DKBO logo Otw Moeenk je als oudere ( nog ) aan je toekomst?

Een wat vreemde titel wanneer je na een werkzaam leven niet meer deelneemt aan het arbeidsproces, maar kan genieten van een toekomst waarin je zelf kan en mag bepalen hoe die er uit zal gaan zien. Maar de derde levensfase maakt een belangrijk deel van je leven uit en je komt in aanraking met situaties waar je voorheen waarschijnlijk nog nooit aan hebt gedacht. Het is daarom ook goed dat je daar op sommige momenten bij stilstaat.
Een van de belangrijke onderwerpen is het ouderenbeleid dat de overheid naar de toekomst toe wil realiseren. Je hoeft de krant maar open te slaan en er staat wel iets in over maatregelen die de ouderen direct treffen, zowel in hun dagelijks leven als in hun portemonnee. Kijk maar naar de ontwikkelingen in de zorg en de pensioenen. Twee zaken waar wij allemaal mee te maken hebben en die voor een aantal van u directe gevolgen in de persoonlijke levenssfeer hebben gehad.


Denk je als oudere aan je toekomst? is voor ons een vraag geweest waar we een antwoord op moesten geven. De rijksoverheid legt de verantwoordelijkheid bij de burger: 'los het zelf maar op'. KBO Oisterwijk en Senioren Vereniging Moergestel weten dankzij jarenlange ervaring dat dat gemakkelijker is gezegd dan gedaan. Vandaar dat wij ons het afgelopen jaar intensief met deze ontwikkelingen hebben beziggehouden.


Als Ouderenorganisaties hebben wij de overtuiging dat al deze ontwikkelingen het nood- zakelijk maken dat deskundige ondersteuning kan worden geboden. Met het afschaffen van de huishoudelijke hulp door de gemeente is er vanaf eind 2014 in ruim 50 gevallen een beroep gedaan op de deskundigheid van KBO en SVM. Dit betreft hulp in de vorm van een luisterend oor tot intensieve begeleiding bij de aanvraag van ondersteuning huishoudelijke hulp en de aanvraag voor persoonsgebonden budget ( PGB).
Daarnaast hebben we er intensief aan gewerkt om met de wethouder en de ambtelijke organisatie goede contacten te hebben, want het uiteindelijke doel van ons allemaal is dat er geen burgers tussen de wal en het schip vallen, maar dat zij geholpen worden.




Zo ziet u dat KBO Oisterwijk en SVM zich naast aandacht voor ontspanning zich steeds meer zijn gaan richten op belangenbehartiging. Deze belangenbehartiging omvat:

·                    Cliëntondersteuning bij de veranderingen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( WMO)

·                    Ouderenadviseurs op het terrein van persoonlijk welzijn,

·                    Belastingservice met het verzorgen van de jaarlijkse belastingaangifte en

·                    Thuisadministratie voor mensen die het overzicht dreigen te verliezen over de administratie en hun postbehandeling.



Het is belangrijk dat zoveel mogelijk burgers elkaar weten te vinden.
Daarbij kan de KBO een goed georganiseerd platform bieden om gezamenlijk voor de belangen van senioren op te komen en de hulpvragen in de toekomst goed te kunnen behartigen. De praktijk heeft uitgewezen dat de gezamenlijke inspanning van de vakbonden FNV en CNV en de belangenorganisatie van KBO Brabant tot een belangrijk resultaat heeft geleid: namelijk dat 739.759 Nederlanders te kennen hebben gegeven dat de afbraak van de zorg moet stoppen!



Heeft u vragen of zou u ons willen helpen om dit doel, een goede zorg in de toekomst voor iedereen, te bereiken dan kunt U bellen, e-mailen of schrijven naar:

KBO-Oisterwijk, Fons Klaasen, 013-5216549, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
en voor SVM naar: Jan Geerts, 013-5131833,
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Terug naar boven.

Nieuwe woonvormen voor mensen met geheugenproblemen

Dat de slogan "Oisterwijk, dementievriendelijke gemeente" steeds meer opgaat blijkt uit twee initiatieven die door de gemeente van harte worden ondersteund.

Vrijdag 10 juli was de feestelijke opening door burgemeester Hans Janssen van Het Marthahuis in de voormalige verbouwde school aan het Kerkplein. De redactie was erbij. In het Marthahuis is plaats voor twintig bewoners. Elke bewoner heeft de beschikking over een studio met eigen sanitair. Het huis heeft twee grote gezamenlijke zitkamers. Dagelijks Leven, een particuliere organisatie uit Apeldoorn nam het initiatief voor deze locatie. Dit jaar komen er ook onderkomens voor mensen met dementie in Uden, Veghel, Middelburg en Hoorn. Dagelijks Leven vestigt zich het liefst in voormalige schoolgebouwen. Die zijn ruim van opzet en een leslokaal is eenvoudig om te bouwen tot twee studio's.
De instelling richt zich ook op mensen met een beperkt budget. De huur van een studio is 750 euro inclusief gebruik van alle ruimten en de maaltijden. Daarnaast kan een bewoner via het pgb-budget zorg inkopen. Er is 24-uurs zorg.


Ook woonzorgcentrum Catharinenberg in Oisterwijk start in september 2015 met een nieuwe woonvorm onder de naam Amalia Thuis. Op donderdag 16 juli 2015 is er een voorlichtingsavond geweest voor belangstellenden op Catharinenberg met een rondleiding. De redactie was ook op deze voorlichtingsavond aanwezig, evenals onder anderen wethouder Peter Smit.
Net als het Marthahuis is Amalia Thuis bestemd voor mensen met geheugenproblematiek voor wie een verpleeghuis nog een te grote stap is, maar voor wie langer thuis wonen niet meer mogelijk is. De zorg is ook hier bedoeld voor mensen met een zorgzwaartepakket 5.
Er zal plaats zijn voor zeven bewoners.


In het kader van het scheiden van wonen en zorg zullen de toekomstige bewoners apart gaan betalen voor huur en hotelmatige- en servicekosten. Deze kosten zullen waarschijnlijk zo'n 1200 euro per maand zijn. De zorg zal volledig worden bekostigd uit de indicatie Deze zal via een persoonsgebonden budget worden geïnd.

Amaliazorg nam dit initiatief om een gat te dichten in de zorg voor mensen met dementie.
“Mensen met dementie die nog sociaal actief, ondernemend en fit zijn vallen vaak tussen wal en schip”, aldus Mouwen. “Het schrikbeeld om 24 uur per dag 'opgesloten' (in spreektaal) te zitten in een verpleeghuis, leeft enorm bij deze mensen. Ze willen gewoon een normaal leven. Door de mensen verantwoorde vrijheid te geven en ze te prikkelen met veel activiteiten hopen we ze een fijn leven te bieden.”
Deze doelstelling komt dus overeen met die van het Marthahuis.

Een belangrijk verschil is dat de woonruimten van Amalia Thuis een lager plafond hebben (geen voormalige leslokalen) en een lagere vensterbank met uitzicht op de prachtige binnentuin van Catharinenberg. De tuin bij het Marthahuis is nog niet volgroeid, waardoor de afrastering op dit moment wel erg opvalt.
En dan is er natuurlijk het prijsverschil: Amalia Thuis zal niet zo gauw benut worden door mensen met een beperkt budget...
We willen de lezers aanmoedigen om zelf eens een kijkje te nemen.

Jos Fianen

Terug naar boven.

Sschermafbeeldingenioren 'in the cloud'!
De vernieuwde website van het SeniorenPlatform

Verheugd kan de redactie onze lezers melden, dat de vernieuwde website van het SeniorenPlatform nu zover is gevorderd dat de oude vervangen kon worden. Onze webmaster Aad Droog heeft ervoor gezorgd dat we van start kunnen gaan in een nieuw 'format'. De nieuwe site is ook minder kwetsbaar voor eventuele hackers dan de oude.

Bij dit artikel ziet u een 'screenshot', een foto van het scherm op internet. Dit beeld krijgt u te zien als u naar onze vernieuwde site gaat via www.sspo.nl en daarna in het menu 'laatste nieuws' (op het scherm linksonder) kiest voor 'Pagina Nieuwsklok week 26'

 

De nieuwe site voldoet veel beter aan onze wensen. Hij is gebruiksvriendelijker en biedt meer mogelijkheden om interactief met onze doelgroep (met u dus) te communiceren.
Op de site kun je alle seniorenpagina's die de afgelopen twee jaar in de Nieuwsklok zijn verschenen terugvinden. Dankzij een heel handige zoekfunctie kun je door het invullen van een of meerdere trefwoorden vinden of en waar op de site we aandacht hebben besteed aan het onderwerp waar u naar zoekt.
Zo kun je dus ook vlug een artikel op de site of uit de pagina van de Nieuwsklok terughalen door bijvoorbeeld een (kernwoord uit) de titel als zoekwoord in te vullen:
(Als je 'kracht in beeld' invult krijg je een link , waarmee je het artikel van het 'screenshot' binnenhaalt. Als je "Elisa" invult krijg je de verbinding naar alle teksten van Elisa's Belevenissen op het scherm enz.; "Hans Pijnaker" brengt je naar al zijn Overpeinzingen.)

U kunt ook doorlinken naar sites waarop u informatie kunt vinden die voor u als senior van belang is op de aandachtsgebieden welzijn , zorg en wonen.
Om de site echt interactief te maken willen wij u uitnodigen om op de informatie op de site te reageren. Daarvoor is in de Nieuwsklok te weinig ruimte, maar ín 'the cloud' is ruimte genoeg!

Op die manier kunnen we een nieuwe ontmoetingsruimte met u creëren: een echt SeniorenPlatform!

Tot ziens op onze vernieuwde website: www.sspo.nl

Jos Fianen

Terug naar boven.


vakantiegevoelVAN DE REDACTIE

Zoals gebruikelijk verschijnt er in de vakantiemaand augustus geen seniorenpagina in de Nieuwsklok.

De eerstvolgende pagina kunt u tegemoet zien in week 38, op woensdag 16 september 2015.
Wij wensen u en onszelf tijdens dit 'reces' mooie zomerweken toe!


Jos Fianen


Terug naar boven.