Vrijwilligers voor taalcursisten! 
Levenskunst voor wie goed oud wil worden
OVERPEINZING.......WAT BLIJFT….  is het Niets dat ons draagt
Wilt u reageren op de inhoud.  (Colofon)                    

Vrijwilligers voor taalcursisten!  
01 TaalhulpRima is een charmante en vriendelijke jonge vrouw uit Syrië. Zij verblijft nu ruim een jaar in Nederland en kan zich al aardig verstaanbaar maken in een voor haar mega vreemde taal. Zij luistert geconcentreerd als ik met haar spreek, informeer naar haar stage bij een apotheek, en vraag naar de taallessen die ze volgt. Ik praat te snel, zie dat ze moeite heeft mij te volgen maar blijft aanhaken. Ik matig mijn snelheid, ze zucht kort, een beleefde en vriendelijke lach, we zijn er weer.

Aan verschillende tafels in de bibliotheek zitten “taaloefenaars” samen met een gesprekspart-ner. Met behulp van memory, een taalspelletje of een foto wordt geoefend met taal. “Vertel wat je ziet” is de opstap naar een gesprekje met als doel spreken en luisteren te oefenen. Voor mensen die de Nederlandse taal niet beheersen is het spreken het moeilijkst.

Elke zaterdagochtend is er in de oude bibliotheek bij Tiliander een open inloop in het Taalcafé. Taaloefenaars en vrijwilligers druppelen binnen, verwelkomen elkaar, spelden een batch op met hun voornaam erop en haast spelenderwijs vinden zij elkaar en gaan aan de slag. De sfeer is gemoedelijk, informeel en gezellig.

03 TaalhulpIk ben daar voor een artikel in de Nieuwsklok op de Seniorenpagina. Walleke, die dit initiatief onder haar hoede heeft genomen, is op zoek naar vrijwilligers. Omdat het aantal deelnemers dat op zaterdag acte de présence geeft toeneemt, is er behoefte aan nieuwe vrijwilligers die “één op één” met een taaloefenaar het spreken en luisteren oefenen.

Elke vrijwilliger is welkom! In het verleden is geoefend met een klein groepje vrijwilligers in het schrijven van een sollicitatiebrief en het voorbereiden van een pitch, een korte maar krachtige mondelinge presentatie. Maar dat is geen vereiste. Belangstelling en een beetje geduld zijn toereikend om in het Taalcafé een nuttige rol te kunnen vervullen. Ook al kun je niet elke week komen is dat geen bezwaar.

Is je belangstelling gewekt neem dan contact op met
Walleke ten Noever Bakker E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. T
elefoon: 06-10303052
Je wordt met open armen ontvangen!
Henk van de Rijke Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Terug naar boven 

Levenskunst voor wie goed oud wil worden 
Toegang: Zes dialoogtafels: thema stervenskunst als levenskunst.

Goed oud wordenAls aanvulling op de lezing van 5 november met als thema “Dood gaan we allemaal” biedt deelname aan een dialoogtafel de mogelijkheid om meer verdieping in te gaan over dit thema.

De organisatie “Levenskunst voor wie goed oud wil worden” stelt in 2018 de liefde in haar activiteiten centraal, ook de liefdevolle aandacht bij het levenseinde. Zij vinden het een uitdaging om met geïnteresseerde personen, ongeacht de leeftijd, in dialoog te gaan. Vandaar het pleidooi om stervenskunst te bespreken in de levenskunst. Een uitnodiging om tijdig en in een vertrouwelijke sfeer na te denken over ons onvermijdelijk lot en over de invulling die we wensen te geven aan de resterende tijd. Omgaan met de dood zit in een spanningsveld tussen vasthouden, loslaten en uiteindelijk thuiskomen.

Er zijn maximaal drie tafels met aan elke tafel maximaal acht deelnemers en een professionele gespreksleider. Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname en geurige koffie met iets lekkers staat klaar.
AANMELDING IS VERPLICHT:
Uiterlijk tot zaterdag 10 november via contact op de website www.metgezelinzingeving.com of telefonisch bij Jan Daem 06-13416942.

Donderdagochtend 15 november van 9.45 uur tot 12.30 uur
Donderdagavond 15 november van 18.45 uur tot 21.30 uur.
Locatie: De Inloop en Gerard Horvers huis Kerkstraat 48A Oisterwijk

Deze activiteit sluit aan bij de week van de dialoog in Oisterwijk van 2 november tot en met 15 november. Centraal thema: elkaar zien. Geïnteresseerden kunnen aansluiten aan meerdere tafels op verschillende tijdstippen en op verschillende plaatsen in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom.
Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en telefonisch 06-43436426 (Yvette van Kempen).

 Terug naar boven 

OVERPEINZING
Le penseurWAT BLIJFT….  is het Niets dat ons draagt

"Dood gaan we allemaal”, zegt de titel van een lezing over de dood en onze zorgen daarover op 5 november aanstaande in De Bogaert. De gedachte aan onze dood  maakt ons onrustig. Het is daarom goed hierover met elkaar in gesprek te gaan. Alleen al de verbinding zoeken met onze medemens in een dialoog bij de beschouwing van ons levenslot, werkt geruststellend. We zitten nu eenmaal allemaal in hetzelfde schuitje van het leven en staan dus niet alleen daarin.

Maar de grote fout, die zorgt voor onze ontreddering over de dood, zegt  filosoof Patricia de Martelaere, is dat wij onszelf Martelaerebeschouwen als een  ‘iets’ te midden van het onherbergzame en bedreigende niets dat ons uiteindelijk te wachten staat. In werkelijkheid is het echter juist andersom: het niets is onze thuishaven en onze ziel, terwijl het juist het ‘iets’ is dat ons daarvan weglokt en ons in zijn sluier gevangen houdt.  Het niets is niet alleen de ware gestalte van ons ik, het is ook de oergrond van de hele werkelijkheid. Het niets is het uiteindelijke fundament dat ons draagt. Dat is wat blijft!   Het wéét hebben van het sterfelijk zijn, ons bewust-zijn daarvan, is wellicht de diepere grond van onze doodsangst. Ook ál het andere dat leeft is, net als de mens, sterfelijk, maar alleen de mens heeft hier weet van. Alleen de mens kan in de toekomst kijken en daarmee zijn eindigheid verwachten. Angst voor de dood is dus eigenlijk stervensangst, angst voor het grote ogenblik dat de geest het lichaam voor eeuwig gaat verlaten. Het is de bewustwording tijdens het leven van het sterfelijk-zijn, die de stervensangst bij ons oproept. Filosoof Schopenhauer vraagt zich daarbij  met verwondering af, hoe de mens kan treuren of zich kan beangstigen over de tijd waarop hij er niet meer zal zijn, terwijl hij zich niet bekommert om de tijd toen hij er nog niet was.

Het verschil tussen die twee tijden is slechts het wéét hebben van het sterfelijk zijn, wanneer eenmaal het leven de mens heeft aangeraakt. De mens, zich bewust van eigen sterfelijk zijn, verliest de angst voor deze situatie, wanneer hij dit bewustzijn van het gaan sterven verliest. In de praktijk blijkt nu  dat voor de meeste mensen de laatste ogenblikken vóór de dood niet meer door angst worden getekend, het bewust zijn daarover is vervaagd.  
CarpDe psychiater prof.Carp wijst er in dit verband ook op hoe ook bij dodelijke ongelukken de op handen zijnde dood niet ervaren wordt en hoe ditzelfde het geval pleegt te zijn bij dodelijke ziekten, verdrinking, bedwelming en tenslotte ook in de ouderdom bij het geleidelijk wegzinken in het niets. Het niets dat, aldus filosoof Patricia de Martelaere, de oergrond en drager van de hele werkelijkheid is. Ook van ons dus.

Stel je de denkwijze voor van een persoon die er vast van overtuigd is dat de dood het absolute einde betekent. Degene die ervan overtuigd is dat de dood de vernietiging betekent,  gelooft dus dat zijn eigen lichamelijke dood zal worden gevolgd door een eeuwigheid waarin hij niet zal bestaan. Hij gelooft dat zijn bewustzijn voor eeuwig zal uitdoven en hij vreest dat vooruitzicht met afschuw. Maar, terugkijkend, ziet hij dat zijn geboorte werd voorafgegaan door een onbegrensd verleden waarin hij niet bestond, een bodemloze afgrond die even langdurig is als de afgrond die ná zijn dood volgt. En toch beschouwt hij het voorafgaande stadium van niet-bestaan met volstrekte berusting, totale onverschilligheid en absolute kalmte, terwijl het niet-bestaan ná zijn dood hem verontrust.  
De filosoof Epictetus zegt dan ook terecht:
1) Als jij bestaat, bestaat je dood niet en voor wat niet bestaat, hoef je niet bang te zijn.
2) En als je dood bestaat, besta jij niet en als jij niet bestaat, kun je ook niet iets denken of voelen in de zin van: oh wat eng dat ik niet besta! Waar maken we ons dan druk om?

Hans Pijnaker ( reageren via mail) .

Metgezel in zingeving organiseert: Lezing: “Dood gaan wij allemaal”
Maandag 5 november 2018 van 14.00 uur tot 17.00 uur

Locatie: De Bogaard Moergestel Open inloop, entree €5 inclusief koffie bij ontvangst.

Gastsprekers: Margot Verkuylen, specialist ouderengeneeskunde, hospice-arts en kaderarts palliatieve zorg. Mariska van Veenen, acteur / trainer en coach rondom thema’s rouw en verlies.
Terug naar boven

  Colofon Seniorenpagina 

Wilt u reageren op de inhoud van deze pagina? Stuur uw reactie naar :
Henk van de Rijke  Laurier 16 5061WS Oisterwijk
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Website van het Senioren Platform:  www.sspo.nl 
De volgende seniorenpagina  verschijnt in week 48 ( 28 november 2018 )


Terug naar boven