Alzheimercafé dinsdag 20 oktober

DAG VAN DE MANTELZORG

Een 60+er vertelt

Van het Platform

Oproep

alzheimercafélogodementievriendelijkOisterwijkdementievriendelijk

 

 

 

 

Alzheimercafé dinsdag 20 oktober

Thema: Dementie of vergeetachtigheid?

Gastspreker: Larisa Laanbroek, psycholoog van GGZ Breburg

Vergeetachtigheid is iets waar bijna iedereen last van heeft. Dementie komt echter veel minder vaak voor. Maar waarop moet men nu letten om na te gaan of sprake is van normale vergeetachtigheid of van dementie? Wanneer is er sprake van dementie? Hoe kom je erachter? Hoe ontstaat het? Welke vormen van dementie zijn er? Hoe zit het met dementie op jongere leeftijd? Wat zijn de gevolgen van dementie? Is dementie te voorkómen door gezond te leven en lichamelijk en geestelijk actief te zijn? Er zijn vele vragen te stellen rondom het thema dementie. Vele daarvan zullen op deze avond aan bod komen.

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, jong en oud, voor familieleden vrienden, hulp en dienstverleners en andere belangstellenden. Lotgenoten kunnen heel veel voor elkaar betekenen, zij herkennen het geen de ander meemaakt, en wat dit voor hem of haar betekent. De ondersteuning die mensen elkaar op zo’n avond geven is van zeer grote waarde; de bezoekers gaan dan ook met een voldaan gevoel naar huis. Onze medewerkers staan gedurende de avond voor iedereen klaar en mocht u vragen hebben stel ze gerust. Graag heten we u allen van harte welkom!

Inloop vanaf 19.30 uur.

Programma van 20.00-22.00 in De Coppele, Prunusstraat 69 Oisterwijk.

Vooraf aanmelden is niet nodig. Voor meer informatie: Jeanne Verberk. Tel: 013-5284571; e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ga terug naar boven.

 

dag van de mantelzorg

 

 

 

 

 

 


In de mantelzorgkrant van september, die binnenkort uitkomt, is een uitnodiging opgenomen voor de DAG VAN DE MANTELZORG OP 10 NOVEMBER A.S. .

Het thema van de dag is ‘ LAAT JEZELF ZIEN’.

Speciale gasten op deze middag zijn de mantelzorgers, zij zijn het die deze dag centraal staan. Tevens nodigen we de professionals -beroepskrachten en vrijwilligers- die met mantelzorgers werken uit om deel te nemen aan het programma van ontmoeting, muziek, creativiteit, herkenning en erkenning.
Bloemen
Alleen na opgave kunt u aan deze middag deelnemen.

Zet de datum in uw agenda, nadere informatie volgt.

Het programma start om 13.30 uur en de eindtijd is 17.30 uur.

Locatie: KVL-terrein in de ruimte van het ketelhuis.

Met vriendelijke groet,

Ellen Geerts, Beeldkracht Oisterwijk

Liesbeth Lautenschutz, Mantelzorgconsulent, Contourdetwern

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ga terug naar boven.

logo60er “Ik worstel en kom boven” is een motto dat geldt voor mevrouw Domstorff, die in haar leven 36 keren is geopereerd. Dat begon al in haar jeugd.

Ze komt uit een gezin met twaalf kinderen, waar zij het derde kind was. Twee broers boven haar. Ze was de oudste van de meisjes.

In het drukke boerenbedrijf, waar vader en moeder beiden hard moesten werken, was het heel gewoon dat zij werd gezien als de vervangende moeder. De oudsten zorgden voor de jongeren; zo ging dat vroeger nu eenmaal.

Moeder zelf zorgde altijd dat haar kinderen er keurig uitzagen. De twaalf kinderen gingen dagelijks met gestreken schortjes met een kapje naar school.

Ze heeft haar jeugd als leuk ervaren; ze kijkt er met plezier op terug.

Ze was 22 jaar toen ze trouwde. Er is een periode geweest dat er wel drie kinderen uit het gezin in één jaar trouwden. Dat betekent dat de huwelijksjubilea ook drie keren per jaar gevierd werden.

Er was een goede sfeer in het gezin. Tot nu toe hebben alle kinderen, zo oud als ze zijn, nog allemaal regelmatig contact met elkaar.

Mevrouw is opgegroeid in Etten-Leur. Daar zat ze zowel op de lagere school als op het voortgezet onderwijs ‘bij de nonnen’. Dat vond ze niet leuk, omdat de nonnen vaak streng waren. Ze moesten altijd met lange mouwen en kniekousen lopen. Een lange broek was verboden. Later mocht het wel als er een rok overheen werd gedragen!

Na het voortgezet onderwijs ging ze naar de verpleegstersopleiding in Breda.

Toen ze 16 jaar was had ze plotseling een gesprongen blindedarm en een buikvliesontsteking. Dat was levensbedreigend. Tijdens de operatie had ze een bijna-dood-ervaring, waar ze uitgebreid over kan vertellen.

Haar hele leven heeft ze moeten vechten tegen de pijn op diverse plekken in haar lijf. Van jongs af aan had ze last van artrose. Ze heeft vele stalen onderdelen in benen en voeten. Bewegen was lange tijd een groot probleem. Het gaat nu ietsje beter nadat ze donorbot heeft gekregen.

Gelukkig is mevrouw Domstorff iemand die makkelijk praat en daardoor contacten legt. Daarbij komt dat er in het hele appartementencomplex waar ze woont goede onderlinge contacten zijn. De maandelijkse koffiebijeenkomsten in de eigen recreatiezaal zijn helaas gestopt. Nu gaat de hele groep op de laatste donderdag van de maand naar De Inloop in de Kerkstraat.

Sinds haar man 5,5 jaar geleden is overleden, lukt het haar niet om helemaal alleen warm te eten. Daarom gaat ze 1x per 14 dagen eten in het Gerard Horvershuis. Ook de bijeenkomsten daar op woensdag en donderdag bezoekt ze graag.

Ze wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dat kan nu ook nog wel, met de nodige hulp van buren en kinderen. Zelf doet ze nog zoveel mogelijk in huis.

Ondanks de vele lichamelijke tegenslagen in haar leven is mevrouw heel tevreden met het leven dat ze nu leidt. Ze geniet van de vele contacten in haar directe omgeving en zeker ook in het Gerard Horvershuis.

Ankie Wessels Beljaars

Ga terug naar boven.

logo seniorenplatform Van het Platform

Waar denkt u aan als u het logo ziet van de SSPO, het Senioren Platform Oisterwijk?

U heeft al eerder kunnen lezen dat wij een adviesorgaan zijn van de Gemeente en dat wij de afgelopen jaren een tweetal conferenties hebben gehouden in Den Boogaard en Tiliander over Blijvend Thuis in eigen huis.

Daarnaast geven wij u regelmatig informatie op deze pagina in de Nieuwsklok.

Wat u zeer waarschijnlijk niet weet is dat wij achter de schermen ons uiterste best doen om de seniorenbelangen naar de gemeente en organisaties toe zo goed mogelijk te behartigen.

Binnen ons bestuur hebben wij o.m. in ons midden de voorzitter van de KBO Oisterwijk, de voorzitter van de SVM ( Senioren Vereniging Moergestel) , de voorzitter van de SVO( een vereniging die zich inzet voor de bouw van comfortabele senioren woningen) en de voorzitter van de VHVO (Vereniging van Hulp verlenende Vrijwilligers in de gemeente Oisterwijk.)

Vanuit deze 4 organisaties krijgen wij de informatie die we nodig hebben om onze senioren zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen.

De vertegenwoordigers van de KBO en SVO in ons bestuur zijn door de gemeente aangesteld als onafhankelijke cliëntondersteuners. Via hen worden wij op de hoogte gesteld over de problemen waar de burgers met de nieuwe participatiewet tegenaan lopen.

Een van onze speerpunten is de problematiek met de Huishoudelijke Hulp. Voor ondersteuning bij huishoudelijk hulp en andere vragen kan men bij de cliëntondersteuners terecht.

De groeiende eenzaamheid is eveneens een onderwerp dat de nodige aandacht vraagt. Aandacht voor de kwetsbare burger.

Sport en gezondheid is nauw met elkaar verbonden en moet ook voor onze senioren bereikbaar zijn op een manier die bij de persoonlijke omstandigheden past.

Woningaanpassing om gevaarlijke situaties te voorkomen, veiligheid in en om de woning heeft onze aandacht en daaraan hebben we ook twee conferenties gewijd.

Het Senioren Platform is er een sterk voorstander van om in de wijkcentra meer mogelijkheden te creëren voor ouderen en eenzamen om elkaar daar te ontmoeten: dichter bij huis in een vertrouwde omgeving.

Er zit echter een maar aanvast. We kunnen wel veel willen, maar vanuit de ouderen zelf zal ook enig initiatief moeten komen. Kom met ideeën, vragen ,voorstellen. Laat weten wat voor u belangrijk is. Bent u nog een fitte oudere, misschien is in die wijkcentra een helpende hand van u ook een manier om met wijkgenoten in contact te komen en uw kennissenkring te verbreden. We zijn blij met u.

Ook willen we graag uw aandacht vestigen op het Gerard Horvers Huis en het Inlooppunt waar u in een gezellige sfeer anderen kunt ontmoeten.

Een van de belangrijke punten voor ons bestuur is de opvang van de zorg voor ouderen die tijdelijk hulp nodig hebben na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname. Tot voor kort bestond die opvang nog; nu niet meer en dat baart óns zorgen. Het heeft onze volle aandacht en we hebben onze bezorgdheid ook neergelegd bij de gemeente.

Met de WMO-Raad, de Klankbordgroep WWB( Wet Werk en Bijstand) en andere organisaties hebben wij regelmatig overleg om onze gemeenschappelijke belangen voor de burger te behartigen of zo goed mogelijk in beeld te brengen. Met de WMO en WWB bespreken wij het gemeentelijke beleid inzake ondersteuning aan de basis.

Aan de uitnodigingen van de gemeente om mee te denken en advies te geven over de verschillende nota's die behandeld moeten worden nemen wij ook actief deel.

Ik nodig u graag uit om uw ervaringen te laten horen, die u heeft met de maatregelen die dit jaar door de gemeente zijn genomen bij de uitwerking van de Participatiewet.

Al s u ons hierover zou willen informeren dan geeft dat ons de mogelijkheid om richting de gemeente en politiek een antwoord te formuleren op de voorgenomen besluiten voor 2016.

Heeft u over de andere bovenstaande onderwerpen bepaalde opvattingen of ideeën dan horen wij dat ook graag van u.

Inge de Monyé

Voorzitter SSPO

U kunt uw reacties sturen naar ons secretariaat per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ga terug naar boven.

OPROEP

Per 1 januari 2016 stopt onze webmaster Aad Droog om gezondheidsredenen met het verzorgen van de website van het SeniorenPlatform.

Dit betreuren we zeer; we waren immers maar net begonnen om met zijn hulp onze site niet alleen een nieuw uiterlijk te geven, maar ook een nieuwe inhoud en een nieuwe, meer interactieve functie.

Dat werk kunnen we met we samen met Aad dus niet voortzetten.

WIJ ZOEKEN daarom op korte termijn

EEN NIEUWE WEBMASTER

Wij zoeken iemand die deze taak op zich wil nemen en die deze vernieuwing samen met ons wil realiseren. (De huidige site is gebouwd met het opensource-contentmanagementsysteem Joomla!)

Wij roepen belangstellenden voor deze functie op om contact op te nemen met onze secretaris Sjef van de Wiel, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ;

tel. 06 24907599

 

Ga terug naar boven.