Alzheimercafé dinsdag 21 juni

Vrijwilliger ....... werk

Vrijwilliger in het zonnetje!!

HARTENKREET

Colofon Seniorenpagina

 

Alzheimercafé dinsdag 21 juni
alzheimercafé
dementievriendelijk oisterwijkdementievriendelijkThema: Rol van de huisarts bij dementie

Gast:  Huisarts Dr. Blessing uit Moergestel

Deze maand hebben we een van de huisartsen uit Moergestel uitgenodigd. We praten over de rol die de huisarts heeft wanneer dementie in beeld komt. Vaak is het nog niet duidelijk dat er sprake is van dementie, en komt de patiënt, de partner of de kinderen voor het eerst met vragen bij de huisarts. Wanneer eenmaal duidelijk is dat er sprake is van dementie, blijft de huisarts een belangrijke rol spelen.  Uit recente publicaties blijkt dat de persoon met dementie steeds langer thuis blijft.

Tijdens het interview komen al deze punten aan bod. Na de pauze gaat de huisarts in op vragen uit het publiek

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, jong en oud, voor familieleden, vrienden, hulp- en dienstverleners en andere belangstellenden. Lotgenoten kunnen heel veel voor elkaar betekenen, zij herkennen het geen de ander meemaakt, en wat dit voor hem of haar betekent. De ondersteuning die mensen elkaar op zo’n avond geven is van zeer grote waarde en ze gaan dan ook met een voldaan gevoel naar huis. Onze medewerkers staan gedurende de avond voor iedereen klaar, en mocht u vragen hebben stel ze gerust. Graag heten we u allen van harte welkom! Vooraf aanmelden is niet nodig.  

 

Inloop vanaf 19.30 uur

Programma van 20.00 – 22.00.uur

Locatie: De Coppele,  Prunusstraat 69 5061 AS Oisterwijk

Voor meer informatie: Jeanne Verberk 013-5284571 E-mail j.verberk@ziggo.n

Terug naar boven 

Else logoVrijwilligers...werk!

Rijzen de kosten voor zorg aan ouderen de pan uit? Geen nood! We trekken gewoon een blik vrijwilligers open en binnenkort is het probleem de wereld uit. In deze tijd hebben we, volgens de overheid, namelijk verantwoordelijkheid voor elkaar en is het logisch dat mensen weer wat meer voor de samenleving doen zonder dat daar geld tegenover staat.

Ik zie het om me heen. Jongere (gepensioneerde) ouderen zijn op allerlei mogelijke terreinen actief als vrijwilliger. Naast de zorg voor kleinkinderen en eigen hoog bejaarde ouders vinden ze vaak nog de tijd om zich in te zetten voor een of andere organisatie. Het kan bijvoorbeeld zijn als hulp in een zorgcentrum, als knutselopa op school, als administratief medewerker voor een vereniging, als begeleider voor gehandicapten, als gastheer voor museum of vvv, als chauffeur op een buurtbusje of dierenambulance. Deze vrijwilligers zetten zich met enthousiasme en vol overgave in voor “hun” plek waardoor er tegen geen of geringe kosten veel werk verzet wordt.

vrijwilligerBij reorganisaties zie je ook vaak dat de meer praktische functies binnen organisaties worden weggesaneerd en overgenomen door vrijwilligers. Op het niveau waar beslissingen worden genomen zie je zelden banen verdwijnen en al helemaal niet aan vrijwilligers. Hoe groter de afstand hoe minder persoonlijke betrokkenheid en kennis over de uitgevoerde taken hoe makkelijker het wordt om juist dat soort functies te laten vervullen door vrijwilligers.

Een nadeel bij deze opzet is dat bij betreffende organisaties de situatie daardoor erg kwetsbaar is: vooral wanneer management en leidinggevenden te veel vanuit hun eigen standpunt bepalen wat zij van, hun vaak ervaren, vrijwilligers verwachten en te weinig dialoog met hen zoeken. Zo kan het gebeuren dat een vrijwilliger met een jarenlange staat van dienst, langer dan het management of de directie, bij afscheid uiteindelijk bedankt wordt met een aan huis bezorgde bos bloemen. Geen schouderklopje, geen persoonlijk woord van waardering, niets. Gelukkig is deze manier van omgaan met vrijwilligers eerder uitzondering dan regel en beseffen de meeste organisaties, dat ze mensen die belangenloos hun tijd en energie inzetten moeten koesteren en waarderen. Ook dat hoort bij vrijwilligersbeleid maar is ook een voorwaarde voor een prettig werkklimaat waarin mensen zich goed thuis kunnen blijven voelen.

Maar wat nu als een groot aantal vrijwilligers in de komende jaren besluit te stoppen? Voor opvolgers is niet gezorgd en die dienen zich meestal ook niet snel aan.

Als ik daarover nadenk bekruipt mij steeds meer de vrees, dat ik en mét mij veel andere babyboomers, die nu nog erg actief zijn met vrijwilligerswerk en als mantelzorger, in de kou komen te staan wanneer de tijd komt dat wij zorg nodig gaan hebben.

Else van Helmond

Terug naar boven

 Vrijwilliger in het zonnetje
zonnetje
U zult zelf uw huis uit moeten gaan om contacten te maken in uw nieuwe woonplaats” zei toenmalig burgemeester Funk van EnnyvHeldenOisterwijk tegen Enny van Helden toen ze samen met haar man en dochter na diverse omzwervingen in 1968 in Oisterwijk kwam wonen. En dat was bij Enny niet tegen dovemansoren gezegd.

Al toen haar dochter op de basisschool zat, was Enny als vrijwilligster actief, eerst op de school maar later ook bij de zwemclub. Diverse organisaties in Oisterwijk kregen hulp van Enny, als vrijwilligster in bestuur of als lid. Zoals de Pony-club, Vrijwilligerswerk Contour, het Sinterklaascomité, CDA-commissielid, Stadsgids voor Oisterwijk, begeleiden van bezoekers op Monumentendag, als bestuurslid van de wijkraad Waterhoef en als gastvrouw van de VVV Oisterwijk.

In 2000 begon Enny als gastvrouw in het toenmalig gebouw van de VVV op de Lind. Met haar kennis van heden en verleden van Oisterwijk heeft ze ontelbare bezoekers kunnen informeren en de weg kunnen wijzen naar mooie plekken binnen onze gemeente. Chapeau Enny, voor zestien jaar lang een wekelijkse trouwe inzet als vrijwilligster bij de organisatie VVV. Je kennis over Oisterwijk zal men gaan missen.

De hele redactie dankt jou daarvoor: voor ons ben je de vrijwilliger van het jaar!! 

Terug naar boven

hartenkreetHartenkreet van senioren voor koopkracht: Stop de stapeling!

Lang niet alle 3,5 miljoen ouderen in Nederland hebben het zo goed als soms wordt beweerd. Integendeel. Mede door stapeling van kabinetsmaatregelingen hebben ouderen al acht jaar op rij steeds minder te besteden. Velen kunnen de oplopende kosten niet meer betalen.

Het pensioen van een grote groep senioren wordt volgend jaar wellicht gekort. Zorgkosten lopen op.
Ouderenorganisaties KBO,NVOG,KNVG,PCOB, en NOOM hebben daarom het initiatief genomen om hun leden en verder iedereen die zich betrokken voelt op te roepen om de Tweede Kamer een persoonlijke kaart of e-mail te sturen.

Kijk op www.stopdestapeling.nu 
en stuur uw politicus in de tweede kamer een mailtje met het dringend verzoek de stapeling van bezuinigingen en kortingen op ons pensioen en onze Zorg te stoppen. U kunt ook een brief of kaart sturen aan de Voorzitter van de Tweede Kamer, Binnenhof 1 a, Den Haag met het dringend verzoek de stapeling van bezuinigingen op pensioen en Zorg te stoppen.

Vraag zo nodig uw kind, kleinkind, buurman, buurvrouw of verzorger u even te helpen bij deze gezamenlijke actie van alle ouderenbonden.
De redactie roept u als lezer op: geef de senioren een stem!

Terug naar boven

 

Colofon Seniorenpagina