Overpeinzing 
Dinsdag 17 januari 2017
De VHVO is vertegenwoordigd in Seniorenplatform
Frans Monchen, voorzitter VSO

Van de redactie
Colofon

 Le penseurOVERPEINZING

'Eenzaamheid en Zingeving’
In onze moderne westerse samenleving hebben zich de laatste decennia fundamentele veranderingen voorgedaan. Enerzijds werd door de ontwikkeling van de wetenschap en de daaruit voortvloeiende industrialisatie het geloof in een Schepper-God onderuit gehaald, omdat we meenden dat we met onze wetenschappelijke kennis het leven inmiddels  zelf wel aankonden en de hulp van een God niet meer nodig hadden. Anderzijds veranderde door diezelfde ontwikkeling onze samenleving van een ‘Gemeinschaft’, zoals de socioloog Tönnies dat noemde, een gemeenschap met  onderlinge affectieve verbondenheid en burenhulp, in een ‘Gesellschaft’, een marktmaatschappij, waarin iedereen geacht wordt voor zichzelf op te komen, waar relaties worden bepaald door contractuele afspraken en de traditionele bekommernis om elkaar geleidelijk aan werd weggerationaliseerd.

Gevolg van een en ander is een toenemende individualisering en onderlinge vereenzaming  en ook een toenemende innerlijke leegte , omdat door de ontgoddelijking van de werkelijkheid het in ons innerlijk steeds kouder wordt en er binnenin ons geleidelijk een toenemende bestaanskilte is ontstaan, een soort religieuze vertwijfeling. Bestaat de enige absolute waarheid nog wel, vragen we ons af, als we de waarheid niet eens kunnen kennen? Kan er dan nog wel een God bestaan? Moeten we dan niet allen atheïsten worden, als we tenminste ons gezonde verstand nog serieus willen nemen? De bekende godsdienstfilosoof en theoloog Taede Smedes zegt hierover:” Nee, ik ben geen atheïst. Ik zie me liever als een ‘post-theïst, iemand die het traditionele theïstische geloof achter zich heeft gelaten, die het theïsme achterhaald vindt, maar niet de religie als zodanig”.

Onze eenzaamheid werd uiteindelijk zo ook een zingevingsprobleem. We zijn niet meer in staat ons leven betekenis te geven, behalve dan dat we het materieel maar zo goed mogelijk moeten hebben. We vluchten in activiteit, in drukke werkzaamheden, in ‘druk…druk…druk..’ om onszelf een beetje te verdoven en niet aan het levenseinde te hoeven denken.

Met deze toestand van afgescheiden zijn van het bovennatuurlijke, een toestand van existentiële ofwel bestaanseenzaamheid, zijn wij niet echt gelukkig. En wat moeten we dan nog met die K van KBO? Vandaar dat de werkgroep Identiteit & Zingeving van KBO Brabant hier aandacht aan wil besteden in de vorm van weer een boeiend Symposium, waarvoor we  - en nog wel op internationale vrouwendag -  twee vrouwelijke hoogleraren hebben uitgenodigd, te weten prof. dr. Manuela Kalsky, hoogleraar  theologie en deskundige op het gebied van moderne zingeving, en prof.dr. Anja Machielse, hoogleraar filosofie en deskundige op het gebied van eenzaamheidsproblematiek en sociale kwetsbaarheid bij ouderen. Zij gaan op een toegankelijke en uitnodigende manier met elkaar en met u in gesprek.

Het symposium is op woensdag 8 maart 2017 in Cultureel Centrum de Schakel in Gilze. De dag is niet alleen bedoeld voor leden van KBO-Brabant, maar ook voor belangstellenden van buiten. De deelnamekosten zijn 20 euro per persoon. Aanmelden kan tot 1 maart 2017 door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van ‘aanmelding symposium’.
Vermeld in de e-mail uw naam, adres en telefoonnummer en het aantal personen. Aanmelden kan ook door te bellen naar: 073- 644 40 66. Uiterlijk in februari ontvangt u per e-mail een definitieve bevestiging met daarin de betaalinformatie.

Hans Pijnaker, dagvoorzitter (reageren via mail)

Terug naar boven

alzheimer cafDinsdag 17 januari 2017

Thema:    Dementievriendelijke gemeente Oisterwijk
Gastspreker: Ellen Geerts namens atelier Beeldkracht en  Ria Droog namens Sensoria

De gemeente Oisterwijk wil een ‘dementievriendelijke gemeente’ zijn. Zolang dementie nog niet genezen of voorkomen kan worden, is het werken aan een dementievriendelijke samenleving van essentieel belang. Iedereen kan bijdragen aan zo’n samenleving, van brandweer tot buurtsuper en van bank tot restaurant. In een dementievriendelijke samenleving ondervinden mensen met dementie begrip. De mantelzorgers ervaren steun en hulp. Zo kunnen mensen met dementie langer blijven meedoen. En dat is hard nodig! Wat gebeurt er in Oisterwijk op dit gebied en wat kunnen we nog verwachten? Deskundigen geven informatie en vragen uw mening.

Tijd: Inloop vanaf 19.30 uur
Aanvang programma van 20.00 – 22.00.uur
Locatie: De Coppele,  Prunusstraat 69 5061 AS Oisterwijk
Voor meer informatie: Jeanne Verberk 013-5284571

Terug naar boven

 foto HvB
De VHVO is vertegenwoordigd in het Seniorenplatform

Mijn naam is Harry van Beek en ik ben namens de VHVO lid van het Algemeen Bestuur van het Senioren Platform Oisterwijk .
Bij de Vereniging van Hulpverlenende Vrijwilligersorganisaties in de gemeente Oisterwijk, de VHVO, zijn ruim 20 organisaties aangesloten die actief zijn in zorg en welzijn en waar ruim 900 vrijwilligers bij betrokken zijn. Van deze organisaties en vrijwilligers is een groot aantal actief voor senioren.
Vanuit die achtergrond is het goed om betrokken te zijn bij de activiteiten voor senioren van het Senioren Platform.                             

Terug naar boven

FFrans Mrans Monchen, voorzitter VSO
Ook de Verenigde Senioren Oisterwijk (tot 1 januari 2017 KBO Oisterwijk) is vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur van het Senioren Platform. Het seniorenplatform is een platform dat zich tot doel stelt om op te komen voor de belangen van alle senioren in de gemeente Oisterwijk. Dit is dan ook de reden dat ik, als voorzitter van de Verenigde Senioren Oisterwijk, mij als lid van het bestuur van de SSPO inzet om deze doelstelling te realiseren. Zo komen we op voor de belangen van alle senioren in de gemeente Oisterwijk.

Hoe doen we dit? Door direct hulp te verlenen aan senioren die, door wat voor oorzaak ook, hulp nodig hebben om hun weg te vinden in de doolhof van wetten en regelgeving. Bijvoorbeeld door de veranderingen in de zorg (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) die gevolgen kunnen hebben voor de inzet van huishoudelijke hulp. Als cliëntondersteuner kan ik u helpen om een oplossing te vinden, zodat u zo lang mogelijk in uw eigen huis en uw vertrouwde omgeving kunt blijven wonen.

Samen met de andere bestuursleden van het Senioren Platform zet ik mij in om te werken aan een zo goed mogelijk leefklimaat in de gemeente Oisterwijk, in samenspraak met de ambtelijke organisaties en de verantwoordelijke wethouder, de heer Smit. Belangrijk is, dat u als inwoner op uw vragen een duidelijk antwoord krijgt, waarmee u zelf verder kunt. Daarbij doen we ook een beroep op het eigen initiatief. Als u tegen zaken aanloopt waar u zelf niet uit komt, kunt u uw probleem voorleggen aan SSPO. Ons Senioren Platform staat altijd open voor vragen en zal samen met u bekijken welke instantie u het beste kan helpen bij het beantwoorden van uw vraag.

Met andere woorden: Maak gebruik van de geboden mogelijkheden. Samen komen wij eruit!

Terug naar boven   

Van de redactie 

redactieNa een bewogen 2016 is het goed om in 2017 opnieuw in beweging te komen.

Het project ‘Senioren in Beweging’ is afgelopen maandag van start gegaan. Na een gezellig ritje met de Parelexpres kunt u vanuit Moergestel, Haaren en verschillende locaties in Oisterwijk op maandag-, woensdag en vrijdagochtend gaan zwemmen in zwembad De Leye. Voor €2,50 geniet u van vervoer, professionele begeleiding, toegang tot het zwembad en een kopje koffie of thee. Wie niet van water houdt kan ook deelnemen aan andere gezellige activiteiten. Dus bent u 55+ en voldoende vitaal om te zwemmen of om lekker te ontspannen bezig te zijn en bovenal geïnteresseerd om dorpsgenoten te ontmoeten, meld u dan aan voor deelname bij Karin Rentmeester, 06-47933872.
In ons leven is ‘ont-moeten’ belangrijk: dat wil zeggen contact zonder dat er van alles ‘moet’, om eenzaamheid te voorkomen. In het programma in Tiliander ‘Samen tegen eenzaamheid’ wordt dit op pakkende wijze door theatergroep Helder in beeld gebracht, tijdens de bijeenkomst die door ContourdeTwern is georganiseerd op 23 januari, van 16.00 tot 19.00 uur.

De toegang is gratis, maar aanmelden is wenselijk via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. 013 521 72 20.
Hans Pijnaker sluit op deze pagina eveneens bij dit onderwerp aan in zijn ‘overpeinzing’ over het symposium ‘Eenzaamheid en Zingeving’ van de KBO. Op deze pagina ontmoet u ook Harry van Beek en Frans Monchen, twee leden van het Algemeen Bestuur van het Senioren Platform. De gezichten namen en motivatie van alle bestuursleden kunt u terugvinden op onze website www.sspo.nl
Wij wensen u veel leesplezier en ontmoeten u graag op onze Nieuwsklokpagina in een gezond en gelukkig 2017!
Hans Pijnaker, Else van Helmond en Jos Fianen   

 Terug naar boven

Colofon Seniorenpagina