Alzheimer cafe 16 mei a.s
En toen was
er ineens overal die telefoon…
Overpeinzing

Twee nieuwe duo-fietsen voor De Vloet 
Colofon


Alzheimer Café dinsdag 16 mei 2017logodementievriendelijkOisterwijkalzheimercafé

Thema: Gezond slapen & dromen bij dementie.
Gastspreker: Lia Timmer, Xalia Training
Veel mensen met dementie en mantelzorgers hebben problemen met slapen. Zij kunnen maar moeilijk in slaap komen, worden 's nachts vaak wakker of dromen heel naar. De volgende ochtend staan zij moe op, terwijl goed uitgerust zijn juist zo belangrijk is.                 

Goede nachtrust houdt je in balans en helpt bij concentratie en veerkracht overdag. Dromen kunnen je ondersteunen in het dagelijks leven en bieden je hulp bij de verwerking van ervaringen. Aandacht geven aan dromen draagt bij tot meer inzicht en rust. Ook eerste hulp bij nachtmerries komt aanbod en tips.
Inloop vanaf 19.30 uur
Programma: van 20.00 – 22.00 uur
Locatie: De Coppele, Prunusstraat 69 5061 AS Oisterwijk
Vooraf aanmelden is niet nodig. Meer informatie: Jeanne Verberk Tel 013-528457

Terug naar boven

En toen was er ineens overal die telefoon…
logo Else
Heeft u ook zo genoten van de uitzending op Koningsdag vanuit Tilburg? Koning Willem Alexander en koningin Maxima maakten er samen met hun gezin en familieleden een stralende dag van. Vanaf het station liepen ze langs duizenden toeschouwers en schudden de handen van tientallen mensen.

Het grootste deel van de mensen pakte zijn smartphone voor een foto en vooral om te proberen een selfie te maken. Met de koning, koningin of iemand anders uit het koninklijk gevolg.koninklijke selfie

Het viel me op dat iedereen uit dat gevolg met een glimlach toegaf aan het verzoek van een willekeurige toeschouwer om met hem of haar op de foto te gaan. Bij het zien daarvan moest ik aan Beatrix denken die zou beleefd knikkend door zijn gelopen. Tijden veranderen snel en ook de sfeer van koningsfeesten.

Het is nog niet eens zo lang geleden dat de telefoon alleen maar gebruikt werd om te bellen. In 1973 vond het allereerste gesprek door een mobiele telefoon plaats, met een Motorola. Dat apparaat woog ongeveer een kilo, dus die nam je niet zo makkelijk mee in je zak of tas. Vanaf deze eerste mobiele telefoon is er veel veranderd.  Inmiddels heeft bijna iedereen wel een smartphone en is het een verlengstuk van ons zelf geworden. We gamen, internetten, whatsappen, bankieren, filmen en fotograferen wat af met dat handige apparaatje. .
Wanneer je, zo als ik, regelmatig met de trein moet reizen is het alsof je eenmaal zittend in een coupé in een soort science-fiction decor bent beland. Met het hoofd omlaag gericht zit iedereen alleen maar gefixeerd naar zijn mobieltje of tablet te kijken. Niemand zegt iets. Mensen kijken nauwelijks nog op of om. Ze zijn zich bijna niet meer bewust van hun omgeving. Het lijkt wel of we ons laten hypnotiseren door technologie en steeds minder aandacht hebben voor intermenselijk contact. Mensen die ieder moment van de dag, iedere gebeurtenis trachten vast te leggen met hun mobiel verliezen het contact met het werkelijke leven en het genot van het moment.

En al die selfies met de koninklijke familie? Die zijn te vinden op allerlei social websites zoals Facebook, Pinterest en Instagram. Henny, Keesje en Angèle samen met Willem Alexander, Maxima of Maurits op de foto. Een narcistische illusie.

Else van Helmond

Terug naar boven 

overpeinzingOverpeinzing

Cirkelen rondom de leegte
De geschiedenis van de mens is de geschiedenis van het heelal en van de evolutie van het leven op aarde, schreef de godsdienstfilosoof en theoloog Taede Smedes in zijn boek God én Darwin (Nieuw Amsterdam 2009).

Er schuilt iets bijzonders in de mens dat door de wetenschap wordt blootgelegd, maar ook diezelfde wetenschap telkens ontglipt. De mens is een onherleidbaar complex mysterie dat door filosofen en theologen wordt benoemd en bestudeerd, maar dat ook zij uiteindelijk niet van zijn intrigerende karakter kunnen ontdoen. Dat roept verwondering op. En die verwondering over het bestaan, dát het er is….is als een kampvuur waaromheen reizigers elkaar onderweg ontmoeten. Die reizigers kunnen gelovigen zijn die geraakt zijn door het mysterie dat onze waarneembare werkelijkheid omvat en doordringt. Maar die reizigers kunnen ook atheïsten zijn die een glimp van datzelfde mysterie hebben opgevangen. Rondom het kampvuur van de verwondering ontmoeten deze reizigers elkaar en luisteren ze naar elkaars verhalen. Zo ziet onze toekomst er uit, concludeerde ik bij de afsluiting van het kbo-symposium van 8 maart jl. We leven tegenwoordig in een ont-goddelijkte tijd. We hebben geen verklaringsmodel meer voor ons bestaan, noch voor het Cornelis Verhoeventotaal aan planeten in het heelal of voor de oerknal. De Udenhoutse filosoof Kees Verhoeven spreekt dan ook in Rondom de leegte (Ambo 1966) van een lege plek waaromheen zinzoekers zich verzamelen om zich samen te beraden over hun situatie. Een god, die wij god noemen om zo ons bestaan, dát wij er zijn, te verklaren en van wie wij ons een duidelijke voorstelling  maken, is géén god maar een afgod, zegt hij. Wanneer we zijn naam niet noemen en ons géén beeld van hem vormen, laat dat ruimte voor de ware god, hoe die dan ook moge zijn. De theologen die  god nauwkeurig menen te kennen en die hun voorstelling van god de ware voorstelling noemen, zijn volgens hem de echte atheïsten. Zij aanbidden immers niet god, maar de voorstelling die zij van het heilige gemaakt hebben. Voor Kees Verhoeven zijn alle godsbeelden verdwenen, stukgeslagen en leven wij tussen de brokstukken. God is er niet meer, zegt hij. Hij is een lege plek op de plaats waar een historische idee hem lokaliseerde. God is de leegte, waaromheen allerlei afgoden cirkelen. De echte gelovige, zegt Verhoeven, is een soort atheïst, die niet in zijn atheïsme berust. Hij houdt die schrijnende leegte in het gevoeligste punt van zijn bestaan open en laat er geen afgoden in toe.

De werkelijk religieuze mens is in staat om met de leegte te leven en er misschien zelfs geborgenheid in te vinden. Zijn wachten vult de lege ruimte, die hij bewaakt. Het betreft hier geen houding van passief wachten totdat het heil ons komt bezoeken. Nee, het betreft een houding van zoeken, maar niet naar iets wat we kwijt zijn en verlangen, maar een zoeken vanuit het vertrouwen dat we al gevonden zijn, zegt deze Brabantse filosoof. Kees Verhoeven was daarmee een religieuze atheïst, net als velen van ons. Misschien is dat nu wel onze nieuwe identiteit waarnaar KBO-Brabant op zoek was op het symposium van 8 maart jl.
Hans Pijnaker! ( reageren via mail)

Terug naar boven 

Twee nieuwe duo-fietsen voor De Vloet

duofiets1Onlangs werden de bewoners van Zorgcentrum De Vloet verblijd met twee nieuwe duo-fietsen. De bestaande fietsen werden veelvuldig gebruikt, maar waren aan vernieuwing toe. Iedere week gaan vrijwilligers met bewoners op pad, lekker fietsen in de omgeving of door het dorp. Dus het voorziet enorm in een behoefte. Samen met de cliëntenraad en de Vrienden van De Vloet zijn we op zoek gegaan naar nieuwe fietsen en naar de middelen om het te financieren. We kregen subsidie van Thebe Extra en er kon geld vrij komen uit de zogenaamde Van Rijn gelden.

Toen het ook nog eens prachtig lenteweer werd, kwamen de fietsen juist op tijd om er volop van te genieten. Tijdens de algemene cliëntenraads-vergadering werden de duo fietsen onlangs in het bijzijn van twee leden van Thebe Extra overgedragen aan de bewoners van De Vloet. De nieuwe fietsen trappen veel lichter, de zittingen van de stoeltjes kunnen draaien waardoor het in en uitstappen veel makkelijker is en de capaciteit van de accu’s is zo groot dat er zowel ’s morgens als ’s middags mee gefietst kan worden.

Al met al een welkome uitbreiding van de voorzienningen om het leven van de bewoners van De Vloet te veraangenamen.
Namens de dankbare Vrienden van de Vloet, Ine Bruinsma
Terug naar boven 

Van de redactie 

redactie

Colofon SeniorenpaginaTerug naar boven