Overpeinzing
Levenskunst voor wie goed oud wil worden, derde Trialoogfilmvoorstelling
Even afremmen
Colofon


Le penseur OVERPEINZING
Van oude en nieuwe tafelen

Nu de verkiezingen achter de rug zijn en de rust is weergekeerd in de media,  – wat een weldadige stilte is dat -  is het tijd om ons te bezinnen op wat er is gebeurd. Nederland blijkt gevrijwaard van een ongewisse toekomst zonder richting nu de PVV het niet gehaald heeft. Splinterpartijtjes zijn weer van de kaart gewist. Rechts heeft de meerderheid en de politiek bewuste jongeren hebben via GroenLinks een explosief alarmsignaal afgegeven.

Maar de echte winnaars zijn Jesse Klaver met zijn bezielende visie op de ecologische richting die we moeten gaan en de voormalige D66- politicus en kinderboekenschrijver Jan Terlouw, die in DWDD een dringend oproep deed aan onze jongeren om ecologisch bewust te gaan stemmen en daaropvolgend de fractievoorzitters van de jongerenafdelingen van onze politieke partijen bij zich thuis uitnodigde, hetgeen resulteerde in een politiek manifest waarin gepleit wordt vooral de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen, willen we tenminste overleven op deze planeet. 

Deze belangrijke gebeurtenis doet mij denken aan de welhaast profetische filosoof Friedrich Nietzsche, die in zijn Aldus sprak Zarathoestra  in het hoofdstuk Van Oude en Nieuwe Tafelen ( pag. 197) de profeet Zarathoestra deed herinneren aan een eerdere profeet, Mozes en zijn Stenen Tafelen met de 10 geboden.  

Echter op deze Nieuwe Stenen Tafelen van de profeet Zarathoestra stonden géén geboden, maar alleen krachtige hints en suggesties voor de toekomst. Dertig waren het er, geen tien. Zarathoestra leert ons daarin dat wij ons persoonlijk leven moeten verbinden met het lot van de komende generaties. “Daarheen wil ons roer, waar het land van onze kinderen is. Daarheen, razender dan de zee, raast ons verlangen!” De horizon van ons geluk behoort verder te reiken dan het eigen zelfbehoud, zegt hij daar. “Het land van jullie kinderen zullen jullie liefhebben; laat deze liefde jullie nieuwe adel zijn.” Deze Nieuwe Tafel plaats ik boven jullie Oude Tafelen, zegt deze profeet. 

Het heeft lang geduurd voor deze intergenerationele gedachte in de hedendaagse ecologiediscussie werd geformuleerd. Nietzsche, zijn tijd dus ver vooruit, schreef dit rond 1880. Het ging Nietzsche om een andere visie op het leven zelf. Onze huidige moderne neoliberale opvatting dat mensen losstaande individuen zijn die voor zichzelf moeten en kunnen opkomen, heeft ertoe geleid dat de band werd doorgesneden met de generaties waarmee zij verbonden zijn. Het moderne individualisme, zegt Nietzsche, leidt tot isolement, tot een kloof tussen generaties, en dus tot een versmalde opvatting van wat een mens uiteindelijk gelukkig maakt.
zarathustraWe moeten een toekomst ontwerpen, zegt hij, waarin mensen hun verwantschap met de andere generaties herontdekken, en ook hun verwantschap met de dieren en met alle andere leven op aarde. De huidige mens, zegt Nietsche, is géén doel maar een brug, een soort van doorgangsfase naar een hoger niveau, naar de Bovenmens, de Übermensch, de ecologisch bewuste mens die leeft in overeenstemming met de natuur, met een nieuwe relatie tot de aarde. Heb de aarde lief, leerde Nietzsche ons. En daarmee maakte hij de relatie van de mensen tot de aarde tot de kernvraag van deze tijd.
Naast de zorg voor zichzelf ( filosofie) en de zorg voor de ander ( theologie) mag de derde pijler van ons bestaan, de zorg voor de aarde ( ecologie) niet langer ontbreken. Laten we daarom van onze politici en bestuurders, samen met al die enthousiaste politiek bewuste jongeren, eisen dat ze naast de Oude Stenen Tafelen van de profeet Mozes ook de Nieuwe Stenen Tafelen ( van de zorg voor zichzelf, de zorg voor de ander en de zorg voor de aarde) van de profeet Zarathoestra in hun politieke beleidsbeslissingen betrekken. 
Hans Pijnaker ( reageren via mail)

Terug naar boven

Levenskunst voor wie goed oud wil worden
3de film: Quartier Lointain(2010)
Regisseur:  Sam Garbarsk

Verzoening met het verleden

Na het succes van de vorige twee films vertonen vijf samenwerkende organisaties uit Oisterwijk hun derde en laatste film in de serie van de trialoog filmvoorstellingen.  Dit jaar staat één thema centraal : Verzoening met het leven. Verzoenen heeft te maken met aanvaarding. Met het accepteren van verschillen tussen mensen, tussen overtuigingen en ook met het accepteren van jezelf. Verzoenen maakt samenleven makkelijker, maar blijkt ook moeilijk. Na een ingrijpende gebeurtenis of een conflict gaat iedereen op zoek naar een manier om het leven weer voort te kunnen zetten. De zoektocht naar een innerlijke verzoening.
Het komt zelden voor dat een eigenzinnige filmadaptatie van een boek even briljant is als het oorspronkelijke boek. Dat is zonder meer het geval voor de Herinneringen, een tweeluik van de Japanse stripauteur Jiro Taniguchi, dat verfilmd werd door Sam Garbarski onder de titel Quartier Lointain.

Het verhaal:
Het gaat om een vijftigjarige stripauteur, Thomas, die op een dag van een stripbeurs terugkeert, de verkeerde trein naar Parijs terug neemt en in zijn geboortestad terechtkomt. Ook hij trekt naar het graf van zijn moeder, valt flauw en komt weer bij als de veertienjarige die hij ooit was. De jongen heeft slechts enkele weken om zijn vader tegen te houden, die zijn gezin wil verlaten. In die paar weken doet hij er alles aan om contact te krijgen met zijn zwijgzame, door het leven getekende vader. (Een film dus met veel ‘flash backs’)
quartier lointain 3Regisseur Garbarski slaagt er in om de emoties van alle hoofdrolspelers geloofwaardig te maken. Of de acteurs nu van papier of van vlees en bloed zijn: ze leven en zijn meer dan herkenbaar. In feite komt het verhaal neer op de vraag die iedereen zich ooit wel eens stelt: hoe zou je je leven veranderen als je in de tijd kon terugkeren met de kennis die je als volwassene bezit?

(Speelduur: 100 min. Vervolg op het witte doek…)
De film wordt vertoond in De Voorhof, Kerkstraat 64, Oisterwijk.
• Aanvang middagvoorstelling: 14.00 uur
• Aanvang avondvoorstelling: 19.30 uur
Zaal open 30 minuten vooraf. Reserveren niet nodig.
Entree: € 4,- (Welkomstdrankje en lekkernijen inbegrepen)

Na elke filmvoorstelling is er zoals gewoonlijk een nabespreking in dialoogvorm in kleine groepjes onder leiding van deskundige gespreksleiders. Meer info: www.metgezelinzingeving.com of tel: 013/5286188

Terug naar boven 

even afremmenEven afremmen…

Alles moet maar sneller, efficiënter, goedkoper en beter.
We zijn met social media inmiddels met alles en iedereen ‘in verbinding’.  In mijn privé en werkomgeving maak ik dit dagelijks mee en ik heb de indruk dat dit bij velen herkenbaar is. Als alles sneller gaat hebben we toch een beetje tijd over? En hebben we wel écht verbinding?

Door deze ‘tijdsversnelling’ wordt te weinig kwalitatieve tijd genomen om er écht voor een ander te zijn. En dan hebben we ook nog de maatschappelijke discussie over de te hoge zorgkosten, meer zelfredzaamheid van ouderen en participatie en integratie. Er is veel om over na te denken. Maar we kunnen beter beginnen bij ‘iets’ doen! Een goed idee om de tijd die we over houden zo te besteden dat we ook echt aandacht hebben. Voor een ander!

In mijn persoonlijke leven gebeurt er van alles, en snel vind ik het ‘nogal druk’.  Daardoor krijg ik een enorme behoefte om “af te remmen” en weer even tot de kern te komen. Ja, ik wil graag echt iets kunnen betekenen voor een ander. In het voorjaar van 2015 zag ik een oproep in de Nieuwsklok. Chauffeurs gezocht voor Gerard Horvers Huis. Dat zette me weer aan het denken. Korte tijd later, begin van de zomer 2015 liep ik door de Kerkstraat, dat zette me aan tot iets doen. De ontmoeting voor het Gerard Horvers Huis met één van de drijvende krachten achter de organisatie leidde al snel tot een vervolggesprek. Ik zou wel iets kunnen betekenen!
Zo kwam het dat ik vanaf september 2015 wekelijks als chauffeur ingezet wordt om een gast thuis op te halen en te brengen naar het Gerard Horvers Huis. Een kleine moeite maar zo veel waard voor de gasten. De ouderen kijken er steeds naar uit om weer even die afleiding te hebben. Het levert mij ook nog eens mooie korte gesprekken op. 

Die contacten met de oudere dorpsgenoten en de dankbaarheid van hen om naar het Inloophuis te kunnen geven mij de bevestiging dat het goed is om ‘even af te remmen’. 
Doe jij mee? We kunnen nog vrijwilligers gebruiken!

Evert Panis

Voor verdere informatie: bel Joke Caspanni, 06-52159460

Terug naar boven 

Van de redactie 

redactie

Colofon Seniorenpagina
Terug naar boven