kracht in beeldKracht in beeld   

“Oh ma, nooit geweten dat je kon schilderen” is één van de uitroepen, die kinderen uiten als ze het schilderwerk zien van hun ouders met dementie. Zo’n verborgen talent kan blijken bij “Beeldkracht Oisterwijk”, atelier voor mensen met dementie, die thuis wonen.

Sinds 13 mei 2015 bestaat dit atelier in De Krekul, Nicolaas van Eschstraat 30 in Oisterwijk.

Ook mantelzorgers kunnen meekomen. Ervaring met tekenen of schilderen is niet nodig.
De bijeenkomsten zijn op woensdagochtend van 10.00 – 12.00 uur en er is professionele begeleiding door beeldend kunstenaar Ellen Geerts..
Materiaal hoeft u niet mee te nemen. Overal wordt voor gezorgd door het atelier.
De groep bestaat uit maximaal 8 deelnemers.
Van de deelnemers wordt een eigen bijdrage gevraagd van E 15,- per bijeenkomst. Dat is inclusief alle materialen, koffie en thee.
Hoe er gewerkt wordt, bepalen de deelnemers zelf. Door de begeleiders wordt wel het een en ander aangeboden. Ook zullen zij stimuleren waar nodig.
Op 1 juli 2015 is de laatste bijeenkomst vóór de zomerstop. In september wordt het atelier weer vervolgd. Ook daarvoor kunt u zich al inschrijven.

Waarom bestaat dit atelier? Het atelier bestaat om het zelfvertrouwen en welzijn van ouderen met dementie te stimuleren. Vanuit creativiteit, beelden en het verbeelden probeert men de eigenwaarde niet verloren te laten gaan.

De deelnemers hoeven niet te voldoen aan verwachtingen. De eigen creatieve vermogens staan centraal.
Door tekenen en schilderen kunnen ze vorm geven aan hun leefwereld en emoties. Bestaande kracht wordt opnieuw aangesproken en nieuwe talenten worden ontdekt en ontwikkeld.

Men is bezig met iets positiefs en concreets, eventueel samen met familie of mantelzorger.
Bij de ziekte dementie wordt vooral gedacht aan verandering en verlies. In het atelier Beeldkracht wordt er juist gekeken naar wat nog wèl kan.

Op de facebookpagina https://www.facebook.com/BeeldkrachtOisterwijk kunt u meer bekijken over dit atelier.
Aanmelden kan bij Ellen Geerts, initiatiefnemer van het atelier.
U kunt bellen naar 013-5284033 of 06-55134458.
Mailen kan ook naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ellen maakt dan een afspraak met u bij De Krekul of bij u thuis.

Ankie Wessels Beljaars

Terug naar boven.

cholesterol testPrikkers gezocht
voor de Nationale Cholesterol Test


Seniorenvereniging Moergestel en KBO-Oisterwijk zoeken voor het nieuwe project van KBO-Brabant vrijwilligers die zich in de maanden juli, augustus en september van dit jaar in willen zetten om te helpen bij de Nationale Cholesterol Test.

De Stichting Nationale Cholesterol Test, opgericht in 2014, is een samenwerkingsverband tussen diverse organisaties die producten en diensten aanbieden ter bevordering van de algemene gezondheid. De Stichting Nationale Cholesterol Test bezoekt met haar mobiele priklocaties gemeenten in heel Nederland en nodigt burgers uit voor een gratis test.

Op dit moment is het plan om in negen gemeenten in Midden Brabant een pilot te starten met deze ‘prikbus’. De bus staat twee dagen op verschillende locaties in Midden Brabant.
KBO-Brabant zoekt vrijwilligers die een aantoonbare medische achtergrond hebben (zoals oud-verpleegkundigen, oud-apotheekassistenten, voormalig artsen etc.) en die willen helpen prikken gedurende ca. 2 à 3 dagen.
Dat mag uiteraard in de eigen gemeente, maar op alle locaties zijn vrijwilligers nodig. Alle hulp is dus welkom! Op locatie zijn er altijd een hoofdverpleegkundige en twee prikkers van Apotheek Zorg aanwezig.

De bus staat in negen gemeenten, verspreid over 28 dagen.
De gemeenten zijn: Dongen, Gilze-Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg, Waalwijk. U mag uw voorkeur opgeven bij aanmelding.

Vrijwilligers kunnen zich melden bij Jan Geerts, tel. 013-5131833;
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij geven uw aanmelding door aan KBO-Brabant.


Terug naar boven.

logo SVMSENIORENVERENIGING MOERGESTEL - SVM

Samen sterk – Samen voor elkaar
bij activiteiten en belangenbehartiging.


 

Sinds 1957 is SVM, voorheen KBO-Moergestel, actief voor senioren. In het verleden vooral door het organiseren van activiteiten, maar toenemend wordt belangenbehartiging belangrijker.

Door de terugtredende overheid, waaronder ook de gemeente, wordt meer verwacht van de eigen rol van de burger, met of zonder hulp van de omgeving. Soms lukt dat niet en in die gevallen heeft SVM een taak op zich genomen bijvoorbeeld door het organiseren van themabijeenkomsten, waarin informatie wordt gegeven aan belangstellenden. Denkt u nog maar eens aan de themabijeenkomst rond de WMO eind 2014.

In 2015 vinden weer in samenwerking met KBO-Oisterwijk bijeenkomsten plaats rond “Veilig Thuis”- informatie en tips om zo lang mogelijk veilig in de eigen woning te kunnen wonen; modern bankieren – wat het is, welke mogelijkheden er zijn en hoe het veilig kan; ONS Platform – een digitaal platform met erg veel mogelijkheden speciaal voor senioren en de stand van zaken WMO in onze gemeente tegen het eind van het overgangsjaar 2015. Via de Nieuwsbrief wordt u tijdig geïnformeerd over plaats en tijd.

Ouderenadviseurs

SVM heeft in het kader van de belangenbehartiging vier vrijwillige ouderenadviseurs die daartoe zijn opgeleid. Ze geven advies, hulp bij het invullen van formulieren, bij uw administratie op orde brengen en houden, u de weg wijzen naar instanties en indien gewenst u daarbij begeleiden; uw belastingaangifte verzorgen. Hebt u hulp nodig? Neem contact op.

Een van de ouderenadviseurs heeft de scholing gevolgd als cliëntondersteuner bij WMO-vraagstukken. Op uw verzoek wordt informatie gegeven,worden  formulieren ingevuld, uw gang naar de gemeente of instanties begeleid bij een WMO-kwestie; u wordt bijgestaan bij de gesprekken als u dat wilt. 

Halverwege 2015 constateren we dat regelmatig een beroep wordt gedaan op de cliëntondersteuner, dat veel zaken bij onze gemeente op de rails staan, maar ook dat gevolgen van de decentralisatie zichtbaar worden.

Een voorbeeld: waar kan een senior met zorgzwaartepakket 4 (ZZP-4) terecht?
Dat zou thuis in de eigen omgeving moeten zijn met hulp, maar dat is soms erg lastig op te lossen. Komende tijd zal blijken of onze samenleving voldoende is ingericht om kwetsbare mensen op een goede manier op te vangen. Er zouden naar ons idee meer zorgwoningen of zorgappartementen moeten zijn voor deze categorie nu het verzorgingshuis alleen nog zware indicaties opneemt.


In het proces van nabije hulp en aandacht voor de omgeving past het project Buurtgenoten van SVM dat in 2014 is opgestart. Moergestel is daartoe in 7 logische wijken ingedeeld. In elke wijk zijn een paar Buurtgenoten actief: mensen uit de buurt die oog en oor zijn voor de buurt. Ze vangen zelf signalen op en bij hen kan iedereen terecht met een hulpvraag. De Buurtgenoot lost het op of geeft het door aan de juiste instantie, bijvoorbeeld de ouderenadviseur. De buurt kent geleidelijk de buurtgenoot en de buurtgenoot leert de eigen omgeving beter kennen.

Sinds kort is een nieuwe activiteit van buurtgenoten opgestart: de buurtklusser. In de buurt moeten vraag en aanbod elkaar vinden. Er komt een lijst met mensen die hulp willen geven en iedereen kan de hulpvraag inbrengen bij de buurtgenoot die dan de juiste hulpverlener benadert.

In de afgelopen jaren zijn mensen met een beperking in de wijk komen wonen. Daarbij hoorden voorzieningen. Door afbouw van subsidies gaan ook daar gaten vallen ten aanzien van bijvoorbeeld de dagbesteding. Bij SVM zijn verzoeken binnen gekomen om samen te werken. Het gaat bijvoorbeeld om een gedeeltelijke invulling van de dagbesteding door bijvoorbeeld computerlessen te verzorgen of mee te verzorgen. Men wil gebruik maken van de ruimte of de materialen. Een eerste overleg heeft plaats gevonden. We onderzoeken mogelijkheden, maar soms lijkt ook hulp van en samenwerking met professionals noodzakelijk.

De inzet van SVM is: deze mensen laat je niet aan hun lot over, ze wonen in onze omgeving.
Maar er zijn grenzen aan onze mogelijkheden.

De rol van de seniorenvereniging was aanvankelijk een zaak van activiteiten van en voor de eigen leden en gaat steeds meer die worden van belangenbehartiging van ons dorp, onze samenleving. Daarbij rekenen we wel op ondersteuning van onze plaatselijke overheid.

Een paar jaar geleden is de naam gewijzigd in SVM met als ondertitel: Samen sterk, Samen voor elkaar. Steeds blijkt dat het alleen kan als velen er voor elkaar zijn.

Zoekt u contact met of wilt u lid worden van SVM? Neem dan contact met ons op:

Secretariaat: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel. 013-5133895;
ledenadministratie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Website:  www.senioren-moergestel.nl

Terug naar boven.