Wordt zelfstandig blijven wonen in Oisterwijk voor senioren een luxe?
OVERPEINZING
TWEEDE TRIALOGIE-FILMVOORSTELLINGEN
Inlooppunt
Colofon         

Wordt zelfstandig blijven wonen in Oisterwijk voor senioren een luxe? 
woningen KVLIn eerdere uitgaven van de Seniorenpagina heeft de redactie geattendeerd op het voornemen de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen in Oisterwijk te beoordelen op de concrete plannen  die langer zelfstandig wonen voor senioren faciliteren.

Als ik dit schrijf, 15 februari, zijn de verkiezingsprogrammaprogramma’s door de VVD en het CDA op hun websites geplaatst. Het programma van Gemeentebelangen wordt 17 februari verwacht. PRO en Algemeen Belang zijn schijnbaar nog niet zo ver.

De VVD beperkt zich vooralsnog tot het statement dat “nieuwe woonvormen voor ouderen” ontwikkeld moeten gaan worden. Het CDA geeft prioriteit aan de huisvesting voor minder draagkrachtigen met name voor jon-geren. Voor senioren kan waar nodig met een “blijverslening” de woning levensloopbestendig worden gemaakt.

Op de website van PRO las ik een belangwekkend artikel van de hand van Ruud van der Star; “Wordt wonen in Oisterwijk een luxe?” Vanwege de afspraak die de gemeente Oisterwijk heeft gemaakt met de Provincie  om niet buiten de bebouwde kom te bouwen is het aantal nog beschikbare bouwlocaties dramatisch laag. Het lijkt derhalve een lofwaardig streven nieuwe projecten levensloopbestendig te bouwen, maar bij gebrek aan beschikbare bouwlocaties blijkt dat een kreet zonder inhoud.

PRO nodigt 7 maart een aantal deskundigen samen met de inwoners van Oisterwijk uit van gedachten te wisselen over creatieve oplossingen. Mij lijkt dat  voor de doelgroep senioren niet zo ingewikkeld.  Zet waar mogelijk in op het levensbestendig maken van bestaande bouw. Voor vervangende nieuwbouw zouden de afspraken met de Provincie herzien moeten worden. Aan dat laatste kleeft het bezwaar dat onze Parel niet zo mooi meer in het groen komt te liggen.

In 2017 is 37,4% van onze inwoners 55 jaar of ouder. De prognose voor 2040 is 42,2 %.
Vanaf 65 jaar is dat percentage momenteel 22,9% en vanaf 2040 31,6%.
(Bron: 'De bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2017)

Oisterwijk vergrijst, dus is het voor de hand liggend dat de politiek aandacht heeft voor seniorenbeleid. Wij zien dat nog niet terug in verkiezingsprogramma’s, voor zover deze momenteel beschikbaar zijn. Korte statements waarbij senioren in één adem worden genoemd met andere doelgroepen geeft niet de indruk dat de focus van de politiek gericht is op beleid waarmee de toename van de vergrijzing in Oisterwijk adequaat wordt aangepakt.
Henk van de Rijke Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Terug naar boven

OVERPEINZING?
Le penseurDe privacywet en de onbereikbare eenzame mens: over regeltjes en menselijkheid.

Eenzaamheidsproblematiek is de  problematiek van het menselijk zijn en wellicht ook de problematiek die de mens het liefst ontvlucht. Eenzaamheid wordt ook wel een mysterie genoemd. Want in de eenzaamheid is de mens met zijn hele zijn betrokken. Hij zit er a.h.w. in gevangen en kan er niet uitstappen. Vandaar dat vluchten voor de eenzaamheid in feite een illusie is. Eenzaamheid ontrukt de mens aan het alledaagse bestaan, wat door de ander niet begrepen kan worden. Eenzaamheid is dan ook de allerindividueelste belevenis.

Eigenlijk is het maar moeilijk te begrijpen wat eenzaamheid is. Eenzaamheid is duidelijk geen bereidheid tot eenzaam zijn, maar eerder een toestand van verworpen, uitgestoten zijn uit elke verstandhouding met de ander, maar ook uit de verstandhouding met zichzelf. En als een verstandhouding duidt op de mogelijkheid van een zich verplaatsen in en zich verstaan met de ander en dus een vermogen is tot het bewegen naar de ander, lijkt het eenzaam-zijn deze mogelijkheid te missen. Het gaat om een toestand van verstarring, verstening zou je haast zeggen. Naast het ontbreken van een verstandhouding met de ander, is er ook sprake van onmogelijkheid van echte communicatie, de onmogelijkheid van een verbondenheid of gebondenheid. Er  is de onmogelijkheid tot je vereenzelvigen met de ander. Dit vermogen tot vereenzelviging ofwel identificatie met de ander is volgens de psychoanalyse een voorwaarde voor de ontplooiing van de mens. En die vereenzelviging met de ander, waardoor er een IK kan ontstaan, kan alleen plaatsvinden wanneer er een samensmelting mogelijk is tussen twee zelven op grond van een gezamenlijk beleven van een verstandhouding met elkaar. Dat leidt dan tot gevoelens van verbondenheid. Als dit mis gaat, als bijvoorbeeld door een verstoorde ouder-kind relatie of door een ernstig trauma die basisverbondenheid en basisveiligheid niet kan ontstaan, dan kan dat leiden tot diepe eenzaamheidsgevoelens. Het is duidelijk dat eenzaamheid als toestand van verstarring zonder mogelijkheid tot vereenzelviging met de ander, het vermogen je met de ander te identificeren en je naar de ander te kunnen toe bewegen volledig lam kan leggen. Het is dan een toestand van psychologisch schijndood zijn, van opgesloten zitten in jezelf en er niet uit kunnen. Dan ben je inderdaad niet meer bereikbaar! Dan wordt het nacht voor die mens.

Het is dus inherent aan de karakteristieke problematiek van de eenzame mens dat deze zich moeilijk laat bereiken. Dit betekent dat de privacywet, die het gezien vorige publicaties hierover in deze krant de medeburgers nu kennelijk onmogelijk maakt deze mensen te vinden, haar doel voorbijschiet. De wet zou meer maatwerk moeten leveren. Werk voor juristen dus. Want ook deze eenzame mensen horen bij ons.

Een oude rabbi vroeg eens aan zijn theologiestudenten hoe ze konden vaststellen dat de nacht voorbij en de dag begonnen was.“Zou het kunnen zijn,” vroeg een van zijn studenten, “dat het is wanneer je een dier in de verte ziet en duidelijk kunt zeggen of het een schaap of een hond is?”“Nee,”, zei de rabbi. Daarop vroeg een andere student:” Is het misschien wanneer je een boom in de verte ziet en duidelijk kunt uitmaken of het een vijgen- of een perzikboom is?” “Nee,”, antwoordde de rabbi. “Maar hoe dan? “vroegen zijn studenten. “Het is,” antwoordde de rabbi, “wanneer je kijkt naar het gezicht van een willekeurige vrouw of man en ziet dat het jouw zuster of broeder is. Wanneer je dat niet kunt zien, is het nog steeds nacht.”

Hans Pijnaker ( reageren via mail) .

Terug naar boven 

  TWEEDE TRIALOGIE-FILMVOORSTELLINGEN
maandag 12 maart

la vie dAdeleLa Vie d’ Adèle
De eerste grote liefde Regisseur: Abdellatif Kechiche

Daarom La Vie d’Adele is een weergaloze vertelling over de jonge, volkse Adèle (Exarchopoulos), die tot haar eigen verbazing verliefd wordt op de vrijgevochten Emma (Seydoux).        
Kechiche kreeg voor La vie d’Adèle de Gouden Palm in Cannes, die hij - voor het eerst in de geschiedenis van Cannes - moest delen met de twee hoofdrolspeelsters.

Een film die liefdesrituelen en klassenrituelen op elkaar laat inwerken.  Daardoor ontstaat er spanning tussen de symbiose die bij intimiteit hoort en de behoefte om je als individu te blijven onderscheiden. La vie d’Adèle is een uitzonderlijke film als een hartverscheurend liefdesverhaal. (Speelduur: 180 min.)

Het verhaal: 
De 15-jarige Adèle is zeker van twee dingen: ze is een meisje en meisjes gaan uit met jongens. Maar wanneer ze Emma_ontmoet, een jonge vrouw met blauw haar, wordt haar hele leven op z’n kop gezet. Emma geeft Adèle de kans om haar verlangens te ontdekken, om zich te laten gelden als vrouw en als volwassene. Een ontroerende film over het geluk en verdriet van een eerste grote liefde, en alles wat daarbij hoort.

(Na de film kunt u zoals gewoonte deelnemen aan een nabespreking in dialoogvorm in kleine groepjes onder leiding van deskundige gespreksleiders.)

De Voorhof, Kerkstraat 64, Oisterwijk
Entree: € 4,- ( welkomdrankje inbegrepen)
Aanvang middagvoorstelling: 14.00 uur
Aanvang Avondvoorstelling: 19.30 uur
Zaal open 30 minuten vooraf. Reserveren niet nodig
(Noteer alvast in uw agenda: de derde op donderdag 22 maart) Voor verdere informatie: Jan Daem: 06 1341 6924
Terug naar boven 

INLOOPPUNT
logo InlooppuntKerkstraat 48 (naast het Gerard Horvers Huis) is een ontmoetingsplaats voor iedereen. U kunt binnenlopen voor een kopje koffie of thee, de krant of een tijdschrift lezen, of gewoon een praatje maken over dagelijkse dingen.
Het inlooppunt biedt ook de mogelijkheid om samen te eten; je gast te voelen in een gezellige omgeving. Iedere woensdagmiddag tussen 12.00 uur en 14.00 uur wordt er een drie-gangen-menu geserveerd met een kopje koffie na (prijs: €6,80). Iedere derde zondag van de maand is er een brunch. De gastvrouwen van het Inlooppunt heten u van harte welkom.
Tel: 013 5286440

De vlag hangt buiten als het Inlooppunt open is.

Openingstijden
Dinsdagmiddag 14.00 uur tot 16.00 uur
Donderdagmiddag 14.00 uur tot 16.00 uur
Vrijdagmorgen 10.00 uur tot 12.00uur
Terug naar boven

Van de redactie 

redactie

Colofon Seniorenpagina
Terug naar boven