Beweeg u met ons mee

Vergrijzing

Ondersteuningsgroep mantelzorg

Woonvisie Oisterwijk

Colofon Seniorenpagina

“Beweegt u met ons mee?”

WY-Bewegen nu ook in de Pannenschuur!

Voldoende bewegen is belangrijk op elke leeftijd, maar zeker als u ouder wordt.

Sport- en Zorgatelier Oisterwijk biedt de mogelijkheid om in groepsverband en onder deskundige begeleiding gezellig en gezond bezig te zijn. We sporten samen op muziek, in spel- of circuitvorm of op een stoel. Tijdens de beweeglessen staat niet de prestatie centraal, maar het ontdekken van uw bewegingsmogelijkheden, gezond bezig zijn en contact met anderen. De lessen zijn geschikt voor mensen van 55 tot en met 80 jaar én ouder.

beweegWaar:  Gymzaal Pannenschuur, Lavendel 5 te Oisterwijk

Wanneer: dinsdag 6 september van 13.00 tot 14.00 uur

De introductie-les op dinsdag 6 september is gratis!

Meldt u vooraf aan via: 06-42059520 of  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bij voldoende aanmeldingen start er een structurele beweeggroep op dinsdagmiddag (13.00-14.00 uur). De kosten bedragen €2,- per persoon per les.

Heeft u interesse in WY-bewegen, maar woont u in een andere wijk in Oisterwijk of woont u in Moergestel of Heukelom? Wij bieden op dit moment al lessen aan op de volgende locaties:

Dag     Tijd     Locatie

Dinsdag 13.00 – 14.00 Gymzaal Pannenschuur

Dinsdag  14.15 – 15.15 Den Boogaard (Moergestel)

Woensdag 08.45 – 09.45 Sporthal Stokeind (Moergestel)

Woensdag 10.00 – 11.00 Brede school de Coppele

Woensdag 13:00 – 14.00  Basisschool de Tovervogel

Woensdag 14.00 – 15.00 Basisschool de Tovervogel

Kijkt u ook eens op www.wyzorg.nl  voor meer informatie en onze andere activiteiten.

 

Terug naar boven

 

 bespiegelingVergrijzing

“Och”, zei een landelijke politicus tijdens de periode van de gemeentelijke verkiezingen “gemeenten gaan over belangrijkere zaken dan over voetpaden en stoeptegels”. In dit verband is het antwoord wat iemand kreeg toen ze bij de gemeente Oisterwijk meldde dat de wortels van de bomen op de stoep voor haar huis de tegels omhoog duwden, weer niet vreemd. “ Als u bang bent dat u valt op de stoep voor uw huis dan gaat u toch aan de overkant lopen”.

Typerend aan de Oisterwijkse bevolkingssamenstelling is de sterke vergrijzing. Dit vraagt om goede maatregelen. Zoals aanpassingen van woningen of de bouw van nieuwe seniorenwoningen. Zo lang mogelijk thuis blijven wonen is de slogan van de overheid. En vooral zelf zorgen dat je hulp krijgt.

De eerste babyboomers zijn de pensioengerechtigde leeftijd gepasseerd en maken zich nu verdienstelijk als vrijwilliger in allerlei organisaties. Gelukkig zien deze vitale 65-plussers de nood van hun nóg oudere buurtbewoners; en ze proberen daar met de hulp van diverse instanties wat aan te doen. Zo zijn er de vrijwilligers van het Gerard Horvershuis, van het Vrijwilligers Vervoer Oisterwijk en daarnaast nog ontelbare andere bezielde mannen en vrouwen. Zij zijn het die, zonder aan geld te denken, de samenleving bij elkaar houden.

Zelf hoorde ik een oudere mevrouw bij de kassa van de supermarkt zeggen hoe fijn ze het vond dat de winkel weer terug was op de oude plek aan de Gemullehoekenweg. Voorlopig.. want over drie jaar gaat deze naar het terrein van de voormalige leerfabriek. Dat gaat betekenen dat deze mevrouw én met haar veel ouderen, aan de zuidkant van Oisterwijk, heel wat verder moet lopen om aan boodschappen te komen. Natuurlijk hoor ik u al zeggen..”goed voor de dagelijkse beweging”.  Voor gezonde ouderen is dat geen probleem. Maar zodra de eerste kwaal of het eerste ongemak verschijnt,  je geen transportmogelijkheid hebt, geen kinderen in de buurt en je inkomen ook niet al te rooskleurig is, zit je duidelijk wel met een probleem.

Had men vroeger overal verspreid door Oisterwijk wel een huisarts, tandarts of apotheker zitten, nu zijn de meeste van deze voorzieningen geconcentreerd op één plek aan de Moergestelseweg. Hetzelfde geldt voor gemeenschappelijke welzijnsvoorzieningen en winkels. In Eindhoven heeft men ingezien dat men tegemoet moet komen aan de wensen die de bevolking van grijze wijken heeft. Daar heeft men bijvoorbeeld de voormalige Pastoor van Arskerk een nieuwe maatschappelijke functie gegeven in de vorm van een multifunctioneel centrum met o.a.ruimte voor een huisarts. Misschien een overweging voor als de Levenskerk vrij komt? Sociale belangen voor financieel gewin laten gaan?

Natuurlijk kunnen ouderen zelf veel doen om hun leefomgeving optimaal te maken, maar daarbij zal de hulp van de lokale overheid onmisbaar zijn. De politicus die voetpaden en stoeptegels te min vond voor gemeentelijk beleid, zal zich moeten herbezinnen. Juist die obstakels blijken voor de echt ouderen onder ons een grote belemmering om zich buitenshuis te begeven. Ik zou zeggen: probeer het eens uit !

Else van Helmond

Terug naar boven 

 

Ondersteuningsgroep  mantelzorg  in de Inloop stopt tijdelijk
Ruim 1 jaar heeft Wilma Raaphorst, dementieconsulente van Thebe, de ondersteuningsgroep voor mantelzorgers in de Inloop begeleid. Gisteren hebben we van haar afscheid genomen. Zij was een metgezel voor de mantelzorgers. De persoonlijke ervaringen en vragen met betrekking tot dementie en geheugenproblematiek stonden bij haar centraal. We danken Wilma voor haar persoonlijke en kundige begeleiding.  

De geplande bijenkomst van 1 augustus a.s. komt te vervallen. Na de zomer verwachten we bekend te kunnen maken wie de ondersteuningsgroep voor mantelzorgers gaat begeleiden.

 

Terug naar boven

seniorWoonvisie Oisterwijk door Harrie van Wezel, voorzitter S.V.O. logo svo

 

 

De gemeente Oisterwijk werkt aan de herijking van de woonvisie 2011-2021. In de voorbereiding op een workshop over dit thema – georganiseerd door de gemeente – werd het volgende opgemerkt: “De Woningwet 2015, de toenemende druk op de sociale huurvoorraad, vergrijzing, demogra-fische ontwikkelingen en de duurzaamheidsopgave vragen om een kritische blik op de uit-gangspunten van het woonbeleid zoals we dat in 2011 hebben vastgesteld.” Ter voorbereiding op de Woonvisie wisselt de gemeente graag van gedachten met de ge-meenteraad en stakeholders over de inhoud van die visie. Bij de herijking van de Woonvisie zien we een viertal thema’s, die in ieder geval aandacht verdienen.

Dit zijn:

• demografische ontwikkelingen en de woningbehoefte

• betaalbaarheid en beschikbaarheid

• huisvesting van bijzondere doelgroepen

• duurzaamheid S.V.O. was door de gemeente uitgenodigd om deel te nemen aan genoemde workshop over dit thema. Harrie van Wezel en Wim Peters hebben hieraan deelgenomen.

 

Enkele belangrijke vragen die namens senioren beantwoord moesten worden: • Voldoet de woningvoorraad in kwantitatief en kwalitatief opzicht aan de woonwensen van verschillende doelgroepen binnen Oisterwijk?

• Welke kwaliteit moeten we toevoegen om aan te sluiten op de vraag?

• Wat betekent de vergrijzing voor de bestaande woningvoorraad? De belangrijkste aanbevelingen voor senioren zijn de volgende:

• Er zijn te weinig seniorenwoningen in Oisterwijk, zowel grondgebonden als appartementen.

• Zorg voor de juiste locatie(s) voor senioren. De Leye in het centrum is geschikt voor senioren, het KVL-terrein niet.

• Zorg voor seniorenwoningen in verschillende prijsklassen voor zowel huur als koop.

• Er is een te groot aanbod aan koopwoningen boven de € 450.000,-.

• Er zou meer volgens “Woonkeur plus” moeten worden gebouwd om ook in de toe-komst breder inzetbaar te zijn.

• Algemene voorzieningen aanpassen voor betere bereikbaarheid van senioren.

• WMO-budget voor aanpassen bestaande woningen verhogen, omdat senioren langer thuis blijven wonen.

• Voorlichting over de mogelijkheden bij woningaanpassing en over subsidie hiervoor.

• Méér subsidie voor voorlichting in digitale vorm en in plaatselijke kranten zoals Nieuwsklok.

• De gemeente moet de sturende rol op zich nemen om te zorgen dat die lacunes ge-dicht worden.

S.V.O. heeft op 27 juni 2016 een brief gestuurd naar de raad met de belangrijkste overwegingen ten aanzien van de Woonvisie. Bent u geïnteresseerd in die brief? Kijk dan op onze website www.svoisterwijk.nl.

Ook de gemeenteraad heeft over dit onderwerp een workshop gehouden met uiteraard dezelfde thema’s. Jan van Son en Harrie van Wezel hebben namens S.V.O. deze vergadering bezocht om een indruk te krijgen hoe de raad hierover dacht. Opvallend was dat wij als S.V.O. de enige toehoorders waren. Consultant Companen B.V. die dit proces begeleidde, zal nu een rapport maken voor de raad en het college met alle aanbevelingen die zijn gedaan. De raad zal in oktober 2016 een definitief besluit nemen over de herijking van de Woonvisie.

logo sspoOp 14 juni 2016 heeft de voorzitter van het Seniorenplatform Inge de Monyé-van der Zwan, een brief gestuurd naar de raad om het belang van de bouw van seniorenwoningen te onderstrepen. Op deze manier werken de ouderenorganisaties samen aan de totstandkoming van een nieuwe Woonvisie voor de komende jaren, waarin ook de mening van de senioren terug te vinden is.

Als u aanvullende ideeën heeft zouden we die graag willen vernemen. Stuur deze naar Wim Peters, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Terug naar boven

Colofon Seniorenpagina