ze moeizaam in het mulle zand naar de branding. De stok wordt daar stevig in het zand geplant en ze loopt de zee in!! Haar gezicht straalt en ze zwemt een aantal meters!! Ze is de enige die zich op dat ogenblik in het water begeeft... Ik hou haar in de gaten en ben vooral benieuwd hoe ze weer uit het water komt! Geen nood, een toevallige wandelaar wordt aangeroepen en helpt haar weer het droge op!

Ze is intens tevreden.

En ik, ik weet dat dit de manier is om gezond in het leven te staan.. geen obstakels op je pad zien...in beweging blijven, nieuwsgierig zijn..het leven laten stromen!

Waarom willen vooral de media ons doen geloven dat jong zijn beter, leuker en interessanter is dan ouder zijn. Het  lijkt wel alsof iedereen boven de 45 tot een beklagenswaardige bevolkingsgroep behoort. Niemand vertelt ons meer dat oudere mensen boeiend, inspirerend, wijs en aantrekkelijk kunnen zijn. En dat ouder worden een prachtige ervaring is. Bij vitaal ouder worden gaat het ook niet alleen om de buitenkant. Waarom zouden mensen tussen de 55 en de 90 eruit moeten blijven zien als 45?

Doodongelukkig kun je daarvan worden..hotter than my daughter..onzin en van al die gebotoxte en gelifte gezichten wordt je echt niet interessanter, laat staan knapper! Dat heb ik de afgelopen week aan de mediterrane kust wel gezien! Strakgetrokken gezichten en onnatuurlijk dikke lippen.

Kijk liever naar al die 75- en 85- plussers die gewoon lekker nieuwe uitdagingen aangaan, die een i-pad kopen, aan de slag gaan met een e-reader, die nog inspirerende doelen of dromen hebben waardoor ze actief blijven en steeds nieuwe energie krijgen.

Terwijl ik hier ben, lees ik in het streekblad, de Var-matin, een interview met Brigitte Bardot, het idool van de jaren 60. In september hoopt ze haar 80ste verjaardag te vieren. Er staan heel wat foto’s bij het artikel. Druk heeft ze het nog steeds met haar stichting, die zich inzet voor de belangen van dieren. Ze hoopt dat de Franse regering een wet tot stand gaat brengen waarbij het wordt verboden om paarden wanneer ze oud zijn naar het slachthuis te brengen. Voortdurend staat ze in verbinding met de mensen die voor haar stichting werken. Geen show-biz contacten meer, geen nieuwsgierige fans. Ze kijkt niet meer om naar het verleden, daar heeft ze geen enkele behoefte aan. Welnee ze zet zich al jaren met hart en ziel in voor haar stichting.

En dat, zoals ik op de foto’s zie, met een roos in het haar. Maar wel met hamsterwangetjes. Goed zo!!

Else van Helmond

Terug naar boven.

Van de redactie

Afgelopen week heeft u in de Nieuwsklok kunnen zien dat het ontmoetingsfeest "Ontmoet je buur(t), proef je wijk' in wijkcentrum De Waterhoef een groot succes is geweest.

Paginagroot, met twee fraaie foto's kon u zien hoe jong en oud genoten hebben. We hopen dat ook in de andere buurten van Oisterwijk, Heukelom en Moergestel de bewoners hierdoor gestimuleerd worden om met elkaar te buurten en zo de sociale samenhang te versterken.

Die samenhang versterken en het eigen initiatief en de eigen regie van de mensen ondersteunen is ook de visie van waaruit de zorgcoöperatie Zorg voor Elkaar werkt.

(Een bezoek aan de website geeft daarover meer informatie: http://www.zorgvoorelkaar-oisterwijk.nl/ )

Daarbinnen past heel goed de activiteit van Familiezorg Hart van Brabant, waarover u op deze pagina meer kunt lezen.

Dat mensen ook op hoge leeftijd nog goed voor zichzelf en hun omgeving kunnen zorgen blijkt uit 'Elisa's belevenis' van deze maand aan de Côte d'Azur.

Wij wensen u veel leesplezier!

Jos Fianen

Terug naar boven.