OVERPEINZING  Senioren verontrust over het milieu
Door de bomen het bos niet meer zien…
Telemonitoring, een digitale zorgdienst.
Colofon         

Door de bomen het bos niet meer zien…
bomen en bosMaar is er wel een bos?

Op de Facebookpagina van Oisterwijk in Beeld las ik dat het Raadsprogramma 2018 - 2021 in conceptvorm gereed is en dat dit tijdens een informatiebijeenkomst op maandag 14 mei aanstaande voor belangstellenden wordt toegelicht.

Als nieuwbakken redacteur en auteur van artikelen op de Seniorenpagina van de Nieuwsklok ben ik benieuwd wat dit Raadsprogramma de senioren in Oisterwijk te bieden heeft. Bij mijn beoordeling van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen was daarover heel weinig concreets te vinden. Op zichzelf vreemd dat hiervoor nauwelijks aandacht is in een sterk vergrijzende gemeente als Oisterwijk.

Met enige zorg en bange vermoedens heb ik de website van de gemeente Oisterwijk geopend en ben naar het Raadsprogramma op zoek gegaan. Inderdaad, geen enkele verwijzing laat staan een concreet voornemen gericht op beleid voor senioren.

Het is überhaupt onmogelijk een richtinggevend kader te ontdekken los van platitudes, zoals die meestal zijn opgenomen in een slechte scriptie van een matige afstudeerder. Het lijkt wel of het wiel opnieuw moet worden uitgevonden, waarbij een “Bottom up strategie” de motor wordt waarmee de koers van de gemeente Oisterwijk aan de praat moet worden gehouden. Geen slagvaardigheid, geen handen uit de mouwen maar praten, praten en nog eens praten. Dit kan toch niet het resultaat zijn van al die verkiezingsbeloften?

Op zichzelf is er niets tegen inbreng van burgers voorafgaand aan besluitvorming. Prima om draagvlak te creëren voor de uitvoering van beleidsbeslissingen. Dat levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de uitvoering en de bereidheid van burgers om mee te denken en mee te doen. Maar “inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraken zonder uitzicht”. Gemeente, leg de verantwoordelijkheid neer op de plaats waar die hoort, namelijk bij jezelf.

Maandag 14 mei zal het raadsprogramma worden toegelicht en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Toch maar even gaan kijken! Wellicht is er enige jonge aanplant, waarmee duidelijk wordt wat we de komende tijd aan concrete plannen en voornemens mogen verwachten. Daarmee is er een begin van vertrou-wen in een slagvaardige coalitie. Uiteraard ben ik vanuit mijn perceptie benieuwd naar het-geen er voor onze senioren gaat bloeien en groeien.
Henk van de Rijke
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Terug naar boven


Le penseurOVERPEINZING 
Senioren verontrust over het milieu


De achteruitgang van de insectenstand is een ramp in wording, zegt de Britse hoogleraar biologie en milieuproblematiek professor Dave Goulson van de universiteit van Sussex in Engeland, zo las ik in wetenschapsbijlage van Trouw van 28 april. In een recent Duits onderzoek wordt geconstateerd dat 75 % van de vliegende insecten is verdwenen door het gespuit met pesticiden door de intensieve landbouw. In de Europese Unie is inmiddels besloten dat deze stoffen, die een hele plant van de wortels tot en met de nectar dodelijk giftig maken voor insecten, verboden zijn. We krijgen een bestuivingscrisis, want de vliegende insecten sterven doordat ze de vergiftigde nectar nuttigen. Dat betekent dat appels, peren, kersen, aardbeien en bonen, voornamelijk afhankelijk van hommels, het eerst het loodje leggen. Ook  groenten en fruit zullen schaars worden, zegt deze hoogleraar biologie.
We krijgen ook een bodemcrisis, zegt Goulson. Wormen, pissebedden, miljoenpoten, mieren en wat er nog meer door de bodem kruipt, sterven af door het gif. En hier draagt de intensieve veeteelt met zijn mestoverschot en ammoniakproductie volop aan bij. Daardoor krijg je onvruchtbare dode grond met daarin opgesloten voedselresten, een slechte grondstructuur en weinig zuurstof erin. De kunstmest die er nu op gegooid wordt, maakt het geheel nog erger. Als er geen vliegenlarven en aaskevers zijn, blijven dode resten van dieren in de grond liggen, waardoor ziektekiemen kunnen gedijen, waarschuwt Goulson. We verliezen zo’n 100 miljard ton vruchtbare grond per jaar, zo is berekend door zijn collega’s.

milieuWe krijgen uiteindelijk ook een humanitaire crisis, zegt Goulson, omdat door voedseltekorten bevolkingsgroepen gaan migreren naar andere leefgebieden. Dat gaat zeker ook leiden tot allerlei narigheid Ook de wilde planten dreigen uit te sterven door het tekort aan bestuivende insecten. Dat zal resulteren in een biologische leegte, omdat er ook geen vogels meer kunnen bestaan door gebrek aan vliegjes en mugjes als voedsel. Het verdwijnen van insecten en bodemdiertjes zet een ecologische kettingreactie in gang die nu al merkbaar is, zegt hij. Ons hele systeem van voedselproductie moet op de schop is Goulsons conclusie en niet alleen hij vindt dit. Enorme stukken land zijn inmiddels omgevormd tot een monocultuur van vergiftigde gewassen, een vijandig gebied voor al het andere leven. De intensieve landbouw is een verkwistend onwerkelijk systeem geworden. We moeten naar een kleinschaliger systeem dat landbouw en bosbouw combineert. En daarmee kunnen we de mensheid goed voeden. Een intensief bebouwde hectare grond levert jaarlijks 8 ton tarwe op. Maar een goede tuinier kan uit diezelfde hectare jaarlijks 35 tot 40 ton fruit en groente krijgen. Tot zover deze professor Goulson. Tenslotte leven we al een hele tijd in een ernstige fijnstofcrisis, zegt de Wereld Gezondheids Organisatie. ( NRC 2 mei jl.). De toegenomen luchtverontreiniging is onzichtbaar maar wel dodelijk! Deze levert namelijk jaarlijks wereldwijd 7 miljoen doden op door hartziekten, longziekten en hersenziekten, waaronder de zich stiekem uitbreidende stille moordenaar dementie. In onze regio draagt de intensieve veeteelt daar dapper aan bij.

Slapen onze politici?
We leven inmiddels dus in een gigantische voedsel- , gezondheids- en klimaatcrisis. Daarom sta ik des te meer verbaasd dat onze Oisterwijkse gemeentepolitiek  het nauwelijks over dit probleem heeft in  het toekomstplan van de nieuwe gemeenteraad. We leven hier de afgelopen vier jaar met een ondernemersregering die kennelijk van deze dingen geen weet heeft en maar door rommelt, terwijl de meerderheid van onze politici kennelijk zit te slapen. Waar zijn die mensen mee bezig? Kunnen ze de verantwoordelijkheid eigenlijk wel aan? Kunnen ze ons burgers nog wel vertegenwoordigen?

Hans Pijnaker ( reageren via mail) .

 Terug naar boven

telemonitoringTelemonitoring, een digitale zorgdienst.

Ik speur geregeld op internet naar innovatieve toepassingen van technologie ter ondersteu-ning van zelfstandig wonen, zorg en welzijn.  Een hele mond vol voor oplossingen met techniek waarmee je als oudere op een slimme en efficiënte manier wordt geholpen. Dat kan in het geval je zorg nodig hebt, maar ook kan techniek het leven aangenamer en leu-ker maken.

Op de Digitale Zorggids, een website van de Patiëntenfederatie Nederland, vond ik een artikel over telemonitoring.

De meeste patiënten met een chronische aandoening moeten regelmatig op controle bij het ziekenhuis of bij de huisarts. Bij de controles worden onder andere bloeddruk, hartslag, gewicht en/of glucose gemeten. In plaats van zelf de huisarts of de medisch specialist te bezoeken kan de patiënt thuis worden uitgerust met meetapparatuur. Deze meetapparatuur kan worden gekoppeld aan een app of aan een softwareprogramma op internet. De gemeten waarden worden automatisch naar dit programma gestuurd of de patiënt vult online de waarden in en stuurt deze door. De gemeten waarden worden doorgestuurd naar een zorgverlener, bijvoorbeeld een verpleegkundige, of naar een zorgcentrale. Daar worden de gemeten waarden geanalyseerd en krijgt de verantwoordelijk arts bij een verhoogd gezondheidsrisico direct een bericht. De arts kan dan tijdig maatregelen (laten) nemen.
Telemonitoring (“tele” is afstand en “monitoring” betekent in de gaten houden) biedt de dokter de mogelijkheid de patiënt intensief te volgen, zonder dat deze telkenmale het ziekenhuis of de huisarts moet bezoeken.

Slimme technologie die de patiënt reis- en wachttijd bespaart, en wellicht ergernis als regelmatig onnodig veel tijd in de wachtkamer moet worden doorgebracht. De arts op zijn beurt kan op een efficiënte en doelmatige wijze de zorg voor zijn patiënt organiseren. Daarmee is er minder werkdruk voor de arts zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de zorg.
Telemonitoring wordt nog niet in alle gevallen vergoed vanuit de basisverzekering. Dat is op zichzelf vreemd, omdat met deze technologie zorgkosten worden bespaard. Zeker omdat het hier patiënten betreft met een chronische aandoening, die aanzienlijk minder frequent de dokter hoeven te bezoeken. Kwaliteit en doelmatigheid kunnen best samen gaan. Een steuntje in de rug, door vergoeding van (een deel) van de kosten, zou het gebruik van zo’n innovatieve ontwikkeling ondersteunen. En wellicht draagt dat indirect bij aan een positief imago van technologie ter ondersteuning van zorg en welzijn.

Henk van de Rijke Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Terug naar boven 

Van de redactie 

redactie

Colofon Seniorenpagina
Terug naar boven