Veilig en bereikbaar met Personenalarmering.
ELSE BESPIEGELING: Bewegen… vooral blijven bewegen
Iedereen helpt opa en oma
Colofon         

  Veilig en bereikbaar met Personenalarmering.
alarmBinnen 25 jaar zal een kwart van onze bevolking bestaan uit 65-plussers. In Nederland neemt het aantal senioren als onderdeel van de totale bevolking toe. Maar dat geldt ook voor de ge-middelde leeftijd. Kortom, er is sprake van “dubbele vergrijzing”.

Tot halverwege de vorige eeuw kwam de zorg voor ouderen in veel gevallen voor rekening van de kinderen. Op de dag van vandaag is dat niet vanzelfsprekend, zijn de contacten min-der frequent of “op afstand”. Zowel de kinderen als hun partners werken, hebben allerhande verplichtingen en veelal de verantwoordelijkheid voor een gezin. De zorg voor de eigen ou-ders op leeftijd wordt dan wel eens als een last ervaren en minder als te doen gebruikelijk.

Hoogbejaarden en ouderen zonder partner zijn kwetsbaarder. Gezondheidsklachten komen frequenter voor en ook risico’s bij valincidenten nemen toe. Zelfs een drempel kan soms al leiden tot een valpartij. Als er dan niemand in de directe omgeving beschikbaar is, kan het erg lang duren voordat er hulp komt opdagen. Met Personenalarmering is het mogelijk om direct hulp in te roepen als dat noodzakelijk mocht zijn.

Personenalarmering is een combinatie van communicatietechniek en opvolging door man-telzorgers of hulpverleners. De techniek bestaat uit een zender / ontvanger die met een vaste telefoon kan worden verbonden en een hals- of polszender. Is het na een ongelukkige valpartij niet mogelijk zelf op te staan, druk dan op de rode knop van de hals- of polszender. Er ontstaat direct een spreekluisterverbinding met een medewer-ker van de alarmcentrale of met een mantelzorger. Is het niet mogelijk met elkaar te praten dan wordt automatisch hulp ingeschakeld die langskomt.

Uiteraard moet er tevoren wel een en ander worden georganiseerd en afgesproken. De on-dersteuning voor Personenalarmering door een alarmcentrale moet worden geregeld. Er moeten afspraken worden gemaakt met meerdere mantelzorgers, de zender / ontvanger en de hals- of polszender moeten worden aangeschaft en geïnstalleerd. Er zijn kosten verbonden aan deze vorm van dienstverlening. Kan de cliënt die zelf niet beta-len dan zijn er mogelijkheden voor financiële ondersteuning, bijvoorbeeld door bijzondere bij-stand, vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning of in het (basis)pakket van de zorgver-zekeraar.

Voor wie is Personenalarmering geschikt? In ieder geval voor iedereen die zich niet veilig voelt in de eigen omgeving. Bijvoorbeeld vanwege een zwakke gezondheid, of als de oudere alleen woont. Maar ook een partner is niet altijd in staat te handelen, en moet op zijn of haar beurt worden geholpen. Belangrijk is dat de zender consequent wordt gedragen. Personenalarmering heeft een ima-goprobleem en wordt als stigmatiserend ervaren. Het wordt geassocieerd met “ziek, zwak en misselijk” en veel ouderen willen dat etiket niet opgespeld krijgen. Maar let wel, berouw komt ook hier na de zonde. Gaat het een keer mis, dan lijkt een uur al-leen op een koude stenen vloer wel een etmaal te duren als hulp uitblijft, om over nog meer ingrijpender gevolgen maar te zwijgen.

Over andere mogelijkheden van welzijn en zorg ondersteund door techniek informeer ik u een volgende keer.
Henk van de Rijke Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.      

Terug naar boven

logo ElseELSE' BESPIEGELING

   Bewegen… vooral blijven bewegenenDaar sta ik dan … armen omhoog en op de tenen. En in die houding loop ik vijf passen over de rechte lijn op de grond en ook weer terug. En dat dan vijf keer. Intussen loopt er een camera om alles op te nemen. Er zijn twee fysiotherapeuten aanwezig om mij bij iedere nieuwe oefening aanwijzingen te geven. De filmmaakster begint weer opnieuw te filmen als ik soms wat sta te wiebelen om mijn evenwicht te bewaren bij bepaalde oefeningen.

Het begon met een mail of ik bereid was om op een dag allerlei verschillende oefeningen voor te doen voor de camera. Doel was om een bewegingsapp te maken voor senioren tussen de 60 en de 90 jaar. Allerlei soorten oefeningen van eenvoudig tot iets moeilijker zouden opgenomen worden. Omdat steeds meer senioren in bezit zijn van een smartphone en ook thuis in beweging willen blijven wordt deze app gemaakt. De oefeningen zijn uitgewerkt door een groep fysiotherapeuten en zowel in Nederland, Oostenrijk en Zwitserland gaat deze bewegingsapp gebruikt worden. Zo kwam het dat ik op een maandag van 8.30uur in de ochtend tot ongeveer 16uur ’s middags tientallen oefeningen voor de camera stond uit te voeren.

bewegen senioren 2Vreemd eigenlijk hoe een vanzelfsprekende activiteit kan veranderen in een absolute noodzaak. Ik heb het dan over bewegen. Het is het medicijn tegen overgewicht, stramme gewrichten, depressies. Er zijn zowel in de politiek als bij de mensen veel voorstanders van langer “thuis wonen”. Maar over hoe dat het beste te regelen is, lopen de meningen fors uiteen.

Voor bijna 3 miljoen senioren horen de 22.000 fysiotherapeuten die Nederland rijk is tot de medische hulpverleners op wie die ouderen het vaakst een beroep doen. Logisch, want in deze groep komen immers vaak langdurige ziektes en aandoeningen voor die fysiotherapeutische hulp nodig hebben. Maar die hulp is ook vaak preventief om te voorkomen dat mensen beperkt raken in hun mogelijkheden of dat kwalen ontstaan. Fysiotherapeuten houden senioren letterlijk en figuurlijk in beweging en dat is de basis voor zelfstandigheid.

In hoeverre mensen ook de mogelijkheden hebben om van die hulp gebruik te maken hangt af van het vergoedingsbeleid van de overheid en de zorgverzekeraars. Gelukkig komen er steeds meer inventieve programma’s en ideeën om ouderen, die voor een groot deel thuis zitten, meer te laten bewegen. Zo zijn er beweegbuddy’s die wandelen met ouderen, speeltoestellen in parken speciaal voor ouderen en dan nu de bewegingsapp voor ouderen.

En ik? Ik besef dat ik in een bevoorrechte positie ben dat ik nog al die oefeningen kon doen. Maar ook dat ik mijn korte wandelingen met regelmaat moet blijven doen zodat ik over pakweg 10 jaar nog mobiel kan zijn. “Ben je niet stijf?” vroeg de filmmaakster me de volgende dag. “Nee hoor,” was mijn antwoord. “ Ik viel alleen als een blok in slaap en werd veel later als gewoonlijk wakker!” Lang geleden dat ik me zo fit heb gevoeld.
Else van Helmond ( Reactie per mail zijn welkom: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )
Terug naar boven 

 “Iedereen helpt opa en oma”’

seniorweb OisterwijkEen artikel met deze kop las ik op 8 december 2017 in De Telegraaf. Het betrof een citaat uit een interview met minister Hugo de Jonge, binnen het kabinet verantwoordelijk voor Volks-gezondheid. Hugo de Jonge is van mening dat “beter gezorgd moet worden voor senioren. Zij zijn vaak eenzaam, hebben niet altijd een geschikte woning en verdienen betere verpleeghuiszorg.” Tot zover het citaat.

Hebben we nu te doen met een minister die vanuit “het Haagse” de zorg voor senioren op zijn kop gaat zetten en verbeteren? Dat denk ik eerlijk gezegd niet. De minister zal vooral als aan-jager en toezichthouder op de door hem genoemde prioriteiten gaan sturen. Maar hij kan dat niet alleen, en doet nadrukkelijk een beroep op de lagere overheden, private partijen en op ons om daar waar nodig een handje toe te steken.

De redactie van de Seniorenpagina wil daarom een bruggetje maken naar de gemeente-raadsverkiezingen in maart 2018, en met name naar de politieke partijen in onze gemeente. Wat gaan we van de prioriteiten voor zorg en welzijn voor senioren terugzien in hun programma’s? De redactie van de Seniorenpagina zal de komende tijd die programma’s bestuderen en vergelijken. Wij zullen onze bevindingen op deze pagina met u delen. Daarbij zal onze aandacht gericht zijn op concrete initiatieven en plannen. Dus geen algemene typeringen en slogans, maar plannen en voornemens op het gebied van wonen, welzijn en zorg.
Henk van de Rijke Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Terug naar boven

Van de redactie 

redactie

Colofon Seniorenpagina
Terug naar boven