hand met geldBelastingvoordeel voor 65-plusser is volgend jaar passé

Heeft u vermogen dan moet u hiervan bij de belastingaangifte melding maken. Het totaal van de bezittingen minus schulden meldt u in box 3. De fiscus gaat ervan uit dat u een rendement haalt van 4%. Dit rendement wordt met 30% belast. Per saldo betaalt u dus 1,2% belasting over uw vermogen.
Niet het gehele vermogen is belast. In 2015 geldt voor iemand zonder fiscale partner een vrijstelling van € 21.330. Fiscale partners hebben samen een vrijstelling van € 42.660.
Als u de AOW-leeftijd bereikt vóór 31 december van het jaar van aangifte dan heeft u recht op een ouderentoeslag; deze is afhankelijk van het inkomen.  
Voor 2015 geldt

  • bij een inkomen uit werk en woning van € 0 t/m € 14.430 een ouderentoeslag van € 28.236
  • bij een inkomen uit werk en woning van € 14.431 t/m € 20.074 een ouderentoeslag van € 14.118
  • bij een inkomen uit werk en woning boven € 20.075 een ouderentoeslag van € 0

Een alleenstaande oudere met een laag inkomen kan dus een maximale vermogensvrijstelling hebben van € 21.330 + € 28.236 = € 49.566
Een alleenstaande oudere met AOW en een klein pensioen komt al snel in aanmerking voor een vermogensvrijstelling van € 21.330 + € 14.118 = € 35.448

In 2016 vervalt de extra vermogensvrijstelling voor ouderen helemaal.

Ouderen met een laag inkomen en een klein vermogen worden in 2016 dus extra  belast.
Maximaal is deze extra belasting 1,2% van € 28.236 ofwel € 338.
Een last die nog wel is te overzien.  Anders is het met de huurtoeslag!

Huurtoeslag

Huurders met een laag inkomen komen veelal in aanmerking voor huurtoeslag. Anders dan bij de zorgtoeslag vindt er bij de Huurtoeslag ook een vermogenstoets plaats.
Als een huurder  inkomen uit vermogen heeft, dus als hij wordt belast in box 3, dan heeft hij geen recht op huurtoeslag.
Voor 2016 gaat dus gelden dat alleenstaanden zonder een fiscale partner maximaal een vermogen mogen hebben van € 21.330. Voor fiscale partners geldt een bedrag € 42.660.
De peildatum voor het vermogen is altijd 1 januari. Dus de eerstvolgende toets van het vermogen is 1 januari 2016.
De belastingdienst stelt de huurtoeslag voor 2016 vast in december 2015 en houdt hierbij veelal geen rekening met de vermogenstoets. Veel ouderen zullen dus in de loop van 2016 onaangenaam verrast worden met het terugdraaien van de toegekende toeslag.

Controleer de door de belastingdienst afgegeven beschikking daarom goed en ga voor uzelf na of u in 2016 belast wordt in box 3.

Terug naar boven.

logoElisasBelevenissenMisbruik van ouderen

Enorm kwaad kan ik worden als ik hoor dat 'de vriend' weer is langs geweest. Hij woont al meer dan 10 jaar in Nederland en is zielig. 'Oorlogsslachtoffer', zoals ze hem naar ons toe noemt.

Ze heeft hem ontmoet toen ze voor hem documenten vertaalde. Documenten die hij nodig had om hier te kunnen verblijven. Gaandeweg heeft hij haar vertrouwen gewonnen en is ze zich over hem gaan ontfermen. Niets kon hij zelf, geen artsenbezoek, geen vraag aan instanties, geen boodschappen doen, overal ging zij mee naar toe.

Daarbij klaagde hij voortdurend over zijn geldnood, over zijn moeilijk bestaan, zijn slechte gebit, zijn onvermogen om het Nederlands onder de knie te krijgen ( zo noodzakelijk voor het krijgen van een verblijfsvergunning).

Geen nood, zij regelde alles, vertelde zijn zielig verhaal aan familie en kennissen in de hoop geld los te krijgen, schreef bedelbrieven naar kloosters en andere instanties, ging met hem naar de wethouder, naar de woningbouwvereniging. Haar respektabele naam en haar bewogen pleidooi zorgde er voor dat ze heel wat voor elkaar kreeg.

Iedere week was zij het ook die zijn boodschappen betaalde. Zo raakten zij steeds afhankelijker van elkaar. Zij, de alleenstaande dame van ruim in de 80, was emotioneel helemaal in zijn ban geraakt en hij, zestiger, wist met zekerheid dat hij bij haar zijn financiële bron had gevonden. Inmiddels heeft hij zijn definitieve verblijfsvergunning verkregen, zonder daarvoor via een cursus examen te hoeven doen.  Hij heeft een eigen flat, bijstandsuitkering, huursubsidie en hij is de laatste jaren regelmatig naar zijn land van herkomst heen en teruggevlogen.

Vrienden en familie probeerden haar te waarschuwen, haar te laten inzien dat er voldoende instanties zijn om hem te helpen. Dat het juist goed is voor zijn integratie dat hij zelfstandig zijn boontjes zou leren doppen.

Fel ging ze hier tegen te keer en keerde zich daardoor steeds meer af van haar vroegere sociale contacten. Haar karakter veranderde, ze werd een ander persoon met andere contacten die nu ineens opdoken. Wie uit haar oude vriendenkring trouw bleef kreeg niet veel te horen over haar bezigheden.

Nu bijna 93, zit ze in een gesloten afdeling van een verpleegtehuis en belt hem elke dag. Zijn financiële bron is aan het opdrogen. Hij komt ook veel minder. De busreis (5€) is te kostbaar voor hem zegt ze. De eerste weken dat ze was opgenomen is hij met behulp van het invalidebusje van het huis, met haar naar de eerste de beste pinautomaat gereden en heeft tot 2x toe € 650 van haar gekregen.

En ook nu nog krijgt hij het gedaan dat ze een bedrag voor hem pint bij de receptie van het huis. Hoewel hij echter niet begrijpt dat hij nu kleinere bedragen van haar krijgt, vertelt ze me.

Haar broer, in de 80, regelt haar zaken, en ziet op de afschriften wat er weer af gaat.

Hij spreekt haar er op aan, maar krijgt de wind van voren. Onder bewind stellen ziet hij voorlopig niet zitten. Ze praat en redeneert  nog steeds als de beste. Toch is  bij haar de ziekte van Alzheimer geconstateerd en waarschijnlijk is het langzame proces van afsterving van werkende hersencellen er mede oorzaak van dat zij al jaren gevoelig is geweest voor manipulatie.. Het blijft moeilijk om te kunnen bepalen of ze wel volledig wilsbekwaam was toen zij vrijwillig met de nodige regelmaat grotere en kleinere bedragen wegschonk aan deze zogenaamde vriend. Feit is wel dat steeds meer alleenstaande kwetsbare ouderen in onze maatschappij te maken krijgen met gewetenloze oplichters die hen geld afhandig willen maken.

En in veel gevallen lukt het dus nog ook!

Else van Helmond

Terug naar boven.

 

Financieel misbruikFinancieel misbruik van ouderen signaleren, stoppen en voorkomen.

 

Deze folder is te downloaden op de site van Wijzijnzet in Tilburg: www.wijzijnzet.nl/publicaties

 

 

Terug naar boven.

logo svoVoor iedere senior een passende woning

Dit is - kort gezegd-  de doelstelling van SVO

Deze 3 letters staan voor 'Senioren Vereniging in de gemeente Oisterwijk' en is in 1992 opgericht.

Om haar doelstelling te bereiken richt SVO zich op drie hoofddoelen:

1. Het stimuleren van de bouw van woningen voor senioren, in iedere prijsklasse, waarbij lager en middelduur relatief meer voorkomt, ook in Oisterwijk, in zowel de koop- als in de huursector en op aantrekkelijke locaties. Daarbij dient te worden geanticipeerd op het gegeven dat ouderdom komt met gebreken. Uitgangspunt voor ons zijn de specificaties die staan in Woonkeur Plus.

2. Om langer in eigen huis te blijven wonen, geven we informatie over aanpassen van de bestaande woning, de voordelen van toepassing van Domotica, over energieverbetering, mantelzorgwoningen,  zowel technisch als financieel,

3. Als u grond ter beschikking heeft en daar een seniorwoning op wilt bouwen, kunt u voor advies en hulp terecht bij de S.V.O.-projectleider.

Wat wil SVO in 2015 ?

Elk jaar formuleert SVO een aantal streefpunten die men in dat jaar wil bereiken. Voor het jaar 2015 zijn die punten:

-           Een nieuw bouwproject starten eventueel in CPO-verband of een samenwerking met een partner en daarbij rekening houden met de resultaten van de woonwensenenquête

-           Via de website laten weten welke nieuwbouwprojecten in ontwikkeling zijn, die mogelijk interessant zijn voor senioren.

-           Veel informatie verstrekken over langer thuis blijven wonen.

-           De samenwerking met gemeente, Senioren Platform, waarvan SVO deel uitmaakt, en andere partijen zal dit jaar versterkt worden.

In het kader van de ontwikkeling van bouwprojecten en Domotica zal SVO de aandacht méér richten op een bemiddelende rol. bijv. over trapliften en andere aanpassingen van uw woning.

De woonwensenenquête

SVO werkt aan comfortabeler wonen van haar leden. Maar wat willen die leden dan? Om dit helder te krijgen doet SVO eenmaal per 3 jaar onderzoek onderzoek naar de woonwensen onder haar leden. De laatste enquête is zeer recentelijk – maart 2015 – gehouden.

53% van onze leden hebben een respons gegeven op de enquête, wat prima is.

Als senioren 80 jaar en ouder zijn dan wil men niet meer verhuizen naar een andere woning tenzij de gezondheid verhuizen noodzakelijk maakt.

66 SVO-leden hebben te kennen gegeven in de komende 3 jaar te willen verhuizen naar een andere woning. Dat kan zijn naar een appartement of grondgebonden woning. Dat kan een huur- of een koopwoning zijn.

Van de senioren  kiest 42% voor een grondgebonden woning, 53% voor een appartement en 4% voor een mantelzorgwoning en een 1% anders

Senioren die een appartement willen, geven in meerderheid aan dat ze willen huren. Van die groep geeft 53% aan dat ze een appartement willen tot de sociale huurgrens van € 710 huur en € 900 huur per maand in de vrije sector. 30% wil een appartement tot €1225 huur, 13% tot €1600 huur, en 1% geeft aan €2050 huur per maand te willen betalen.

De senioren die een woning willen kopen geven in meerderheid aan dat hun voorkeur uitgaat naar een grondgebonden woning. Daarbij geeft 23% een koopprijs van € 180.000 te willen betalen, 36% een prijs van € 245.000, 34% een prijs van € 320.000, 6% een prijs van € 410.000 en 1% wil een hogere prijs betalen.

Als men zorg nodig zou hebben, opteert 68% voor beroepskrachten en 12% voor zorg in een mantelzorgwoning.

Winkels op loopafstand van de nieuwe woning vinden de meeste senioren het belangrijkste in de nieuwe woonomgeving.

De volledige resultaten kunt U vinden op onze website www.svoisterwijk.nl.

Mocht u verdere vragen hebben, dan kunt u die stellen aan de secretaris  S.V.O. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bellen naar 0653735770.

Terug naar boven.