Samenstelling van het Algemeen Bestuur van het SeniorenPlatform                                                                                                  
 naam meer informatie        functie       aandachtsgebied    Organisatie       
Inge de Monyé Inge de Monyé  voorzitter Onafhankelijk
Sjef van de Wiel foto S.vdWiel  penningmeester  Onafhankelijk
 Vacature    secretaris Onafhankelijk
Henk v.d Bijgaart Henk v.d. Bijgaart  lid  zorg en welzijn

SeniorenVereniging Moergestel

 

Frans Monchen Frans M  lid Zorg en welzijn

KBO / VSO
( Verenigde Senioren Oisterwijk)

Harrie van Wezel Harrie  lid  Wonen

SVO
(Senioren Vereniging Oisterwijk )
Huisvesting senioren

Jos Fianen Jos Fianen  lid  Communicatie redactie Nieuwsklokpagina
 Namens de gemeente Oisterwijk aanwezig op vergaderingen:   
Karen Vanheusden Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  adviseur seniorenbeleid gemeentelijk seniorenbeleid 
Peter Smit Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Wethouder  


 

 

 

 

 

 
Meer informatie:

Inge de Monyé :
Senioren vormen een groot deel van het inwonertal van de gemeente Oisterwijk. Dat aantal zal de komende jaren nog sneller stijgen. Om het belang van een goede kwaliteit van leven te bevorderen voor onze ouderen door bereikbaarheid van goede medische voorzieningen, hulp bij persoonlijke zaken en vooral aandacht voor hen die dat zo nodig hebben, ben ik blij dat ik door deel uit te mogen maken van het Senioren Platform hier daadwerkelijk mijn steentje aan kan bijdragen. Onze opdracht is om de leefwereld van onze ouderen voor nu en in de toekomst een goed perspectief te bieden door overleg  met de Gemeente en andere organisaties.
Als voorzitter zal ik me daar dan ook persoonlijk voor inzetten.

Sjef van de Wiel:
Waarom zou je je als vrijwilliger inzetten voor de Oisterwijkse gemeenschap?
Misschien wel primair omdat het leuk is en omdat je hierdoor mensen ontmoet. Allemaal mensen met een andere achtgrond en wellicht ook een andere motivatie. Ontmoeting is belangrijk. We lopen allemaal het gevaar dat de eigen kijk op de wereld verengt. Dialoog met anderen betekent luisteren naar anderen en op basis van uitgewisselde meningen gezamenlijk een standpunt in nemen.

Henk van de Bijgaart:
Vanaf 1 april 2017 ben ik voorzitter van de senioren vereniging 50 + van Moergestel ( SVM ). Ik wil mij samen met andere seniorenverenigingen inzetten voor een actieve en volwaardige deelname van onze 50-plussers in de samenleving. Dat betekent dat wij als bestuurders niet alleen maar, zoals in het verleden, op het terrein van ontspanning en ontmoeting een opdracht hebben. De groep senioren kenmerkt zich gaandeweg de levensjaren door een eigen leef- woonklimaat en loopt als gevolg daarvan tegen specifieke zaken aan op het gebied van bijvoorbeeld wonen, mobiliteit, zorg en welzijn. En omdat je binnen deze terreinen al snel te maken krijgt met de overheid, de gemeente en diverse maatschappelijke instellingen, is deelname van SVM binnen het Senioren Platform een goed middel om in overleg met elkaar knelpunten te signaleren, in zaken te adviseren, te bemiddelen of oplossingen aan te dragen. En hier zie ik dan ook een belangrijke rol voor mij weggelegd om in het algemeen bestuur ven het Platform samen met betrokken vrijwilligers ervoor te zorgen dat de senioren in onze gemeente de aandacht krijgen die ze verdienen. Mailadres:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Harry van Beek: De VHVO is vertegenwoordigd in het Seniorenplatform 
Ik ben namens de VHVO lid van het Algemeen Bestuur van het Senioren Platform Oisterwijk . Bij de Vereniging van Hulpverlenende Vrijwilligersorganisaties in de gemeente Oisterwijk, de VHVO, zijn ruim 20 organisaties aangesloten die actief zijn in zorg en welzijn en waar ruim 900 vrijwilligers bij betrokken zijn. Van deze organisaties en vrijwilligers is een groot aantal actief voor senioren. Vanuit die achtergrond is het goed om betrokken te zijn bij de activiteiten voor senioren van het Senioren Platform.  

Frans Monchen, voorzitter VSO
Ook de Verenigde Senioren Oisterwijk (tot 1 januari 2017 KBO Oisterwijk) is vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur van het Senioren Platform. Het seniorenplatform is een platform dat zich tot doel stelt om op te komen voor de belangen van alle senioren in de gemeente Oisterwijk. Dit is dan ook de reden dat ik, als voorzitter van de Verenigde Senioren Oisterwijk, mij als lid van het bestuur van de SSPO inzet om deze doelstelling te realiseren. Zo komen we op voor de belangen van alle senioren in de gemeente Oisterwijk.
Hoe doen we dit? Door direct hulp te verlenen aan senioren die, door wat voor oorzaak ook, hulp nodig hebben om hun weg te vinden in de doolhof van wetten en regelgeving. Bijvoorbeeld door de veranderingen in de zorg (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) die gevolgen kunnen hebben voor de inzet van huishoudelijke hulp. Als cliëntondersteuner kan ik u helpen om een oplossing te vinden, zodat u zo lang mogelijk in uw eigen huis en uw vertrouwde omgeving kunt blijven wonen.
Samen met de andere bestuursleden van het Senioren Platform zet ik mij in om te werken aan een zo goed mogelijk leefklimaat in de gemeente Oisterwijk, in samenspraak met de ambtelijke organisaties en de verantwoordelijke wethouder, de heer Smit. Belangrijk is, dat u als inwoner op uw vragen een duidelijk antwoord krijgt, waarmee u zelf verder kunt. Daarbij doen we ook een beroep op het eigen initiatief. Als u tegen zaken aanloopt waar u zelf niet uit komt, kunt u uw probleem voorleggen aan SSPO. Ons Senioren Platform staat altijd open voor vragen en zal samen met u bekijken welke instantie u het beste kan helpen bij het beantwoorden van uw vraag.

Met andere woorden: Maak gebruik van de geboden mogelijkheden. Samen komen wij eruit!      

Harrie van Weezel, voorzitter SVO
Waarom SVO in SSPO ?
Het seniorenplatform behartigt de belangen van senioren en kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het College en de Raad van de gemeente Oisterwijk betreffende zaken die senioren aangaan: sociale zaken, wmo , armoedebeleid, zorg en wonen. De seniorenvereniging Oisterwijk (SVO) heeft als doelstelling dat iedere senior een passende woning zou moeten kunnen krijgen. Het is duidelijk dat als we ouder worden ook de eigen woning in vele gevallen niet meer geschikt is. Zeker niet als men te maken krijgt met gebreken. Dat betekent voor de een aanpassing van de bestaande woning. Voor de ander kan dit betekenen dat men wil verhuizen naar een seniorwoning. SVO wil enerzijds haar leden ondersteunen bij het aanpassen van die bestaande woning en anderzijds seniorwoningen (doen) bouwen. SVO wil haar kennis op dit gebied delen met het seniorenplatform zodat ook op het beleidsterrein “wonen” gepaste adviezen gegeven kunnen worden aan het college en aan de raad. 


Piet Smeekens:
Mijn motivatie om deel te nemen aan het bestuur van het Senioren Platform Oisterwijk: Ik zie dat als een uitstekend middel om een zinvolle bijdrage te leveren aan de doelstelling van ons als senioren om zo lang mogelijk prettig en gelukkig, in de eigen vertrouwde omgeving, te kunnen blijven wonen en leven. Mijn (werk-)ervaring op het terrein van het ouderenbeleid op lokaal, provinciaal en landelijk niveau beschouw ik als een adequaat hulpmiddel daartoe. Vandaar dat ik me ook heb ingezet voor het project “Blijvend thuis” in april 2014.

Jos Fianen:
redactie Nieuwsklokpagina