Overpeinzing
Ouderenzorg in China
Enkele leden Seniorenplatform stellen zich voor

 Colofon Seniorenpagina

Le penseurOVERPEINZING

Klassieke lunchconcerten

Binnen niet al te lange tijd gaat er een nieuw project van start vanuit onze twee cultuurcentra: de Tiliander en de Boogaard. Wellicht herinnert u zich nog de Open Brief die ik schreef aan de directeur van beide theaters, waarin ik stelde dat er ruim voldoende belangstellenden zijn in onze gemeente die warm lopen voor klassieke muziek en dat het daarom zinvol zou zijn aan die belangstelling tegemoet te komen. Ik sprak met opzet over lunchconcerten, omdat veel senioren ’s-avonds niet graag meer de deur uit gaan, waardoor ze veel leuke ervaringen en contacten gaan missen. ’s Middags willen ze wel naar buiten komen. Twee dames die ik hier onlangs over sprak, beide sinds kort weduwe, vertelden mij dat dergelijke klassieke lunchconcerten hen uit hun isolement zouden halen. Ze waren blij met dit plan. ”Zo raak je wat gemakkelijker met elkaar aan de praat”.                           

nietzscheWaarom klassieke muziek?

Omdat juist klassieke muziek iets fundamenteels met ons doet. Een filosoof die ik wel eens vaker noem, Friedrich Nietzsche, zegt:” De ware wereld is muziek. Muziek is het immense. Hoort men haar, dan hoort men opeens tot het Zijn. Zonder muziek zou het leven één grote dwaling zijn.” Nietzsche, deze oceaanzeiler van de geest, deze intellectuelenrattenvanger, deze kluizenaar zonder god, werd zijn hele leven gegrepen door de klassieke muziek, door het filosofische denken en door religie en zingeving. Om zich geestelijk staande te houden liet hij zich graag meeslepen in de roes van de klassieke muziek. Daarmee kon hij zich losrukken uit de ellende van zijn dagelijkse bestaan, dat geteisterd werd door bijzonder pijnlijke gezondheidsproblemen. Zich overgeven aan de roes van de muziek was zijn overlevingsstrategie. “Muziek ontroert en stimuleert ons gevoelsleven”, zei hij. Muziek brengt ons namelijk in direct contact met het dionysische, het extatische in ons. Muziek stimuleert onze verbeeldingskracht. De tonen van een muzikale compositie stimuleren ons vermogen om te fantaseren, om beelden voor ons geestesoog op te roepen die ons geruststellen. En op die manier kunnen we ons losmaken van de harde werkelijkheid en in contact komen met onze diepere grond.

Volgens Nietzsche is de ervaring van muziek, eigenlijk van alle kunst, hetzelfde als  ervaren dat wij leven, met name het ervaren van de tragiek van het leven. We zien weliswaar onze sterfelijkheid onder ogen, maar we beschikken desondanks ook over een oerinstinct om te overleven, zelfs over een verlangen naar eeuwig leven, zegt hij. 
Kunstzinnige ontroering, zo gaat hij verder, wordt veroorzaakt doordat je je de tegenstrijdigheid van de allerdiepste instincten in ons binnenste bewust wordt: de neiging tot gewelddadige agressie en het daaraan tegenovergestelde instinct om lief te hebben. In de roes van de klassieke muziek worden deze twee tegenstrijdige oerinstincten in ons opgelost.
pianist in het puinDaarom had de Palestijnse ‘pianist in het puin’, de Beethovenspecialist Aeham Ahmad,  zijn piano geïnstalleerd midden tussen de kapotgeschoten huizen in Aleppo en speelde hij daar Beethovens 5e pianoconcert voluit, uit protest tegen het zinloze geweld en uit compassie met de dakloos geworden slachtoffers van deze waanzinnige oorlog. Het hielp de burgers geestelijk te overleven.
De strijders van IS hebben zijn piano later stuk geschoten, zodat hij de burgers niet meer zou kunnen troosten. Maar het Ode an die Freude kregen ze niet meer weg uit de hoofden van de mensen…
Hans Pijnaker (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Terug naar boven

Ouderenzorg in China: een verplichte deugd.
Respect voor ouderen is volgens een oud Chinees gezegde 'de eerste van 100 deugden'. En volgens Confucius was ouderenzorg het fundament van de samenleving. Maar de tijden veranderen. Door snelle economische groei en urbanisatie groeien gezinnen in China uit elkaar. De eeuwenoude traditie lijkt ten einde.

Dat brengt tal van problemen met zich mee. China kampt met een sterke vergrijzing als gevolg van het decennialange één-kind-beleid. In China wonen zo'n 185 miljoen mensen van zestig jaar of ouder, ongeveer 12 procent van de bevolking. Bij ongewijzigd beleid zal in 2050 dat aantal opgelopen zijn tot bijna 30 procent.
Maar de voorzieningen voor ouderen zijn slecht. Bejaardenhuizen zijn schaars en voor velen niet te betalen. Daarom worden er wettelijke maatregelen genomen om de zorg voor de ouderen veilig te stellen. Kinderen moeten zorgen voor financiële en emotionele steun en zijn verplicht hun ouders regelmatig op te zoeken. Je ouders in een verzorgingstehuis stoppen is eigenlijk ‘not done’, omdat dit als ‘je ouders dumpen’ wordt gezien. Mensen op leeftijd kunnen hun kinderen zelfs bij wet aanklagen als ze het gevoel hebben dat ze worden verwaarloosd.

Toch is de traditie aan het veranderen, want China krijgt steeds meer verzorgingstehuizen en in steeds meer tehuizen wordt goed voor de ouderen gezorgd. Het taboe om je ouders in een verzorgingstehuis te stoppen is langzaam aan het vervagen. Dit komt onder meer door de invloed uit het Westen op de Chinese cultuur en door de snel groeiende economie. Steeds meer mensen met een drukke baan kiezen ervoor om hun ouders naar een verzorgingstehuis te laten gaan, ook omdat ze weten dat hier goed voor hen gezorgd zal worden.

Er is sinds kort een nieuw programma van de regering om meer ouderenzorg in China te krijgen. In oktober verscheen een nieuwe nationale richtlijn die omschrijft hoe men de leefomgeving van ouderen kan verbeteren zodat er beter op hun wensen kan worden ingespeeld. In het document staat dat men een ‘veilige, comfortabele en makkelijke’ omgeving wil creëren en een betere dienstverlening wil realiseren wat betreft transport, medicijnen en thuiszorg in 2025. (Deze verbeteringen zullen op kleine schaal beginnen, zoals het plaatsen van opvouwbare stoelen in hoge gebouwen waar geen lift aanwezig is, zodat de ouderen in ieder geval onderweg kunnen rusten.) Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) leidde van 25 oktober tot en met 28 oktober 2016 een economische missie naar China. De Nederlandse delegatie bestond uit een kleine 20 bedrijven en kennisinstituten die zich bezighouden met de thema’s ouderenzorg, vitaliteit & mobiliteit. De economische missie bezocht Shanghai, Beijing en Guangzhou. Van Rijn: 'Internationaal gezien staat onze zorg voor ouderen hoog aangeschreven. Ook vanuit China – met een snel vergrijzende bevolking – wordt met belangstelling gekeken naar hoe wij dat in Nederland hebben georganiseerd. Dat is de aanleiding geweest om deze missie te organiseren.

De Chinese communistische partij heeft de een-kind-politiek nu officieel afgeschaft. De bepaling dat stellen niet meer dan één kind mogen hebben was al aanzienlijk versoepeld in 2013, maar nu mogen alle ouderparen twee kinderen hebben. De reden om nu over te gaan op een tweekinderenpolitiek is de vergrijzing van de Chinese bevolking. China heeft dringend jonge arbeidskrachten nodig om de economie draaiende te houden.
Drie jaar geleden werd al een uitzondering gemaakt voor vaders en moeders die zelf enig kind waren. Ook waren er andere uitzonderingen op het strikte beleid. Mensen op het platteland en uit minderheidsgroeperingen mochten al meer dan één kind hebben.
3 omassTijdens onze 17-daagse rondreis in China hebben mijn vrouw en ik ook de westelijke regio bezocht waar de “Miao-minderheid’ leeft. Daar is het leven nog sterk geworteld in de tradities. Daar wonen kinderen, ouders en grootouders nog samen in hechte dorpsgemeenschappen. We waren er getuige van zang en dans en klederdracht.
Prachtige foto’s hebben we er geschoten. Op bijgevoegde foto ziet u drie oma’s en twee kleinkinderen. (De 4 kleinkinderen van de blonde oma staan niet op de foto….)

Jos Fianen

Terug naar boven 

Enkele leden van het Algemeen  Bestuur van het Senioren Platform stellen zich aan u voor.
Inge de MonyéSenioren vormen een groot deel van het inwonertal van de gemeente Oisterwijk. Dat aantal zal de komende jaren nog sneller stijgen. Om het belang van een goede kwaliteit van leven te bevorderen voor onze ouderen door bereikbaarheid van goede medische voorzieningen, hulp bij persoonlijke zaken en vooral aandacht voor hen die dat zo nodig hebben, ben ik blij dat ik door deel uit te mogen maken van het Senioren Platform hier daadwerkelijk mijn steentje aan kan bijdragen. Onze opdracht is om de leefwereld van onze ouderen voor nu en in de toekomst een goed perspectief te bieden door overleg  met de Gemeente en andere organisaties.
Als voorzitter zal ik me daar dan ook persoonlijk voor inzetten.

Inge de Monyé

Betrokken was ik bij de oprichting van het Seniorenplatform (SSPO) mede vanuit mijn functie als voorzitter van Seniorenverenging Moergestel. Doel was en is om samen met anderen binnen het SSPO de algemene belangenbehartiging van senioren onder de aandacht te brengen en te houden. Dit door informatie op de Seniorenpagina in Nieuwsklok, de website van SSPO en vooral ook door de contacten met de gemeente.
Jan GeertsGevraagd en ongevraagd advies geven ten aanzien van het beleid, waar mogelijk samen met de WMO-raad. SSPO staat voor de algemene belangenbehartiging zeker sinds 2015 door de wijzigingen in de gezondheidszorg en de veranderingen en nieuwe taken voor de gemeente binnen de WMO. We hebben een goed contact opgebouwd in de afgelopen twee jaar om tot afstemming te komen rond advies geven bij beleidsnota’s en de uitwerking van de WMO. De theorie daarbij kan heel goed geformuleerd zijn, maar waar het echt om gaat is de uitwerking naar de inwoners, de praktijk. Werkt het en hoe ervaren mensen het?
Voor mij is de aandacht voor praktijkervaringen van groot belang, vooral ook omdat ik als cliëntondersteuner de praktijk dagelijks meemaak. De algemene belangenbehartiging krijgt daardoor vorm voor individuele mensen. Het SSPO staat als organisatie vanwege de algemene belangenbehartiging tamelijk ver van de inwoners af. Inwoners ervaren er weinig van. Dat realiseer ik me goed. Het project “Blijvend Thuis” zorgde voor een direct contact. Eigenlijk heeft het SSPO daar van tijd tot tijd behoefte aan. Het grootste deel van het werk gebeurt in diverse overlegvormen en op de achtergrond. Dat is nodig en SSPO is kritisch op haar werkzaamheden. Er moet een groep enthousiaste mensen blijven om het belang van steeds meer senioren te behartigen.  
Jan Geerts.

(Over twee weken zullen de overige leden van het Algemeen Bestuur zich aan u voorstellen)

Terug naar boven

Colofon Seniorenpagina