OVERPEINZING Humor
Positieve inbreng SVO op gemeente en Leystromen
Alzheimer Café  dinsdag 19 juni 2018

Ondersteunende technologie en innovatie in de zorg.

Colofon         

overpeinzing Overpeinzing                                                        
                                                Humor
   Humor is een van de waardevolste eigenschappen van de menselijke geest, zegt de Franse filosoof en godsdiensthistoricus Frédéric Lenoir. De mens kan vanaf zijn geboorte lachen, zelfs nog voordat hij kan praten. De eerste lach van een klein kind drukt tevredenheid uit, maar al gauw lacht het om situaties die het grappig vindt.  
   Filosofen hebben veel over het lachen geschreven, maar hun teksten hierover zijn meestal saai en ernstig. Spinoza zegt dat de lach ons bevrijdt van angst. En artsen beschreven de laatste decennia vaak de voordelen van een goed humeur en de lach voor onze gezondheid. Humor heeft een gunstige invloed op het innerlijk leven, omdat ze een rustgevende afstand tot de werkelijkheid schept.  Humor houdt de mens in balans. Een van de belangrijkste functies van humor is dat ze een  menselijke band schept tussen personen, ook als zij elkaar niet kennen. Humor verenigt, schept onmiddellijk een gevoel van eenheid.. Humor helpt ook om een situatie te relativeren. Humor neutraliseert het tragische in het leven, zodat we kunnen overleven.  
    Ook sommige spirituele tradities zoeken de antwoorden op de uitdagingen van het bestaan wel in humor. Soefimeesters bijvoorbeeld hanteren humor om een diepzinnige boodschap over te brengen bij hun leerlingen. Lees het volgende verhaal van zo’n soefimeester maar eens:


De kalief is zojuist gestorven. Nu de troon vrij is, gaat er een arme bedelaar op zitten. De grootvizier vraagt de wachters deze respectloze schooier te grijpen, maar hij antwoordt: “Ik sta boven de kalief.” -“Hoe kun je zoiets zeggen?” roept de grootvizier verbijsterd uit. “Boven de kalief staat alleen de Profeet.” “Ik sta boven de Profeet,” vervolgt de bedelaar, zonder zijn onverstoorbaarheid te verliezen. -“Wat? Wat durf jij te zeggen, ellendeling? Boven de Profeet staat alleen God!” “Ik sta boven God.” -“Godslasteraar!”  brult de grootvizier, die bijna een toeval krijgt. “Wachters! Dood deze gek onmiddellijk! Boven God is niets!” “Precies, ik ben niets”.

Maar de joodse moppen zijn toch het meest geschikt om met levensangsten te leren omgaan. Dat komt omdat de joden  eeuwenlang zijn vervolgd, waardoor ze een heel speciale vorm van ironie hebben ontwikkeld. Door te lachen om zichzelf, om de minachtende blik  van anderen, om hun eigen ellende, kunnen ze relativeren. Maar ook, vertellen ze, om het verpletterende gewicht van het uitverkoren volk te zijn en uit te houden, komt hun humor van pas. Luister maar.
   Bij het verlaten van de synagoge zegt de rabbijn dank aan God. Hij bedankt hem dat hij hem als lid van het uitverkoren volk ter wereld heeft gebracht; dat hij hem heeft uitgekozen om de rituelen te verrichten; dat hij hem geloof heeft geschonken. Hij spreekt opnieuw zijn aanbidding uit en al het vertrouwen dat hij in hem stelt, en in hem alleen. Maar in gedachten verzonken valt de rabbijn plots in een ravijn. In zijn val weet hij zich echter vast te klampen aan een takje, maar dat is niet erg stevig. Bang voor de diepte roept hij om hulp: “Is daar iemand? Is daar iemand?”  De stilte is zijn antwoord. Hij roept opnieuw, totdat een stem hem tot zwijgen brengt. Een zware stem van boven. Van heel hoog boven hem. “Mijn zoon, ik heb jouw roep gehoord. Heb geen angst en laat dat takje los. Mijn engelen zullen je dragen en zachtjes onderaan deze afgrond neerzetten.”  Maar de rabbijn kijkt opnieuw naar de diepte onder zijn voeten en roept: “ Is daar nog iemand anders?”   
     Het valt op dat in de christelijke evangeliën de humor ontbreekt, alsof Christus nooit gelachen zou hebben. Ik denk zelf van wél. Is de christelijke theologische traditie niet bepaald grappig, in de christelijke volkswijsheid weten ze er wel mee om te gaan. Kijk maar.
    Een missionaris loopt door de savanne en komt plotseling een brullende leeuw tegen. De priester vraagt God hem te hulp te schieten: “Heer, wek bij dit roofdier christelijke gevoelens op!”  Onmiddellijk gebeurt er een wonder. De leeuw houdt op met rennen, knielt neer en bidt: “Heer, zegen deze spijs, amen.”
Wij wensen jullie een vrolijke vakantie toe met veel humor.

Hans Pijnaker ( reageren via mail) .
Terug naar boven

 SVO1Positieve inbreng SVO op gemeente en Leystromen

Bij gemeente en politiek voortdurend aandringen op de bouw van seniorenwoningen en -appartementen heeft succes gehad. SVO heeft in overleg met wethouder Verhoeven kunnen bereiken dat zeker 21 van de 48 nieuw te bouwen appartementen een duidelijke seniorenstatus krijgen. Aan de Almystraat (naast de Boerenbond) worden nu 21 appartementen gebouwd voor de maximum sociale huur. Als u voor een van deze appartementen in aanmerking wilt komen moet u voldoen aan de inkomenstoets voor sociale huur. De overige 27 appartementen aan de Nijverheidsweg krijgen een lagere huur maar zijn minder geschikt voor senioren.

SVO2Het appartementencomplex aan de Almystraat heeft 3 woonlagen (5, 8 en 9 appartementen) en inpandige bergingen op de begane grond. De woningen zijn te bereiken via een inpandige gang, hetgeen energiebesparend is. Het energieverbruik van de appartementen is gericht op ‘0 op de meter’. De appartementen voldoen aan Woonkeur plus Rolstoelgeschikt en hebben een oppervlakte van 70 à 80 m2. De gunstige ligging in het centrum is van groot belang voor de bereikbaarheid van de belangrijkste voorzieningen; een prima oplossing voor de groep senioren die een appartement wil huren. Het gewenste tweede toilet komt er niet omdat het appartement daardoor boven het maximum van de sociale huur uitkomt. Tekeningen van de appartementen staan op de website van SVO.

SVO heeft uit zijn laatste woonwensenenquête geconcludeerd dat ook seniorenwoningen met een hogere huur- of koopprijs welkom zijn. Toch zijn we blij voor leden in het sociale huur-segment dit te hebben bereikt. SVO gaat voor haar leden weer een woonwensenenquête uitschrijven om de actuele woon-wensen nog exacter in kaart te brengen, zeker met het oog op komende mogelijkheden.

SVO3Wij danken de gemeente, wethouder Verhoeven en Leystromen voor de invulling van onze ideeën, wat zeker ook in hun belang is.

Bent u – als niet SVO-lid – nieuwsgierig geworden naar wat SVO is en nog meer doet? Wilt u lid worden voor € 10,- per jaar? Kijk dan op www.svoisterwijk.nl of neem contact op met secretaris Wim Peters, telefoonnummer 013-5284112.

Jan van Son, projectleider en Harrie van Wezel, voorzitter SVO

Terug naar boven 

alzheimercaféAlzheimer Café  dinsdag 19 juni 2018 vriendelijlogodementievriendelijkOisterwijk

Thema:  “Wanneer opname in zicht komt

Gastspreker is Klaartje van Montfort, directeur van het Expertisecentrum Familiezorg.

 Aan een verhuizing naar een verpleeghuis gaat een tijd vooraf vol onzekerheid en vol emoties, omdat niemand wil dat zijn dierbare partner en/of vader en moeder met dementie naar een andere plek moet verhuizen dan het vertrouwde thuis. Als het echt niet meer gaat, blijft er geen keus meer over dan een verhuizing naar het verpleeghuis.
   Klaartje van Montfort gaat in gesprek met twee dochters over het proces dat zij hebben doorlopen met hun moeder met dementie toen zij moest worden opgenomen in een verpleeghuis.
Uiteraard is er na de pauze volop ruimte om in discussie te gaan met de gastspreker en vragen te stellen.

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, jong en oud, voor familieleden vrienden, hulp en dienstverleners en andere belangstellenden. Lotgenoten kunnen heel veel voor elkaar betekenen, zij herkennen het geen de ander meemaakt, en wat dit voor hem of haar betekent. De ondersteuning die mensen elkaar op zo’n avond geven is van zeer grote waarde; de bezoekers gaan dan ook met een voldaan gevoel naar huis. Onze medewerkers staan gedurende de avond voor iedereen klaar en mocht u vragen hebben stel ze gerust. Graag heten we u allen van harte welkom!

Toegang is gratis.
Inloop vanaf 19.30 uur.
Programma van 20.00-22.00 in De Coppele, Prunusstraat 69 Oisterwijk. Vooraf aanmelden is niet nodig.
Voor meer informatie:
Jeanne Verberk. Tel: 013-5284571. E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Terug naar boven

Ondersteunende technologie en innovatie in de zorg.”

Zora robotDinsdag 29 mei organiseerde de Vereniging van Hulpverlenende Logo VHVOVrijwilligersorganisaties op het gebied van welzijn en zorg (VHVO) een themabijeenkomst over ondersteunende techno-logie en innovatie in de zorg.

Daarvoor was uitgenodigd Henk Herman Nap, werkzaam bij Vilans in het team E-health en verbonden aan Eindhoven University of Technology. Voor de goede orde, Vilans is een ken-niscentrum op het gebied van zorgvraagstukken.

Bij Vilans houdt een team van twaalf medewerkers zich bezig met onderzoek naar techniek en innovaties die de zorgverlening aan ouderen kunnen ondersteunen. De noodzaak tot ondersteuning blijkt onder andere uit het tekort aan verpleegkundigen in de ouderenzorg. Slechts 4% van de verpleegkunde studenten ambieert een baan in het verpleeghuis. Het CBS raamt een tekort aan 70.000 arbeidsplaatsen in 2030. Zonder slimme oplossingen is er onvoldoende capaciteit beschikbaar voor de groeiende groep zorgbehoeftige ouderen. We vergrijzen immers dubbel in Nederland. Er komen steeds meer ouderen bij en senioren worden ook steeds ouder.

Na de uitvoerige inleiding door Henk Herman Tap werd ik niet vrolijk van de prognoses en resultaten. Veel innovaties met technologie verkeren in een pilotfase en zijn mede daardoor kleinschalig van opzet. Vooral de inzet van robots in de zorg roepen ook bij mij nog gemengde gevoelens op. Het is wennen aan het idee dat een robot je helpt bij allerlei dagelijkse verrichtingen of als gespreks-partner fungeert. Daarbij bleek tevens dat de ontwikkeling van deze technologie nog in de kinderschoenen staat. Zo’n robot is maar geschikt voor één rol en daardoor beperkt inzetbaar. Over de kosten nog maar niet te spreken.

Vanuit de zaal werd dan ook geopperd klein in te zetten en technische hulpmiddelen (beter) te benutten die nu reeds voor handen zijn en waarvan de exploitatie realistisch is.

Die innovaties zijn er overigens wel degelijk. Er zijn elektronische sleutelsystemen, allerlei vormen van zorg op afstand, (mobiele) alarmering, GPS tracking, life style monitoring en medicijnbewaking die nu reeds door zorgorganisaties en woningbouwcorporaties worden ingezet.

Al deze technologische hulpmiddelen zijn erop gericht de zorgverleners en mantelzorgers te ondersteunen en de kwaliteit van leven van de gebruiker te faciliteren.
Terug naar boven 

Van de redactie 

redactie 
Colofon Seniorenpagina
Terug naar boven