logo vhvoWie zijn wij ?        
De VHVO is een vereniging van organisaties in zorg en welzijn die werkt met vrijwilligers in zorg en welzijn in de gemeente Oisterwijk. Bij deze organisaties zijn ruim 900 vrijwilligers actief. Tijdens contactbijeenkomsten worden kennis en ervaring uitgewisseld door de vertegenwoordigers van de 23 leden van de VHVO. Daarbij komen ook actuele onderwerpen op de gebieden zorg en welzijn aan de orde. Regelmatig geeft een van de leden of een speciale gast een toelichting op hun activiteiten. De VHVO is er voor alle leeftijdsgroepen. Veel van onze leden, zoals bijvoorbeeld de KBO en SVM, zijn actief voor senioren in onze Gemeente. Maar veel senioren zijn ook actief als vrijwilliger in zorg en welzijn. De VHVO is daarom ook vertegenwoordigd in het Seniorenplatform.

Welkom bij de Themabijeenkomsten.
Twee keer per jaar organiseert de VHVO een thema- of studiebijeenkomst. Deskundigen geven dan een presentatie over een onderwerp dat te maken heeft met zorg en welzijn. Daarbij is er volop ruimte voor discussie en gedachtewisseling over het onderwerp. Deze bijeenkomsten zijn niet alleen voor de VHVO leden, alle geïnteresseerden zijn van harte welkom. Informatie kunt U vinden op onze website www.vhvo.nl .Thema`s die aan de orde zijn geweest: Dementie, Een waardig levenseinde, Armoede, Jeugdzorg anno 2015, en Ouderenmishandeling. Bijeenkomsten die gericht waren op onderwerpen in de gemeente Oisterwijk waren: Vinden en binden van vrijwilligers, Netwerk Zorg en Welzijn en Samenwerken in de basisstructuur. In het afgelopen najaar is het onderwerp geweest: VrijwilligersAcademie Oisterwijk, hoe verder? “

vrijwilligersacademieVrijwilligersAcademie Oisterwijk.
De VrijwilligersAcademie Oisterwijk is begin 2015 van start gegaan. Het idee om deze ’academie’ op te richten is ontstaan tijdens de thema bijeenkomst van de VHVO over het onderwerp Vinden en binden van Vrijwilligers. De VrijwilligersAcademie is opgestart door een werkgroep bestaande uit leden van de VHVO, het Senioren Kennis Netwerk en ContourDeTwern. De academie is daarbij ondersteund door MIGO, de RABO-bank en de gemeente Oisterwijk. De VrijwilligersAcademie Oisterwijk wil een goed scholingsaanbod leveren voor de vrijwilligers en mantelzorgers in zorg en welzijn in de gemeente Oisterwijk.

Welke cursussen waren er in 2015?
In het afgelopen jaar zijn er een 7-tal cursussen/workshops gegeven zoals, Een basiscursus voor vrijwilligers, Een gespreksgroep over het omgaan met clienten, Een thema-avond over de werking van het puberbrein maar ook een cursus over een praktische zaak als Transporteren van rolstoelgebruikers en minder valide mensen. Uitspraken van cursisten: “ Veel zinvolle onderwerpen voor de praktijk”, “ Er wordt echt ingegaan op de probleemsituaties uit de praktijk”, ” Heel veel opgestoken”. De cursussen worden verzorgd door leden van de VHVO zoals ContourDeTwern en Thebe en ook door eigen docenten. Daarnaast is er ook aanbod van cursussen door de GGD.

Plannen voor de toekomst
Tijdens de thema bijeenkomst in het najaar zijn er een aantal ideeën ontwikkeld over mogelijke vervolgstappen. Allereerst willen we de bekendheid van de VrijwilligersAcademie vergroten zodat meer vrijwilligers en mantelzorgers van de cursussen gebruik kunnen maken. We willen het cursusaanbod vergroten voor vrijwilligers die actief zijn in zorg en welzijn. Tevens gaan we onderzoeken of er ook op andere gebieden in de gemeente Oisterwijk behoefte is aan cursussen die door de VrijwilligersAcademie verzorgd kunnen worden. We denken dan met name aan de sport en cultuursector. Ook als daar aanbod is van cursussen, is het bereiken daarvan te verbreden via de VrijwilligersAcademie.

Wie helpt ons mee?
Het organiseren van de cursussen gebeurt door een aantal vrijwilligers en we zijn op zoek naar vrijwilligers die ons daarbij kunnen helpen en ondersteunen. Op onze website: www.VrijwilligersAcademieOisterwijk  kunt U daar meer informatie over vinden. Ook kunt U contact opnemen met Wouter Verschuur, tel. 0626554287.

Harry van Beek, voorzitter VHVO

Terug naar boven. 

Overpeinzing door Hans Pijnaker (dagvoorzitter)
GOD, WIE, WAT,WAAR?

SYMPOSIUM VAN KBO-BRABANT op  9 MAART 2016 te GILZE
Le penseur
Toen onze Udenhoutse hoogleraar filosofie Cornelis Verhoeven eens gevraagd werd naar zijn vroegste religieuze herinnering, zo lees ik in zijn prachtige boek Het alziend oog, moest hij toch wel even nadenken. Wat er uit het mistige landschap van mijn geheugen opdoemt, zegt hij, is zelfs te vaag om duidelijk te benoemen zonder enig bedrog te plegen. Ik ben wel opgegroeid, zo vertelt hij verder, in een vroom katholiek gezin, waar bijvoorbeeld voor het eten gebeden werd en waar priesters over de vloer kwamen in verband met ziekte en de vroege dood van mijn moeder, maar waar behalve voor ‘kapelaan’ en ‘bidden’ geen specifieke religieuze taal werd gesproken. Nooit heb ik iemand met eigen woorden horen bidden of zijn geloof belijden. Het leek wel of ons dialect dat we spraken speciaal was uitgevonden om te voorkomen dat religieuze ervaringen en woorden in onze eigen taal en ons eigen bestaan zouden doordringen. Die woorden waren er voor de kapelaan en voor de kerk en zij vertegenwoordigden een andere wereld. In hun kerkruimte woonde God en meer speciaal Jezus, die in de gedaante van een hostie was opgesloten achter een gouden deurtje en zich daar soms heel eenzaam voelde.  

GEEN BEELD
Mijn godsbeeld, zegt Verhoeven, is vaag. Het wil zich niet losmaken uit de mist waaruit het tevoorschijn zou moeten komen. Maar het wil evenmin samenvallen met enig officieel beeld dat mij later is bijgebracht. Het blijft op de achtergrond en wil niet tot een omlijnd beeld worden. Het is even hardnekkig in zijn voortbestaan als in zijn weigering om als het ware met de vuist op tafel te slaan en te zeggen hoe het allemaal is en hoe het moet. Kortom, géén beeld, géén naam en vooral géén macht uit naam van welk godsbeeld dan ook.

BACH
De “filosoof met de hamer’, Friedrich Nietzsche, voor Kees Verhoeven bepaald geen vreemde, is bekend geworden vanwege zijn roemruchte verhaal over de dwaze mens die overdag met een brandende lantaarn op de markt op zoek was naar God en constateerde dat God dood was. En inderdaad, de God van zijn zwaar protestantse jeugd was dood en het christendom in de vorm van die tijd werd door hem stevig gegeseld. Maar aan de andere kant ging Nietzsche elk jaar drie keer naar de Matthäus Passion en merkte daarover op dat hij “als iemand die het christendom volledig had verleerd, het bij Bach werkelijk hoorde als een evangelie”.

METAFYSISCHE VRAGEN
Maar wie of wat is God dan toch? De filosoof Kant zegt dat wij de vraag naar God, de metafysische vragen nooit kunnen beantwoorden, omdat elk antwoord alleen maar de structuren van ons denken weerkaatst. We kunnen de werkelijkheid nu eenmaal niet echt kennen, omdat we haar alleen maar door onze eigen beperkte gekleurde bril kunnen waarnemen. We moeten daarom die metafysische vragen niet willen beantwoorden, zegt hij, maar we moeten ze ook niet uit de weg gaan. En dat zouden we ook  niet eens kúnnen, want, zegt hij, hetzelfde vermogen dat de rede in staat stelt om te zien dat metafysische vragen niet zijn te beantwoorden, dwingt ons tegelijkertijd om ze te stellen.

ONTWIKKELINGSTOORNIS
De hoogleraar psychiatrie Prof. H.C.Rümke schreef ooit een interessant boekje met de titel Karakter en aanleg in verband met het ongeloof (1965), waarin hij stelde dat hij ongeloof als een ontwikkelingsstoornis beschouwde. Het religieuze instinct zou in dat geval niet tot ontwikkeling zijn gekomen.

SYMPOSIUM
En dat brengt me bij de bekende psychiater Prof.dr. Herman van Praag, een van de sprekers in het ochtendprogramma van het aanstaande Symposium van KBO Brabant op 9 maart 2016 te Gilze.

Van Praag  beschouwt religieus geloof als een normaal bestanddeel van het menselijk belevingsrepertoire, een waardevolle zingever van het leven en als zodanig een kostbaar goed. Hij zal onder meer de joodse wortels van ons christendom belichten met daarin de zin- en betekenisverlening voor deze moderne tijd.

De andere spreker, de godsdienstfilosoof dr. Ton de Kok, zal ingaan op de god van de filosofen en de zin- en betekenisverlening van ons leven meer vanuit die hoek benaderen. In de middag is er discussie met de zaal naar aanleiding van ingediende vragen en worden enkele stellingen gelanceerd over het gespreksthema van die dag.

Evenals vorig jaar belooft het weer een boeiende dag te worden. U bent dan ook van harte uitgenodigd om weer aan ons KBO-symposium deel te nemen. Deze uitnodiging geldt ook voor niet-leden belangstellenden.

AANMELDING

De deelname, inclusief lunch, koffie en thee, kost 20 euro per persoon. Aanmelden kan tot 25 februari 2016 via een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van ‘Aanmelding symposium GWWW’.

Vermeld in de e-mail uw naam, adres en telefoonnummer.

Aanmelden kan ook door te bellen naar: 073- 644 40 66. U ontvangt begin februari een mail met daarin de betalingsgegevens. Na ontvangst van uw betaling is uw deelname definitief.

Terug naar boven.

Alzheimer café 
dementievriendelijk oisterwijkalzheimer 
 
 
 
 


dinsdag 16 februari 2016

Thema:  Stemmingsproblemen bij dementie Gast:      Karin Delescen, Ouderenpsychiater GGZ Breburg

In deze lezing vertelt Karin Delescen over stemmingsproblemen bij mensen met dementie en welke gedragsveranderingen daar bij kunnen optreden. Wat is een depressie, psychose en delier, initiatiefloos. Welke specifieke problemen kunnen voorkomen bij bepaalde vormen van dementie. Welke mogelijkheden zijn er om eventueel stemming en gedrag te behandelen. logo vergeet mij

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, jong en oud, voor familieleden, vrienden, hulp- en dienstverleners en andere belangstellenden. Lotgenoten kunnen heel veel voor elkaar betekenen, zij herkennen hetgeen de ander meemaakt, en wat dit voor hem of haar betekent. De ondersteuning die mensen elkaar op zo’n avond geven is van zeer grote waarde; de bezoekers gaan dan ook met een voldaan gevoel naar huis. Onze medewerkers staan gedurende de avond voor iedereen klaar en mocht u vragen hebben stel ze gerust. Graag heten we u allen van harte welkom!

Tijd: inloop vanaf 19.30 uur Programma: van 20.00 – 22.00 uur
Locatie: De Coppele, Prunusstraat 69 5061 AS Oisterwijk


Vooraf aanmelden is niet nodig.
Meer informatie: Jeanne Verberk, tel 013-5284571 E-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Terug naar boven.