Wisseling van de wacht
Afscheid van Jan Geerts
Van het platform

Alzheimercafé
Colofon


‘Wisseling van de wacht’ logo SVM

Henk v.d. BijgaartHenk van de Bijgaart stelt zich voor:
Vanaf 1 april 2017 ben ik voorzitter van de senioren vereniging 50 + van Moergestel ( SVM ). Ik wil mij samen met andere seniorenverenigingen inzetten voor een actieve en volwaardige deelname van onze 50-plussers in de samenleving. Dat betekent dat wij als bestuurders niet alleen maar, zoals in het verleden, op het terrein van ontspanning en ontmoeting een opdracht hebben. De groep senioren kenmerkt zich gaandeweg de levensjaren door een eigen leef- woonklimaat en loopt als gevolg daarvan tegen specifieke zaken aan op het gebied van bijvoorbeeld wonen, mobiliteit, zorg en welzijn. En omdat je binnen deze terreinen al snel te maken krijgt met de overheid, de gemeente en diverse maatschappelijke instellingen, is deelname van SVM binnen het Senioren Platform een goed middel om in overleg met elkaar knelpunten te signaleren, in zaken te adviseren, te bemiddelen of oplossingen aan te dragen. En hier zie ik dan ook een belangrijke rol voor mij weggelegd om in het algemeen bestuur ven het Platform samen met betrokken vrijwilligers ervoor te zorgen dat de senioren in onze gemeente de aandacht krijgen die ze verdienen.

Terug naar boven

Van het Platform

logo SSPOStichting Seniorenplatform Oisterwijk wil de belangen van alle ouderen in Oisterwijk behartigen.
Wij komen jaarlijks ongeveer 7 maal bij elkaar om vooral het ouderen beleid in de breedste zin van het woord van de gemeente Oisterwijk te toetsen, knelpunten in het beleid te signaleren en verbetervoorstellen te doen.
In de vergaderingen van januari en maart 2017 kwamen de volgende onderwerpen ter sprake
  •  We willen graag een toelichting van woonstichting Leystromen op de inkomenstabellen die van toepassing zijn bij de toewijzing van woningen;
Woonstichting Leystromen is de grootste verhuurder in de gemeente Oisterwijk. Het aanbod van woningen die geschikt zijn voor senioren is te gering. Zeker in combinatie met de van toepassing zijnde inkomenstabellen is het voor ouderen die een verhuiswens of –noodzaak hebben bijna onmogelijk een andere woning te betrekken;
 •   Onze eigen website moet meer actuele informatie bieden;
 •   De Parel Express willen wij van harte ondersteunen. Wel staan wij voor dat er wat meer overleg is met de Seniorenvereniging Moergestel en de Verenigde Senioren Oisterwijk;
 •  ‘Knarrenhof’ is een landelijk initiatief dat mogelijk ook navolging vindt in Oisterwijk. Het idee is een soort begijnhof nieuwe stijl. Het initiatief lijkt ons vriendelijk. Het eerste contact met de lokale initiatiefnemers leert dat er nog veel werk verzet moet worden. Het Seniorenplatform wil heel graag bij de ontwikkelingen betrokken blijven;
 •   Op de locatie Bienekebolders te Moergestel kan wellicht woningbouw gerealiseerd worden. We hebben de gemeente laten weten dat wij sterke voorstander zijn voor de bouw van sociale huurwoningen voor senioren.
 •   Door het overheidsbeleid moeten ouderen steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen. Algemeen bekend is dat de vergrijzing de komende jaren sterk gaat toenemen. De vraag naar laagdrempelige dagopvang wordt steeds groter. De Seniorenvereniging Moergestel probeert in samenwerking met Stanislaus hierin iets te betekenen. Het Seniorenplatform ondersteunt dit initiatief van harte;
 •   De Seniorenvereniging Oisterwijk is een warm pleitbezorger van de bouw van betaalbare huur- en koopwoningen op de locatie van het huidige zwembad en sporthal de Leije. Het Seniorenplatform ondersteunt het initiatief van de SVO;
 •   Enkele vertegenwoordigers van het Seniorenplatform zullen de miniconferentie Dementievriendelijk Oisterwijk op 3 april bijwonen.
Op vrijdag 7 april hebben we afscheid genomen van Jan Geerts, die namens Senioren Vereniging Moergestel lid was van het Algemeen Bestuur van ons Platform (zie elders op deze pagina)

Terug naar boven 

Afscheid van Jan Geerts

Tijdens een sfeervol en geanimeerd etentje in Boshuis Hermitage heeft het Algemeen Bestuur van het Seniorenplatform op Jan G en Ingesvrijdag 7 april afscheid genomen van Jan Geerts. Jan was een van de leidende krachten bij de start van het platform zeven jaar geleden Als voorzitter van de Senioren Vereniging Moergestel maakte hij deel uit van ons bestuur; hij was al deze jaren een zeer actief bestuurslid.. Zijn plaats zal worden ingenomen door de nieuwe voorzitter van SVM, Henk v.d. Bijgaart. Op de foto ziet u Jan en Inge de Monyé, die hem als voorzitter van ons Platform veel lof toezwaaide voor zijn buitengewone inzet voor onze senioren in Oisterwijk. Jan verzekerde ons, dat hij zich zal blijven inzetten als cliëntondersteuner voor burgers die problemen ervaren bij de uitvoering van de WMO-maatregelen door de gemeente. In Moergestel weet men, dat Jan niet zo snel nee zegt als er een beroep op hem wordt gedaan. Wij wensen hem daarbij veel succes en voldoening!

Terug naar boven 
alzheimer caf

Alzheimer Café dinsdag 18 april 2017logo dementievriendelijk Oisterwijk

Thema: Wat kan de rol van de huisarts zijn bij dementie?
Gast:  Huisarts Nel Blessing uit Moergestel.

Deze maand hebben we een van de huisartsen uit Moergestel uitgenodigd. We praten over de rol die de huisarts heeft wanneer dementie in beeld komt. Vaak is het nog niet duidelijk dat er sprake is van dementie, en komt de patiënt, de partner of de kinderen voor het eerst met vragen bij de huisarts. Wanneer eenmaal duidelijk is dat er sprake is van dementie, blijft de huisarts een belangrijke rol spelen. Uit recente publicaties blijkt dat de persoon met dementie steeds langer thuis blijft. Tijdens het interview komen al deze punten aan bod, en na de pauze gaat de huisarts in op vragen uit het publiek.

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie jong en oud, familie, vrienden, hulp en dienstverleners en andere belangstellende zijn van harte welkom. De gasten praten met elkaar over dingen die ze meemaken, over dementie en over de mogelijkheden voor hulp en dienstverlening. En dat allemaal in een gemoedelijke sfeer. Lotgenoten kunnen heel veel voor elkaar betekenen, zij herkennen wat de ander meemaakt, en wat dit voor hem of haar betekend. Graag heten we u allen van harte welkom.

Inloop vanaf 19.30;
Programma van 20.00-22.00
De Coppele, Prunusstraat 69 Oisterwijk, vooraf aanmelden is niet nodig.
Voor meer informatie: Jeanne Verberk Tel: 013-5284571.

Terug naar boven 

Van de redactie 

redactie

Colofon SeniorenpaginaTerug naar boven